Driezorg / Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Profiel


 

Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht bieden met 1900 medewerkers zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare ouderen in de regio Zwolle. Dit doen zij vanuit zestien locaties. Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht geloven dat de mens in iedere levensfase waardevol is en willen dit blijvend actief ondersteunen.

Dit doen zij door echt contact van mens tot mens te bevorderen, vanuit passie en met liefde en in verbinding met elkaar. In dat contact met de bewoner of cliënt, zijn of haar naaste(n), de vrijwilligers, de collega’s, de organisatie en andere belanghebbenden komt kwaliteit tot stand.

Door te vragen naar de mening van bewoners, intern of extern, wat zij ervaren en belangrijk vinden, blijven Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht leren en kunnen zij hun dienstverlening verbeteren. Met als doel dat alle betrokkenen ervaren dat Driezorg en de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht organisaties zijn 'waar je er als mens toe doet en 'waar oud worden op eigen wijze' leidende principes zijn.

Home - Driezorg

Thuiszorg, zorg- verpleeghuiszorg - Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (zgijv.nl)