Ruimte voor Ouderen

Het advies is tot stand gekomen met inbreng van ouderen uit heel Nederland, uiteenlopend van stad en platteland, autochtoon en allochtoon, vitaal en kwetsbaar.

Partnerinterview Pellikaan

We praten met Jack over Pellikaan als bedrijf, hoe de tennisliefde van Henk Pellikaan de opmaat is naar de internationaal geroemde Pellikaan-Hal en waarom hun exploitatiekennis van healthclubs van grote toegevoegde waarde is bij de bouw van vastgo

Nieuwe mindset: van wooninitiatief naar woongemeenschap

"Ik wilde zelf kunnen kiezen wie mij ‘s ochtends uit bed komt halen en me wast. Want het is het meest intieme dat er is. In plaats van af te wachten wie er nu weer aan mijn bed verscheen, wilde ik daar zelf de regie over hebben."

Biind Bites – Ruimte voor ontmoeting

Johan Diepens van Mobycon  vertelt iets over de geschiedenis van de inrichting van onze leefomgeving, met speciale aandacht voor de voetganger. Mobycon heeft de ambitie om de wereld een stukje minder afhankelijk van de auto te maken.

Cittanova

Bezoekadres
Schepen 9
Lelystad

Profiel


 

Cittanova is een ambitieus, enthousiast en creatief bureau. Binnen het vakgebied van stedelijke (her)ontwikkeling zijn wij op meerdere fronten actief. Wij bedenken, ontwikkelen, stimuleren, managen en realiseren projecten. Wij doen dit in opdracht van derden of op eigen initiatief. Binnen de (her)ontwikkeling slaan wij bruggen. Tussen stad en landschap, tussen wonen, welzijn en zorg, tussen ontwikkelen en duurzaamheid.

Cittanova rust op drie pijlers: adviseren, ondersteunen en ontwikkelen. Deze pijlers zorgen voor balans, door de inzet van strategisch adviseurs, projectmanagers en stedenbouwkundigen. Een creatieve combinatie waarbij iedereen elkaar aanvult en een project vanuit alle mogelijke perspectieven benaderd wordt.

Wij ontwikkelen buurtschap Waaranders en Familie en vrienden-erf. Concepten waarbij verbinding en sociale duurzaamheid sleutelwoorden zijn.

Wonen en leven in een eetbaar landschap. Woonconcepten waar ruimte wordt gerealiseerd voor mensen met een beperking, ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Iedereen is welkom! Onze projecten sluiten aan bij de uitgangspunten voor de positieve gezondheid. Het gaat hierbij om meer dan alleen lichamelijke gezondheid.

Het doel van Cittanova is altijd om een buurt te realiseren waar mensen fijn wonen. Daarnaast is ons uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor mensen met een beperking.