Rick
Kwekkeboom
Rick Kwekkeboom
Functie
Lector
Organisatie
Hogeschool van Amsterdam

Profiel


Rick Kwekkeboom (1958) studeerde na haar eindexamen Gymnasium B Huishoudwetenschappen aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. Binnen deze studierichting specialiseerde zij zich in maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg. Na projectmedewerker te zijn geweest bij het NIMAWO, startte zij in 1985 als wetenschappelijk ambtenaar bij het Stafbureau Onderzoek van het Directoraat Generaal Welzijn van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

In 1991 stapte zij over naar het Sociaal en Cultureel Planbureau waar zij onderzoek deed naar het lokale beleid en voorzieningenaanbod voor mensen met langdurige beperkingen. In 2001 promoveerde zij op een onderzoek naar het draagvlak en de draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg. Tussen 2003 en 2009 combineerde zij haar functie bij het SCP met die van lector Vermaatschappelijking in de Zorg bij Avans Hogescholen. In januari 2010 werd zij lector Community Care bij de Hogeschool van Amsterdam. In 2018 werden naam en onderzoeksprogramma van het lectoraat gewijzigd in ‘Langdurige zorg en ondersteuning’.

Rick Kwekkeboom probeert nog altijd om zich naast haar werk te bekwamen als textielkunstenares. Zij volgde hiervoor o.a. een opleiding in Stockholm, Zweden.

Expert op het terrein van Informele zorg (zelfhulp,mantelzorg,vrijwillige zorg, sociale steun/sociale netwerken), mensen met een beperking, vermaatschappelijking, integratie, participatie, sociale inclusie, eenzaamheid, onbegrepen (verward) gedrag; langdurige zorg (ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, maatschappelijke opvang); sociaal beleid, Wmo/WLz/Participatiewet/Wet zorg en dwang; praktijkgericht onderzoek; hogere sociale studies, grootstedelijke (gezondheids)zorg vraagstukken, integrale en interprofessionele zorg en hulpverlening.