Ruud
Dirkse
ruud
Functie
Adviseur
Organisatie
Anders Zorgen

Profiel


Ruud Dirkse is een vernieuwer, veranderaar, met name in de ouderenzorg in zijn algemeenheid en de dementiezorg in het bijzonder. Ruud schreef 4 populaire boeken over dementie. In het dagelijks leven is Ruud het gezicht van zorginnovatiebureau DAZ. Ruud is een gedreven persoon, met veel oog voor wat ouderen en mensen met dementie nog WEL kunnen. Zijn kracht zit erin om mensen anders te laten kijken en handelen rond ouderdom/dementie. Zo begeleidde hij vele verpleeghuizen om de gesloten deuren weer te openen en is hij kartrekker van DemenTalent, waarvan inmiddels tientallen projecten in het land lopen. In DemenTalent-projecten worden mensen met dementie weer actief als vrijwilliger in de samenleving. Ook agendeerde hij het lerende vermogen van mensen met dementie en hun steeds verder toenemende gevoelsleven. Ruud was initiatiefnemer van het eerste symposium voor 250 mensen met dementie, met prachtige en verrassende uitkomsten. Hij is van mening dat wij in Nederland eerder teveel dan te weinig zorg aan mensen met dementie geven, met vele nadelen van dien.

Langer thuis wonen bij dementie/ouderdom is prima mogelijk, mits we het handig organiseren. Ruud heeft daar uitgesproken opvattingen over, gebaseerd op ervaringen in Nederland, maar ook in het buitenland. Ruud stond aan de wieg van de ontwikkeling van de verplaatsbare mantelzorgwoning, schreef in opdracht van Platform31 een handreiking rond woningaanpassingen bij dementie.

Naast dementie is bewegen/actief zijn een thema waar hij veel ervaring mee heeft. Samen met Olga Commandeur en Erik Scherder schreef hij een boek over actief oud worden. Hij heeft tientallen verpleeghuizen begeleid naar meer bewegingsgerichte zorg.

Ruud is als adviseur, coach en trainer betrokken bij vele gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en woningbouwverenigingen. Hij is regelmatig in het buitenland, waar hij ook als spreker/trainer actief is. Hij zit onder andere in de Raad van Toezicht van een grote ouderzorgorganisatie.

Zie ook: www.anderszorgen.nl, www.dementalent.nl, www.opnieuwgeleerd.nl, www.dementievriendelijke-gemeente.nl