Nieuwsbrief & Digitaal magazine

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen.

Vanuit onze bestaande titels, Stedebouw & Architectuur, Duurzaamgebouwd, MedischOndernemen, en Biind (platform voor de fysieke leefomgeving) weten de professionals al dat samenwerken de manier is om de grote opgaven waar we voor staan met succes aan te pakken.

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. We moeten echt aan de slag met elkaar!

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Nieuwbrief

De nieuwsbrief komt wekelijks uit op de dinsdag. Hierin staat al het nieuws van die desbetreffende week, interessante activiteiten, interviews met experts en nog veel meer. 

Digitaal Magazine

Drie keer brengen we het digitale ZorgSaamWonen Magazine uit. Het magazine staat boordevol achtergrondverhalen, blogs, vlogs, visies en actuele kennis. Digitaal, dus eenvoudig te delen!

Download (één van) de laatste edities van het ZorgSaamWonen Digimagazine door op één van de afbeeldingen te klikken.