Willemijn
Souren
Willemijn Souren
Functie
Senior Adviseur Strategie & Innovatie
Organisatie
Woonzorg Nederland

Profiel


Willemijn Souren - la Fleur is senior adviseur strategie & innovatie bij Woonzorg Nederland.

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie, die zich richt op ouderen en mensen met een zorgvraag. We bezitten 29.000 zelfstandige huurwoningen en 12.500 wooneenheden in gebouwen die we aan zorginstellingen verhuren. We hebben bezit in de helft van alle gemeenten, verspreid over het hele land. Met deze basis zijn wij een grote speler in de ouderenhuisvesting in Nederland. 

Woonzorg Nederland doet de volgende drie beloften aan bewoners, zakelijke huurders en de samenleving:

  • We richten ons op onze (toekomstige) bewoners en zorgen voor collectieve woonvormen voor zelfstandig wonende senioren, die invulling geven aan de leemte tussen de ‘eengezinswoning’ en het verpleeghuis;
  • We breiden ons zorgvastgoed uit en moderniseren het (wonen met complexe zorg);
  • We willen met alles wat we doen bijdragen aan zorgzame wijken en buurten waar iedereen meedoet en ruimte is voor preventie.

Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn als Facility Manager in het bedrijfsleven en de ouderenzorg, werkt Willemijn nu ruim 12 jaar bij Woonzorg Nederland. In eerste instantie verantwoordelijk voor markt- & klantonderzoek, heeft zij aan de wieg gestaan van de woonformules van Woonzorg Nederland gebaseerd op het BSR™-model. De transformatie van verzorgingshuizen naar woongebouwen, de doorontwikkeling naar nieuwe woonformules en de implementatie van deze formules in bestaande complexen en nieuwbouw zijn haar huidige aandachtsgebieden. Innovatie heeft haar warme belangstelling, recent is een challenge uitgeschreven om ouderen langer (brand-)veilig thuis te laten wonen. Met de winnaars worden pilots opgestart.