Het leven staat centraal, niet de zorg

Marco van Alderwegen en Frank Kodden

Bestuurders Marco van Alderwegen van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Frank Kodden (zwart pak) van Driezorg. Foto: Paul van der Wal Fotografie

Goed oud worden (in de regio) is een uitdaging waar jeugdliefdes Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht graag samen de schouders onder zetten. "Samen werken we toe naar een 'herwaardering' van de zorgzame samenleving."

Ze waren al twintig jaar elkaars jeugdliefde, Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Twee ouderenzorgorganisaties die zorg, welzijn en behandeling bieden vanuit zestien locaties in de regio Zwolle. Vanaf januari 2023 hebben zij officieel de handen ineengeslagen. Samen gaan deze zorginstellingen verder om van de regio Zwolle dé regio te maken om goed oud(er) te worden. Zij maken daarbij de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘op eigen wijze leven met ondersteuning van’. Een ontwikkeling die past bij de maatschappelijke noodzaak om de ouderenzorg toekomstbestendiger in te richten. Want het aantal ouderen groeit flink, maar het aantal zorgmedewerkers om ouderen te ondersteunen groeit niet in dezelfde mate mee. Het moet en kan anders.

Per 1 januari zijn de organisaties ook als nieuwe partner aangesloten bij ZorgSaamWonen. Tijd voor een kennismaking met Frank Kodden en Marco van Alderwegen, bestuurders van Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 

Frank: "We staan voor een flinke transformatie van de ouderenzorg. Of beter gezegd, we zijn er al mee begonnen. Als één van de partners van een sterke regio met elf ouderenzorgorganisaties die zien dat goed oud(er) worden in de regio een gezamenlijke uitdaging is; een samenlevingsvraagstuk. Van zorgorganisaties, ouderen zelf en hun naasten én alle andere inwoners. Samen werken we toe naar een ‘herwaardering’ van de zorgzame samenleving. De focus als zorgorganisatie ligt niet op regels, gewoontes en protocollen. We kijken vooral naar zorgverlening dichtbij de mensen. Wie zorg nodig heeft moet binnen zijn eigen mogelijkheden een waardig leven kunnen leiden, met zorg die daarbij past."

"We willen juist de unieke mens blijven zien en bijdragen aan een betekenisvol leven, ook in die kwetsbare fase." Frank Kodden, bestuurder Driezorg.

De gezamenlijke pijlers zijn in 2020 beklonken in een regiovisie. Klinkt veelbelovend en vraagt ook wel wat van de betrokken organisaties. Om te beginnen de bereidheid om de ingewikkeldheid van toekomstbestendige ouderenzorg aan te pakken. Marco: "We zijn als ouderenzorgorganisaties in de regio gewend om in systemen te werken. Van bestuurders tot aan onze zorgverleners. Het systeem dicteert waar iemand met een bepaalde kwetsbaarheid mag wonen of tijdelijk verblijven en welke zorg daarbij verleend moet worden. Dit systeem is niet houdbaar om eerder genoemde redenen. Dit vraagt om een beweging waarbij organisaties het belang van goed oud(er) worden in de regio boven het eigen organisatiebelang stellen. Vertrouwen, een stevig innerlijk kompas en rugdekking in alle lagen van een organisatie zijn dan van groot belang. Het is een proces van dialoog en lef."

Onder het motto ‘Zorg is niet het enige antwoord’ hebben de elf organisaties medio 2022 samen een koers uitgezet langs drie lijnen die de komende tijd worden uitgewerkt.

  1. Inspelen op de eigen kracht, talenten en wensen van mensen 
  2. Het binden en blijven boeien van zorgprofessionals
  3. Samen leren en ontwikkelen. 

Een ander aandachtspunt is het hercontracteren met de samenleving. Frank: "Als iemand kwetsbaar en zorgbehoevend is, kijkt de omgeving naar de zorgverlener voor de oplossing. Dat is geen houdbare situatie voor zorgorganisaties. En ook niet in het belang van de ouderen. Zij mogen niet hun identiteit verliezen als ze bij ons komen wonen of tijdelijk verblijven. We willen juist de unieke mens blijven zien en bijdragen aan een betekenisvol leven, ook in die kwetsbare fase. De relatie met naasten en de sociale omgeving is daarbij van grote waarde. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen."

"Zorgmedewerkers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De passie waarmee zij elke dag zorg verlenen en de voldoening die dit oplevert vormt de drijfveer om voor dit werk te kiezen." Marco van Alderwegen, bestuurder Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht.

Lef

Het woord ‘lef’ valt een aantal keren. Lef van bestuurders om het belang van de regio voor het belang van de eigen organisatie te stellen. Maar ook lef in de organisaties zelf bij de mensen die zorg verlenen. Driezorg en de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zijn aangesloten bij de beweging ‘Radicale Vernieuwing Zorg’. Deze beweging maakt zich hard voor ‘radicale’ vernieuwing van de huidige zorg, die begint bij de wortel en uitgroeit tot zorg waarin iedereen tot bloei komt. Uniek aan de beweging is dat alle betrokkenen in en rond de deelnemende organisaties samenwerken aan dit perspectief. Mensen die zorg nodig hebben, naasten, cliëntenraden, medewerkers, leidinggevenden, ondersteunende diensten, (para) medici en bestuurders en toezichthouders, hand in hand met zorgkantoren, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, ministerie van VWS en LOC Waardevolle zorg.

