Alwel

Profiel


 

Fijn wonen, daar werken we aan. Vooral voor degenen die dit moeilijk zelf voor elkaar krijgen. Daarom hebben we een brede blik op ‘wonen’.

We typeren onszelf als ‘buurtcorporatie’. We bieden antwoorden op wat buurten en bewoners nodig hebben. Bewoners moeten ons snel kunnen vinden. Daarom zijn we aanwezig en zichtbaar in buurten en wijken in alle gemeentes. Onze mensen die in de wijk werken staan daarmee dichtbij de bewoners. Ze kennen elkaar en weten elkaar te vinden.
We zien het als onze taak om voortdurend een zo groot mogelijk resultaat te boeken met de middelen die we hebben.

Onze organisatieprincipes
  • De vraag van onze bewoners is leidend bij onze organisatieinrichting.
  • Onze dienstverlening is efficiënt en wij leveren maatwerk waar het nodig is.
  • We zijn fysiek aanwezig in gemeentes, wijken en buurten.
  • We verbeteren voortdurend om tot hogere klantwaarde te komen.
  • We maken onderscheid tussen uitvoerend, tactisch en strategisch werk. Alle niveaus zijn betrokken bij het maken van beleid.
  • We geven collega’s vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. We werken plaats- en tijdonafhankelijk.
  • We weten dat veranderen constant doorgaat. We blijven leren.