Webinar Diversiteit: Thuiskomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond

diversiteit

Op donderdag 11 februari komen we digitaal bij elkaar voor een webinar rondom het thema diversiteit. Tijdens dit webinar vindt een lancering plaats van de digitale publicatie over de stand van zaken rond wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond. 

Lees het artikel over het webinar hier >>

Thuiskomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond

De groep ouderen met een migratie achtergrond groeit. Volgens het CBS wonen in 2020 ruim 300.000 ouderen van 50 jaar en ouder met een migratieachtergrond in Nederland. In 2050 is dit aantal gegroeid tot ruim 500.000. In vergelijking met de ouderen die hier zijn geboren, maken zij minder gebruik van de mogelijkheden en de voorzieningen die er zijn. Er is een mismatch tussen vraag en aanbod. Toch wil dat niet zeggen dat er helemaal niets gebeurt. Er zijn de afgelopen jaren hoopgevende initiatieven ontstaan.

In het webinar ‘Thuiskomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond’ dat het platform ZorgSaamWonen samen met de partners gemeenten Amsterdam en Rotterdam organiseert, laten we zien wat er gebeurt  in de wereld van wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond.  En we kijken we verder naar wat er nodig is om vraag en aanbod beter op elkaar te kunnen laten aansluiten. Ook hebben we een primeur: we lanceren een digitale publicatie om de stand van zaken rond wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond weer te geven. Met columns, artikelen, portretten en praktijkvoorbeelden. De publicatie biedt een overview -zonder volledig te kunnen zijn- om te inspireren, agenderen, handvatten te bieden en kennis te bundelen.

Programma Webinar

10.30 uur: Opening door Yvonne Witter (platform ZorgSaamWonen)

10.35 uur: De rijkdom van de multiculturele samenleving
Freddy May (initiatiefnemer NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)

10.50 uur: Gezondheid en welbevinden in de vier grote steden
Fatima el Fakiri (onderzoekster GGD Amsterdam)

11.10 uur: Aandacht voor migrantenouderen bij zorg en ondersteuning in Rotterdam
Irene Wiezer (beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling) en Marcella Braamskamp, (beleidsadviseur Masterplan Ouderen, Gemeente Rotterdam)

11.30 uur: Thuiskomen en thuisblijven
Ronde Tafel onder leiding van Aziza Aachiche (Sociaal in Vastgoed management & advies) met Nina Conkova (onderzoekster Leyden Academy), Sevilay Dalli (IMEAN care, Almelo), Wendela Gronthoud (WoonSaem). We gaan in op de vraag hoe  succesvolle projecten kunnen worden gekoesterd en van het predikaat ‘project’ verlost kunnen worden zodat zij onderdeel gaan uitmaken van de bestaande processen. Wat is daar voor nodig? Wie is aan zet? Wat zijn de succesvolle initiatieven?

11.50 uur: Lancering Publicatie

12.00 uur: Afsluiting


Dit webinar is gratis voor leden en partners van ZorgSaamWonen. Word lid >>

Lees het artikel over het webinar hier >>