Marco: "We stimuleren onze zorgverleners en medewerkers om zelf keuzes te maken vanuit het belang van de ouderen én in samenspraak met de ouderen. Het leven van de bewoner staat centraal in ons denken en doen. Als bestuurders zijn wij er om rugdekking te geven wanneer het schuurt met protocollen en regels. Zorgmedewerkers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De passie waarmee zij elke dag zorg verlenen en de voldoening die dit oplevert vormt de drijfveer om voor dit werk te kiezen."

Kwaliteitsvisie

Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gaan in 2023 de fusie verder vormgeven. Komend jaar gaat de aandacht uit naar integratie van organisatieonderdelen en processen. Op het gebied van kwaliteit wordt de gezamenlijke nieuwe kwaliteitsvisie en de vertaling ervan naar een gezamenlijk kwaliteitssysteem uitgewerkt. Frank: "Wij zijn er voor ouderen en kijken met elkaar naar wat er in de toekomst nodig is. Om succesvol te zijn in onze ambitie moeten we samen met samenwerkingspartners in de regio, gemeenten, vrijwilligers, (toekomstig) cliënten en naasten in beweging komen. We hebben elkaar nodig."

Partnerschap

Nog een laatste vraag aan de twee bestuurders, namelijk wat ZorgSaamWonen voor hen kan betekenen. Frank: "We verwachten kennis en inspiratie te kunnen halen én brengen, maar ook ervaringen te kunnen uitwisselen. Samen verantwoordelijkheid nemen in transformationeel leiderschap en zoeken naar oplossingen over wonen, welzijn en zorgdomeinen heen."
 

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Samenwerken over de grens van je domein
16 april 2024

Over ongeveer een jaar wordt aan de Vlierestraat in Nijmegen een appartementengebouw opgeleverd met 36 woningen…

Lees Verder »
Actieprogramma 'We Doen Het Samen'
15 april 2024

Een coalitie van organisaties die lokale gemeenschappen in allerlei vormen vertegenwoordigen heeft een…

Lees Verder »
Landelijke SROI Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning gestart
10 april 2024

Verschillende reviews en kennissyntheses hebben laten zien dat het actief beoefenen van kunst en cultuur…

Lees Verder »
Black holes en blue zones
2 april 2024

“Blue zones bestaan overal, niet alleen op de vijf bekende plekken op de wereld”, aldus professor Rudi…

Lees Verder »
Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen
29 maart 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis en ervaring delen met elkaar…

Lees Verder »
ZorgSaamWonen Partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht, expert in maatschappelijk vastgoed
26 maart 2024

De community van ZorgSaamWonen is weer een stukje groter geworden. Nieuwe partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht…

Lees Verder »
Publicatie 'Luister naar de Stem van Ouderen'
25 maart 2024

In Nederland zijn er acht ouderennetwerken, waarin al meer dan 10 jaar actieve ouderen in een brede diversiteit…

Lees Verder »
SCP: Investeren in vitale ouderen
12 maart 2024

Een verklaringsmodel van veranderingen in hulpbronnen en participatie op welbevinden in de vergrijzende…

Lees Verder »
Duurzaam groeien doe je in kleine stapjes
6 maart 2024

Deze blog is geschreven door Moustafa Turky, commercieel directeur bij Comelit…

Lees Verder »
Verdieping met de Toekomst is Grijs
5 maart 2024

Heb jij ook naar het debat gekeken over De Toekomst is Grijs? Na een podcast-serie over de effecten van de…

Lees Verder »
GeWoon Thuis in Blericks seniorencomplex Ruysdonck
4 maart 2024

Dat moet anders, dacht woningcorporatie Woonwenz bij het zien van zoveel…

Lees Verder »
195 extra ontmoetingsruimten door de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting
19 februari 2024

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)…

Lees Verder »
Samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties
22 januari 2024

Woningcorporatie Wooncompagnie in Hoorn heeft het voortouw genomen om voormalig verpleeghuis De Meermin in Edam…

Lees Verder »
Ontmoeten in de praktijk
17 januari 2024

Ontmoeten speelt een cruciale rol bij collectieve woonvormen. Dat maakt deze woonvormen zo waardevol! Maar… hoe…

Lees Verder »
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn – publicatie 5
11 januari 2024

“Wat betekent ‘scheiden van wonen en zorg’ voor onze organisatie?” Met die vraag worstelen vrijwel alle…

Lees Verder »
De Brink 2.0, vruchtbare grond voor voorzorgcirkels
20 december 2023

We staan bij een klein grasveldje aan de Madernastraat in Almere. Een wandelpaadje snijdt het veldje in tweeën…

Lees Verder »
Zeven oplossingen rondom Betekenisvol ouder worden
19 december 2023

Twintig jonge academici, masterstudenten, hbo’ers, recent afgestudeerden en PhD’ers met diverse (studie)…

Lees Verder »
Praktijkmiddag Positieve Gezondheid in wijkcentrum De Roef
28 november 2023
Een nieuw type wijkcentrum

In de wijk Stadsweiden in Harderwijk stond sinds 1977 het wijkcentrum De Roef. Het…

Lees Verder »
Lunchlezing DOS: Zorgaanbod verdubbeld in eerste pilots
23 november 2023

Meer inzet uit een informele schil betekent dat je met dezelfde zorgmedewerkers meer mensen kunt helpen. Dat is…

Lees Verder »
Buurthuis op wielen - The movie
17 november 2023

Ze wonnen de ZorgSaamWonen Award 2022 met DumDum, een Ford Transit uit 1978. Met dit vrolijke Buurthuis op…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.