Oost Flevoland Woondiensten

Profiel


 

Oost Flevoland Woondiensten geeft Dronten de ruimte om te wonen

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is de woningcorporatie in de gemeente Dronten. We zijn al meer dan 50 jaar verantwoordelijk voor goede volkshuisvesting in de dorpskernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Een grote verantwoordelijkheid die we heel serieus nemen, maar vooral, die we met eer en genoegen uitvoeren. Met onze 4.900 woon-, zorg- en studenteneenheden bieden we ongeveer 10.000 Drontenaren onderdak, ongeveer een kwart van de bevolking. Wij zijn er voor de Drontenaren die vanwege hun bescheiden inkomen of bijzondere woningvraag zijn aangewezen op een sociale huurwoning, nu en in de toekomst. Dit doen we door onze doelgroep voldoende beschikbarebetaalbarepassendekwalitatief goede en duurzame huisvesting te bieden in wijken waar het prettig samen wonen is.