Rob
Hoogma
Rob Hoogma

Profiel


Ik heb meer dan 25 jaar ervaring als wetenschapper, adviseur en bestuurder in de zorg, waarbij ik me gefocust heb op het ontwikkelen van inclusieve buurten met alle ingrediënten van dien: een uitnodigend stratenplan met olifantenpaadjes en beschutte pleinen, het voorzieningen niveau, duurzame betaalbare woningen, en last but not least de rol van (toekomstige) bewoners en anderen, die bij de buurt betrokken zijn. En dat alles vanuit de gedachte van Healthy Environnement: tenminste nul op de meter, maar ook schoonheid, welzijn, verbinding creërend met natuurlijke materialen.

Samen met 30 mensen met alle soorten beperkingen (verstandelijk, fysiek, mentaal) zijn onder mijn leiding niet alleen een buurt ontworpen. Ook zijn er woningen ontwikkeld waarin een ieder in zou willen wonen en kan blijven wonen door de slimme inrichting en technische voorzieningen. Daarnaast hebben ze een uitnogende en aantrekkelijke bouwstijl. De meeste woningen zijn te betalen op basis van sociale woningbouw investeringen. Deze woningen hebben vele prijzen gekregen. 

In het kader van zorgzame wijken hebben Yvonne Witter en ik een boekje eind 2023 uitgebracht (“Beter een goede buur dan een virtuele vriend”). Dat is gebaseerd op wat wij in de praktijk zien en uit allerlei onderzoeken destilleren, wat een buurt fijn maakt om er te wonen. Voor iedereen. En daarin onderscheiden we harde en zachte criteria. Maar ook zien we dat een buurtje of wijk niet ontstaat of in stand blijft zonder de inzet van (professionele) trekkers. Een van de succescriteria is ook wanneer de mensen die er wonen zich zelf zien als “eigenaren” van hun eigen leefomgeving. Dat is lang niet altijd niet vanzelfsprekend.Dat eigenaarschap vergroot de kans dat er een natuurlijke alertheid ontstaat: het zien wat er nodig is voor de buurt en voor de buurman/vrouw, en er vervolgens ook naar handelen. Het organiseren daarvan is telkens weer een te leggen puzzel voor de kartrekkers. En het gaat nooit zonder gedoe.

Ik heb veel plezier in het begeleiden van bestuurders en startups op het gebied van buurtontwikkeling, nieuwe vormen van wonen, zorg en technologie. Daarbij combineer ik expertise met proceskennis, ook wat betreft participatie-instrumenten. Ook modereer ik bijeenkomsten om de dialoog tussen alle betrokkenen op gang te brengen om tot keuzen én resultaten te komen.