Lunchlezing 'Domeinoverstijgende samenwerking'

Roeli Mossel

Domeinoverstijgend samenwerken: Burgerkracht benutten om zorg duurzaam in te richten

Als we het hebben over het anders en beter organiseren van de zorg, dan valt al snel de term DomeinOverstijgend Samenwerken (DOS). In het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt het begrip ingevuld; de samenwerking tussen professionals vanuit diverse posities in de zorgketen en door de kaders van de verschillende financieringsvormen heen. Maar er is nog een andere invulling.

Roeli Mossel, bestuurder van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorginstellingen (NNCZ), neemt ons in deze lunchlezing mee in domeinoverstijgende samenwerking vanuit burgerkracht; samen met inwoners werken aan een andere invulling van de formele en informele zorg, los van de huidige systemen (en organisaties) de vraag centraal stellen, integraal vanuit wonen, welzijn en zorg, waarbij de inwoner centraal staat en met een andere rol voor de professional. Wat in 2015 is gestart met een pilot in Hollandscheveld, is inmiddels een beweging geworden met maar liefst 19 pilots in de provincies Groningen en Drenthe. Het ministerie van VWS geeft hiervoor regelruimte en compensatie aan gemeenten bij nieuwe/ andere zorgarrangementen. 

Het NNCZ ondersteunt de pilots met de kennis en ervaring die men in de afgelopen jaren heeft opgedaan in de samenwerking met de dorpscooperatie Hollandscheveld. Roeli: “Samen een fijnere manier van samenleven inclusief zorg voor elkaar tot stand brengen? Vooral ‘gewoon doen’ en gewoon doen!”

In de lunchlezing zal Roeli onder andere ingaan op de volgende punten:

  • Wat is DOS
  • Appel op vertrouwen in burgerkracht en waarom
  • Faseringen in DOS
  • Ervaringen van inwoners en professionals
  • Resultaten en leerpunten
  • Aanstaande SPUK aanvraagmogelijkheid
  • ... en al jullie vragen!

Lees nu het verslag van deze lunchlezing.