Over Stichting Thuis Voelen


 

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel:

  1. Het verschaffen van informatie, op praktische wijze in woord en beeld gebracht, over het wonen, leven, de activiteiten en de leefomgeving op het brede terrein van gezondheids- en welzijnszorg en het ‘thuis voelen’ in zorgorganisaties.
  2. Voorwaarden te creëren waarmee ouderen, naasten en medewerkers zelf meer grip op en plezier in hun leven en hun werk kunnen hebben.
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het afleggen van onaangekondigde visites aan zorgorganisaties door zorgexperts en deze te recenseren met als uitgangspunt ‘zou dit een fijne woonplek zijn voor mijn eigen moeder?’.
  • Het creëren en onderhouden van Zorgvisite.nl als interactief digitaal platform/forum waar mensen recensies en tips kunnen vinden over ‘thuis voelen’ en ook zelf hun mening en tips kunnen geven.

 

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Thuis Voelen bestaat uit de volgende mensen:

Dhr. G. Fabius
Voorzitter

Dus Fabius heeft gewerkt als Adviseur Sociale Vraagstukken bij de Gemeente Amsterdam en heeft verscheidende bestuurslidmaatschappen gehad bij culturele en maatschappelijke organisaties.

Dhr. J.W. Arends
Penningmeester

Hans Arends is documentairemaker en managing director bij International Documentary Services, een organisatie die documentaires ontwikkelt over maatschappelijke vraagstukken en sociale geschiedenis. Arends ontwikkelde onder andere de goed ontvangen documentaire Sorgh aan den Aemstel over 400 jaar zorg en beter worden in Amsterdam. Arends staat ook aan het hoofd van Virtaq, dat virtuele aquariums ontwikkelt en levert aan verzorgingstehuizen om de leefomgeving van bewoners rustgevender te maken.

Mevr. H. J. Th. Willemse
Gemachtigd bestuurder

Hetti Willemse is directeur bij Publicarea, adviesbureau voor het publieke domein, en recenseert met Tineke van de Klinkenberg verzorgingstehuizen op hun thuisgevoel op Zorgvisite.nl. Zij vervult verder verscheidende nevenfuncties bij zorg- en welzijnsorganisaties.

Dhr. A.G.M. van Elzakker
Adviseur 


 

Middelen

De stichting heeft geen eigen middelen, maar ook geen vaste lasten. Projecten worden uitgevoerd via vrijwillige inzet, aangevuld met giften en/of subsidies.


 

Contact

Adresgegevens
p/a Stichtstraat 59
1079 RC Amsterdam

Contact via
email: info@stichtingthuisvoelen.nl

Bedrijfsgegevens
KvKnummer: 57947998
Bankrekeningnummer: NL94RBRB084 11 32 968