Inspiratietips Zorgschouw

Logo Zorgvisites

TIP 1:

Zorgschouw Tip 1

Schenk aandacht aan de buitenruim-te. Zoek combinaties met behoeften van de buurt en laat de buitenruimte aansluiten op de buurt.  Bijvoorbeeld door een dierenweide bij een huis te realiseren.

TIP 2:

Verleid bewoners en leid ze af. Een brievenbus om op uit te kijken of een glasbak voor het raam. Stel tegen een acceptabele vergoeding voorzieningen in het huis open voor de buurt. Daarmee wordt tegelijkertijd een bron aangeboord voor de werving van vrijwilligers.

TIP 3:

Zorgschouw Tip 3

Zet een wandel-, jog- of hardloop-route uit langs in de buurt en oog heeft voor de ouderen die in de zorgcentra nau-welijks of niet meer uit de voeten kunnen. Deze route wil hardlopers, joggers en wandelaars inspireren om bij het passeren van de ramen van de zorgcentra de bewo-ners daarachter even te groeten of de hand op te steken.

 TIP 4:

Combineer winkel, receptie en restaurant balie. Het is efficiënter en je realiseert er langere openingstijden mee.  

TIP 5:

Zoek een combinatie van jong en oud. Jongeren en studenten brengen le-ven in de brouwerij en willen wellicht ook een handje betaald of onbetaald helpen.  

TIP 6:

Zorgschouw Tip 6

Denk aan plaatsen van lekker zittende banken, waar   bewoners een uiltje op kunnen knappen in de middag.

TIP 7:

Een initiatief van Met De Jaren: maak een levenskalender. De levenska-lender helpt het leven van een dierbare persoon in woord en beeld te brengen en om herinneringen een zichtbare en bespreekbare plek te geven

TIP 8:

Zorgschouw Tip 8

Zorg per verdieping, woongroep of woning voor fotolijstjes van de medewerkers en eventueel bewoners.  

TIP 9:

Creëer intieme hoeken, waar bewo-ners zich alleen of met hun bezoek kunnen terugtrekken.  

TIP 10:

Geef nieuwe bewoners voor vloerbedekking, vitrage en gordijnen een keuze uit verschillende mogelijkheden. Zo geef je ruimte aan eigen smaak, ter-wijl tegelijkertijd kwaliteit, design en bruikbaarheid/efficiency gegarandeerd zijnvoor de buurt. Daarmee wordt tegelijkertijd een bron aangeboord voor de wer-ving van vrijwilligers. 

TIP 11:

Maak een menukaart met duidelijk lettertype en foto’s voor in het res-taurant en leg deze op de tafels. Dit geeft een gastvrij gevoel.

TIP 12:

Maak een sprekende poster met stamboom of sociaal netwerk, waarin met foto’s en tekst in één oogopslag duidelijk wordt wat voor iemand mevrouw De Vries of me-neer de Jager is en hang die op in de kamer van de bewoner .

TIP 13:

Schaf driewielfietsen aan en organiseer een oefen-dag met en door de buurt. Op deze manier blijven bewoners veilig in beweging en worden ouderen die er benieuwd naar zijn en eens willen oefenen, uitgenodigd.  

TIP 14:

Een uitgebreide, ac-tuele tijdschriftentafel doet er toe! Met een kan koffie en thee, zodat je zelf een kopje in kan schenken, nodigt het bewoners en bezoek uit om bij elkaar te komen.   

TIP 15:

Gebruik digitale fotolijstjes, zodat er een soort diashow aan foto’s te zien is. Een geavanceerde vorm is een pratend fotoalbum van het Eindhovense bureau Unit040. Het pratende fotoalbum biedt voor bewoners een geheugen-steuntje en bij de foto’s kunnen ook de stemmen van de naasten worden inge-voerd. Deze fotoalbums zijn onder meer bij de geheugenwinkels te koop.  

TIP 16:

Tover omgeving ontsieren-de trafo- en elektriciteitshuisjes om in een kunstwerk.

TIP 17:

Zorg ervoor dat er net als in hotels een wervende, aange-naam ogende informatiemap op elke kamer en in elke gemeen-schappelijke ruimte ligt, met infor-matie over de voorzieningen en de diensten die het huis biedt voor bewoners en bezoekers. Zorg dat er voldoende van in het huis voor-handen/in zicht zijn voor bewo-ners, naasten en medewerkers. Maak een poster met tips op het gebied van spelletjes en activitei-ten voor naasten.  

TIP 18:

Schrijf een jaarlijkse ‘ouderen innovatie/uitvinders prijsvraag’ uit. Deze prijsvraag moet zich op de industrie en op de opleidin-gen industriële vormgeving etc. rich-ten om vooral de praktische/ materi-ele/tastbare resultaten te krijgen m.b.t. koken en eten.

TIP 19:

Zorgschouw Tip 19

Organiseer een huisbioscoop op een vast moment en maak het filmpro-gramma bekend via de communicatiemid-delen die je hebt zoals website, nieuwsbe-richten, kabel tv etc. Enthousiasmeer buurtbewoners en naasten om vooral te komen en de bewoner te vergezellen.  

TIP 20:

Organiseer (thema)bijeenkomsten door het jaar heen door de instelling die aansluiten bij het seizoen of in overleg met de Alzheimercafés en nodig alle (regelmatige) bezoekers uit.

TIP 21:

Hang vogelvoeder en vetbolletjes voor de ramen zodat er ook voor de bewoners die aan hun woning gekluisterd zijn, dichtbij wat te zien en beleven valt. 

TIP 22:

Zorgschouw Tip 22

Maak gebruik van de talenten en hobby’s van naasten. Voorbeelden: groene handen hebben, het leuk vinden om te koken of taarten te bakken, mooi kunnen zingen of muziek kunnen maken, graag iets willen organiseren. Verzorgenden en an-dere medewerkers kunnen over bijzondere talen-ten beschikken die van pas komen in het verpleeg-huis. Zet hun talenten en hobby’s in.

TIP 23:

Zorgschouw Tip 23

Mobiel museum voor 1 dag Zorgorganisatie AxionContinu brengt in samenwerking met musea in Utrecht een mobiel museum naar de verpleeg- en verzorgingshuizen. Bijna alle Utrechtse musea hebben objecten uitgeleend. Het is een in-teractieve voorstelling van ander-half uur. Naast kijken en luisteren worden ouderen uitgedaagd te voe-len, te proeven en te ruilen.

TIP 24:

Plaats een ronde magneet-zuil in de hal, waar een ieder z’n in-formatie op kwijt kan over activiteten die plaatsvinden in de zorginstelling.

TIP 25:

Zorg voor een goede en inhou-delijke bewegwijzering, zodat bezoekers en bewoners goed de weg kunnen vinden in het huis. Een plattegrond op papier is daarnaast ook handig.

TIP 26:

tZorgschouw Tip 26

Verzamel in het winkeltje van het huis spelletjes, puzzels en DVD’s op een plank, die door bezoekers kunnen worden geleend. Maak reclame voor de-ze service zodat er goed gebruik van wordt gemaakt!

TIP 27:

Zorgschouw

Eenvoudige sport– en bewe-gingsinstrumenten zouden ook in ge-meenschappelijke ruimtes aanwezig kun-nen zijn, zodat daar ter plekke gebruik van kan worden gemaakt door bewoners met hulp van hun bezoek.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.