Eerste Mantelzorghof in Utrecht

Volgend jaar zomer zal het ongeveer wel klaar zijn: het eerste mantelzorghofje in Utrecht van corporatie Woonin. Het gaat ‘Hof van Leeuwesteyn’ heten en uit ruim 100 woningen bestaan.

Zelfdestructie van de verpleeghuiszorg

In Nederland hebben we veel burgerinitiatieven die zich bezig houden met ouderenzorg. Deze initiatieven opereren niet binnen de drie financiële zorgstelsels, zijnde Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO), Zorgverzekeringswet(ZW) en Wet Langdurige

Vergrijzing en ouderenzorg: stip op de horizon

De vergrijzing van Nederland en de gevolgen daarvan voor ons allemaal, zijn sinds kort een wekelijks item in de landelijke media. Het dringt tot de mensen door dat we met een nieuwe crisis te maken hebben.  

Voortgang programma WOZO: 'urgentie groeit'

In de brief over de voortgang van het programma schrijft ze dat de urgentie om actie te ondernemen op het gebied van de ouderenzorg, groot is en dat deze in de toekomst nog groter wordt vanwege het groeiende aantal ouderen en de daarbij achterblij

Hoe meer ouderen hoe beter

Teruggerekend naar 2020 gaat de vergrijzing tot 2040 nog verdubbelen. Een verdubbeling van het aantal ouderen betekent ook een verdubbeling van het aantal zorgafhankelijke ouderen.

Naar een wereldwijk in Hengelo

Het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt toe: nu heeft 4,2 procent van de populatie 65-plussers een niet-westerse herkomst; in 2050 zal dit 17,1 procent zijn.

Woonzorg Flevoland ziet belang van de community

ZorgSaamWonen is op bezoek geweest bij deze nieuwe partner van ons platform. Woonzorg Flevoland is een zorgorganisatie met locaties in Lelystad en Almere van waaruit een breed pakket aan thuiszorg, zorg en welzijn wordt geboden.