MD2A

Meer dan alleen architectuur
Telefoon
Email

Profiel


 

Nieuwbouw, verbouwing of uitbreiding, altijd zoeken wij naar zinvolle karakteristieken en naar met opdrachtgever en gebruiker(s) gezamenlijk gedragen ambities voor een te realiseren gebouw in haar omgeving. De toevoeging “meer dan alleen architectuur” in ons beeldmerk wijst op onze ervaring en vaardigheid in al die andere aspecten, die een architectonisch ontwerp tot realisatie moeten brengen. Samenwerken is daarbij het belangrijkste element, de kern van ons opereren !