Vechtdal Wonen

Profiel


 

Vechtdal Wonen
Als woningstichting willen we optimaal bijdragen aan de volkshuisvestelijke en sociaal maatschappelijke vraag in de regio Vechtdal en Enschede. Wij beheren en onderhouden ongeveer 10.000 woningen.

‘Wij staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt.'

Wij concretiseren dit vanuit liefde voor de regio in de vorm van wijk- en buurtplannen, waarbij portefeuilleplannen, dienstverleningsconcepten en samenwerkingsverbanden met betrokken stakeholders zorgdragen voor realisatie. Een woning is daarbij niet meer en niet minder dan een middel; bij vertrouwd thuis staat woongeluk centraal.