Rabobank

Een bank met ideeën

Profiel


 

De gezondheidszorg en vastgoed zijn, naast F&A, de focussectoren van de Rabobank. Daarnaast is de Rabobank marktleider als het gaat om particuliere woonhuishypotheken en commercieel vastgoed financieringen. Onze toekomstvisie houdt o.a. in dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en de regie houden op hun eigen leven. Als coöperatieve bank (met 2 miljoen leden) wil de Rabobank een impactvolle bijdrage leveren aan het realiseren van voldoende geschikte (duurzame) woningen en de noodzakelijke transformatie naar vitale gemeenschappen ondersteunen. Daaraan kunnen wij bijdragen met onze kennis/visie, netwerken en benodigde financieringsoplossingen.