Meer over de ZorgSaamWonen Award 2021

De vakjuryprijs

Eind september kiest een deskundige jury de top drie van meest inspirerende projecten. Tijdens het Seminar Eenzaamheid en wonen op 4 oktober 2021 geven de drie genomineerden een 2-minuut pitch over hun project. De vakjury kiest hieruit de winnaar van de vakjuryprijs.

De publieksprijs

Van 16 september t/m 28 september kan online gestemd worden op alle ingediende projecten. De drie projecten met de meeste stemmen worden genomineerd voor een 2-minuut pitch tijdens het Seminar Eenzaamheid en wonen op 4 oktober 2021. Het aanwezige publiek kiest hieruit hun winnaar voor de publieksprijs.

De Criteria

Voor de Award zijn we op zoek naar:

             Projecten die gerealiseerd zijn. Een bankje dat neergezet is op een mooi punt in de wijk. Een verbrede galerij die uitnodigt tot een praatje. Een ruimte in het woongebouw die ingericht is als gezamenlijke klusruimte. Er moet dus echt iets te zien of te ervaren zijn.

             Projecten in de reguliere woningvoorraad of reguliere woonomgeving. Het gaat ons dus niet om aanpassingen in een zorggebouw, zorgomgeving of vormen van groepswonen. We zoeken voorbeelden in gewone buurten en woongebouwen. Het woongebouw mag wel specifiek gericht zijn op ouderen maar dat hoeft niet. Wat kun je doen in een gewone wijk? Daar is het ons om te doen.

             Projecten waar ‘fysieke ingrepen’ een expliciete, betekenisvolle en aantoonbare bijdrage leveren aan het voorkómen of tegengaan van eenzaamheid. Er is veel aandacht voor sociale ingrepen zoals een vriendschapscursus, ontmoetingsochtend, wandelclub of buddy's, maar met deze Award richten we ons op het ontwerp op de aanpassing van de fysieke omgeving. Wat kun je doen in de vormgeving van het woongebouw en de buurt? Welke fysieke elementen kun je toevoegen?

             Projecten waar ouderen minimaal één van de doelgroepen zijn. Het project hoeft niet specifiek gericht te zijn op ouderen maar ouderen moeten wel één van de groepen zijn waar het project voor bedoeld is. Een trapveldje voor de jeugd valt bijvoorbeeld buiten de scope van de Award.

 

Bij de beoordeling let de jury op de volgende criteria:

             Inspirerend project; het project biedt nieuwe inzichten, zet aan tot nadenken en/of actie en/of is ontwikkeld samen met de doelgroep.

             Effectief project; het project draagt bij aan het voorkómen of tegengaan van eenzaamheid, biedt ruimte voor ontmoeting. Hierover moet minimaal enige bewijslast beschikbaar zijn. Dit kan ook door storytelling.

             Haalbaar project: het project is kostenefficiënt onderbouwd en voor enige tijd geborgd. Daarmee heeft het potentie ook door andere organisaties of individuen uitgevoerd te worden.

De doelgroep

De doelgroep van de prijsvraag zijn individuele burgers, groepen burgers, vrijwilligersorganisaties, architecten, ontwikkelaars, woningcorporaties, non-profit-organisaties, for-profit-organisaties en overheden.

De partners 

partners award

De jury


 

Werkbezoek

Cees van Boven (juryvoorzitter, bestuurder Woonzorg Nederland)

 


rondetafelgesprekken

Marilyn Haimé (lid van de Raad van Ouderen vanuit het NOOM, Netwerk Organisaties van Oudere Migranten)

 


masterclass

Rick Kwekkeboom (lector Langdurige Zorg en Ondersteuning Hogeschool van Amsterdam, lid Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen Eenzaamheid)

 


Seminars

Desirée Uitzetter (Directeur Gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter NEPROM).

 


digitaal magazine

Peter van Assche (architect, oprichter van bureau SLA en lector Architecture & Circular Thinking, Academie van Bouwkunst in Amsterdam)

 


Heb je vragen over de ZorgSaamWonen Award 2021? Stuur dan een mail naar info@zorgsaamwonen.nl