MN

Profiel


 

MN Dutch Real Estate (MN DRE) investeert namens Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij) in woningen, winkels en kantoren. Als verantwoord belegger investeren we voor de lange termijn en vanuit een maatschappelijke doelstelling. Risicospreiding en het behalen van een stabiel langjarig rendement zijn daarbij het uitgangspunt. Met onze investeringen in Nederlands vastgoed dragen wij bij aan de pensioenvoorziening én aan de dagelijkse leefomgeving. MN DRE heeft meer dan 70 jaar ervaring met het beleggen in Nederlands vastgoed.