Tine
de Moor
Tine De Moor
Functie
Hoogleraar
Organisatie
Erasmus Universiteit

Profiel


Tine De Moor (1975) behaalde na haar studie Geschiedenis aan de Universiteit Gent en haar studie Milieukunde aan de Universiteit van Antwerpen in 2003 haar doctoraat Geschiedenis aan de Universiteit van Gent. Vanaf 2004 is zij verbonden aan de onderzoeksgroep Economische en Sociale Geschiedenis van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht, waar zij in 2012 tot hoogleraar Instituties voor Collectieve Actie in Historisch Perspectief is benoemd. Samen met haar Onderzoeksteam Instituties voor Collectieve Actie (www.collective-action.info) doet zij onderzoek naar het ontstaan, functioneren en evolueren van instituties voor collectieve actie. Speciale aandacht binnen het onderzoek gaat uit naar burgerparticipatie in de vorm van burgercollectieven, die meer en meer de leemte tussen de terugtredende overheid en het falen van de vrije markt dienen in te vullen.

Op basis van wetenschappelijke analyses betreffende het ontstaan, de ontwikkeling, en het eventuele verdwijnen van historische instituties voor collectieve acties onderzoekt het team van Tine De Moor de interactie tussen interne en externe factoren binnen dergelijke instituties en de effecten daarvan op de ontwikkeling en duurzaamheid van deze onderlinge samenwerkingsverbanden. Doel hiervan is onder meer om inzichten op basis van deze historische voorbeelden toepasbaar te maken op hedendaagse instituties voor collectieve actie, zoals burgercollectieven. Hiertoe werken professor De Moor en haar team intensief samen met een groot en divers scala van maatschappelijke organisaties, burgercollectieven, en beleidsmakers, waarbij uitwisseling van kennis en ervaring centraal staat. Hierin is een multidisciplinaire benadering essentieel; dit wordt onder meer bewerkstelligd door het feit dat Tine De Moor een van de ‘trekkers’ is van het interdisciplinaire kenniscentrum Future of Citizen-based Initiatives (FOCI), dat deel uitmaakt van het strategisch thema onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen van de Universiteit Utrecht.

Naast haar wetenschappelijke activiteiten is Tine tevens direct maatschappelijk betrokken als adviseur / board member van diverse Vlaamse coöperatieven. Tevens is zij in 2019 met voorkeursstemmen verkozen als Gents gemeenteraadslid voor Groen.

Volledige profiel en CV: https://www.uu.nl/medewerkers/MDeMoor

In 2020 is Tine benoemd tot hoogleraar Social Enterprise & Institutions for Collective Action aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

 

Lees meer op collective-action.info.