Roosje
van Leer
roosje van leer
Functie
Onderzoeker
Organisatie
Companen

Profiel


Roosje van Leer houdt zich bezig met onderzoek en procesbegeleiding op het terrein van huisvesting van kwetsbare groepen en leefbaarheid. Zij combineert een scherpe analytische blik en verstand van zaken met tact en gevoel voor intermenselijke verhoudingen. Met haar achtergrond als journalist en onderzoeker is zij getraind in het stellen van de juiste vragen om helderheid te scheppen in complexe vraagstukken. Zij heeft oog voor de (strijdige) belangen van alle betrokkenen en zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt. Haar streven: zorgen dat mensen ‘zo thuis mogelijk’ kunnen wonen, ook als ze daarbij een extra steuntje nodig hebben.