Martin
Bleijenburg
maritn
Functie
Procesregisseur
Organisatie
Companen

Profiel


Martin Bleijenburg heeft veel kennis en kunde opgebouwd rondom procesregie bij visieontwikkeling en uitvoeringsprogramma’s, gebiedsontwikkeling, bewonersparticipatie, de transitie scheiden wonen en zorg, betaalbaarheidsprogramma’s, prestatieafspraken, strategisch voorraadbeleid, regionale woonruimteverdeling, huurbeleid, lokaal en regionaal woonbeleid, enzovoorts. Hij is naast sparringpartner en trainer ook dagvoorzitter en spreker op conferenties en congressen.