Nijestee

Profiel


 

Nijestee bouwt nieuwe sociale huurwoningen. Ook verkopen we ieder een jaar een beperkt aantal bestaande huurwoningen. Team Vastgoed zorgt voor de planontwikkeling, de bouw en de verkoop van huurwoningen.