Excursie naar Woonservicegebied Meulenvelden

Meulenvelden

Woonservicegebieden: juist nu?! Woonservicegebied Meulenvelden in Didam is in 2007 gebouwd als multifunctioneel centrum. Sindsdien heeft het een ontwikkeling doorgemaakt. Het is anno 2023 nog meer een centrum van ontmoeting geworden met de nodige voorzieningen. De bibliotheek vond er bijvoorbeeld haar onderkomen. Zo zijn er nog meer veranderingen geweest. Ben je benieuwd hoe Meulenvelden zich heeft ontwikkeld? Wat de lessen zijn geweest? Wat de toekomstplannen zijn? Welke samenwerkingspartners erbij betrokken zijn?  Wil je meer weten over de financiën, samenwerking en de betrokkenheid van bewoners en de buurt? Kom dan op donderdagmiddag 29 juni een kijkje nemen en leren van alle ervaringen. Je ontmoet Karel Nieuwland (de architect die Meulenvelden heeft ontworpen) en Rob Bonneur (de architect die Waverlo/Meulenvelden heeft verbouwd). Je leert van de lessen die de corporatie Plavei en zorgorganisatie Liemerije hebben geleerd, raak geïnspireerd voor het woonservicegebied 3.0.

Meulenvelden in Didam is een van de tien proeftuinen die in 2012 hebben meegedaan aan een pilot project van de toenmalige Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Het betrof een evaluatie van woonservicegebieden. Een team van onderzoekers van de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft onderzocht wat voor ouderen de effecten zijn van het wonen in een woonservicegebied. Professor George de Kam, die het onderzoek destijds coördineerde, vertelt op de bijeenkomst over dit onderzoek en de uitkomsten. En over het vervolgonderzoek uit 2019. Ook zal hij reflecteren op de huidige stand van zaken. En zou heel Nederland niet één groot woonservicegebied moeten zijn?

Deze excursie is in samenwerking met corporatie Plavei. 

 

Lees nu het verslag!