Themadag Wooninitiatieven

oranjepark ermelo groter

Er komt steeds meer aandacht voor nieuwe wooninitiatieven. Toekomstige bewoners geven zelf vorm aan een nieuwe woonvorm. Dat kan samen met een woningcorporatie of als CPO of wooncoöperatie. Op deze dag richten we ons op de financiering van deze initiatieven én de praktische uitvoering zoals welke afspraken maak je met elkaar, hoe regel je toewijzing en welke activiteiten organiseer je.

Bewoners vertellen hoe zij hun project hebben gerealiseerd en zorgen voor een levendige gemeenschap. Uiteenlopende initiatieven komen aan het woord; o.a. een woongemeenschap van ouderen, een meergeneratiewoonproject en een ouderinitiatief voor jongeren met autisme. In een ronde tafel gaan we nader in op de financiering met initiatiefnemers, banken en beleggers. 

Meer informatie over dit evenement volgt zo snel mogelijk op deze pagina.