Ruimte voor Ouderen

Het advies is tot stand gekomen met inbreng van ouderen uit heel Nederland, uiteenlopend van stad en platteland, autochtoon en allochtoon, vitaal en kwetsbaar.

Partnerinterview Pellikaan

We praten met Jack over Pellikaan als bedrijf, hoe de tennisliefde van Henk Pellikaan de opmaat is naar de internationaal geroemde Pellikaan-Hal en waarom hun exploitatiekennis van healthclubs van grote toegevoegde waarde is bij de bouw van vastgo

Nieuwe mindset: van wooninitiatief naar woongemeenschap

"Ik wilde zelf kunnen kiezen wie mij ‘s ochtends uit bed komt halen en me wast. Want het is het meest intieme dat er is. In plaats van af te wachten wie er nu weer aan mijn bed verscheen, wilde ik daar zelf de regie over hebben."

Biind Bites – Ruimte voor ontmoeting

Johan Diepens van Mobycon  vertelt iets over de geschiedenis van de inrichting van onze leefomgeving, met speciale aandacht voor de voetganger. Mobycon heeft de ambitie om de wereld een stukje minder afhankelijk van de auto te maken.