Webinar Woonzorgvisie en woonvisie: een liefdesbaby of een moetje?

webinar

Alle gemeenten moeten volgens de Taskforce Wonen en Zorg in 2021 beschikken over een woonzorganalyse en een woonzorgvisie. Tegelijkertijd worden gemeenten bij wet verplicht een woonvisie te hebben. En zij werken aan omgevingsvisies en visies sociaal domein. Hoe zorg je dat al deze plannen op elkaar aansluiten? Hoe spreek je elkaars taal? En hoe voorkom je dubbel werk?

Dat bespreken we tijdens het webinar “woonzorgvisie en woonvisie: een liefdesbaby of een moetje”. Dit webinar is op 11 mei van 15 uur tot 17 uur. Schrijft u zich in via secretariaat@companen.nl. Deelname is gratis. Companen organiseert het webinar samen met ZorgSaamWonen.

rtrt

Programma webinar “woonzorgvisie en woonvisie: een liefdesbaby of een moetje”

15:00-15:10                       Welkom

15:10-15:30                       Sessie 1 - Hoe steek ik van wal?

15:30-16:00                       Sessie 2 - Samenhang tussen verschillende visietrajecten

16:00-16:55                       Sessie 3 – Samenwerking tussen interne en externe stakeholders

16:55-17:00                       Afsluiting Webinar

Toelichting op het programma
Hoe steek ik van wal?  Alle gemeenten moeten in 2021 beschikken over een woonzorganalyse en een woonzorgvisie. De woonvisie is voor dezelfde periode wettelijk verplicht. Daarmee ligt er een goede basis voor prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties, huurdersorganisaties én zorginstellingen.

Hoe start je als gemeente met een woonzorgvisie? Welke vragen moet je vooraf beantwoorden om te komen tot een goede woonzorgvisie en woonvisie?

Samenhang tussen verschillende visietrajecten. De omgevingsvisie, de woonvisie met prestatieafspraken en de visie sociaal domein geven kaders mee voor de woonzorgvisie. Welke vragen horen waar thuis? Is dat wel met een goudschaartje te knippen? Is de woonzorgvisie onderdeel van de omgevingsvisie, woonvisie of visie sociaal domein? Of staat de woonzorgvisie hier los van? Moeten de afspraken die volgen uit de woonzorgvisie een plek krijgen in de prestatieafspraken en hoe houden we dan dat proces praktisch? Vanuit de thematiek in de verschillende visies geven we praktijkvoorbeelden over welke afwegingen in jouw situatie passend zijn.

Samenwerking tussen interne en externe stakeholders. De perspectieven van zowel sociaal als ruimtelijk domein zijn essentieel voor het opstellen van een goede woonzorgvisie. Hoe faciliteer je een gebalanceerde inbreng waar beide domeinen mee uit de voeten kunnen? Hoe voorkom je Babylonische spraakverwarring? Dit vraagt een gezamenlijke taal; binnen de gemeente, maar ook met zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, maar bijvoorbeeld ook wijk- of dorpsvertegenwoordigers. Hoe je daartoe komt, hoor je tijdens het webinar.

Doelgroep
Dit webinar is vooral geschikt voor beleidsadviseurs/programmamanagers bij gemeenten.

Companen is partner van ZorgSaamWonen.