Archipel

Profiel


 

Archipel biedt een combinatie van zorg, wonen en welzijn in regio Eindhoven, die kwetsbare mensen in staat stelt zo lang mogelijk te leven op de manier waarop zij dat gewend zijn. 

Sinds de oprichting in 1993 hebben we een breed aanbod ontwikkeld, passend bij de uiteenlopende (zorg)behoeftes van (thuiswonende) ouderen. Of het nu gaat om een prettige woonomgeving, meer sociale contacten of zorg: voor iedere vraag gaan we op zoek naar de beste oplossing. Daarnaast zijn we er ook voor mensen met ernstige chronische ziektes zoals Huntington en Korsakov. Voor iedere bijzondere aandoening hebben we een eigen expertisecentrum, waarin we werken aan de ontwikkeling van de specifieke kennis om de gespecialiseerde zorg te kunnen leveren.

Bij het beantwoorden van de vragen waar kwetsbare mensen vandaag én morgen tegenaanlopen, vormt eigen regie het belangrijkste uitgangspunt.  Onze zorg, het wonen en het welzijn zijn er daarom op gericht dat cliënten zo lang mogelijk zelf aan zet blijven. Zo maken cliënten eigen keuzes die eraan bijdragen dat zij zo veel mogelijk vrijheid, zelfstandigheid en levenskwaliteit ervaren. En waardoor ze kunnen leven zoals ze dat zelf willen en gewend zijn.

Daarnaast vraagt het ook om vooruit te durven kijken. We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen nu het aantal ouderen, de zorgvragen en de zorgzwaarte steeds meer toenemen. Daarom zetten we hoog in op innovatie en op de ondersteuning van mensen in de thuissituatie. Hierbij werken we, samen met (zorg)organisaties in de regio, aan duurzame en dynamische oplossingen die het wonen in de wijk voor kwetsbare mensen mogelijk maken. Zo kunnen we onze cliënten de juiste zorg en ondersteuning blijven bieden, op de plek én het moment die het beste bij hen passen.