Het leven staat centraal, niet de zorg

Bestuurders Marco van Alderwegen van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Frank Kodden (zwart pak) van Driezorg. Foto: Paul van der Wal Fotografie

Goed oud worden (in de regio) is een uitdaging waar jeugdliefdes Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht graag samen de schouders onder zetten. "Samen werken we toe naar een 'herwaardering' van de zorgzame samenleving."

Ze waren al twintig jaar elkaars jeugdliefde, Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Twee ouderenzorgorganisaties die zorg, welzijn en behandeling bieden vanuit zestien locaties in de regio Zwolle. Vanaf januari 2023 hebben zij officieel de handen ineengeslagen. Samen gaan deze zorginstellingen verder om van de regio Zwolle dé regio te maken om goed oud(er) te worden. Zij maken daarbij de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘op eigen wijze leven met ondersteuning van’. Een ontwikkeling die past bij de maatschappelijke noodzaak om de ouderenzorg toekomstbestendiger in te richten. Want het aantal ouderen groeit flink, maar het aantal zorgmedewerkers om ouderen te ondersteunen groeit niet in dezelfde mate mee. Het moet en kan anders.

Per 1 januari zijn de organisaties ook als nieuwe partner aangesloten bij ZorgSaamWonen. Tijd voor een kennismaking met Frank Kodden en Marco van Alderwegen, bestuurders van Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 

Frank: "We staan voor een flinke transformatie van de ouderenzorg. Of beter gezegd, we zijn er al mee begonnen. Als één van de partners van een sterke regio met elf ouderenzorgorganisaties die zien dat goed oud(er) worden in de regio een gezamenlijke uitdaging is; een samenlevingsvraagstuk. Van zorgorganisaties, ouderen zelf en hun naasten én alle andere inwoners. Samen werken we toe naar een ‘herwaardering’ van de zorgzame samenleving. De focus als zorgorganisatie ligt niet op regels, gewoontes en protocollen. We kijken vooral naar zorgverlening dichtbij de mensen. Wie zorg nodig heeft moet binnen zijn eigen mogelijkheden een waardig leven kunnen leiden, met zorg die daarbij past."

"We willen juist de unieke mens blijven zien en bijdragen aan een betekenisvol leven, ook in die kwetsbare fase." Frank Kodden, bestuurder Driezorg.

De gezamenlijke pijlers zijn in 2020 beklonken in een regiovisie. Klinkt veelbelovend en vraagt ook wel wat van de betrokken organisaties. Om te beginnen de bereidheid om de ingewikkeldheid van toekomstbestendige ouderenzorg aan te pakken. Marco: "We zijn als ouderenzorgorganisaties in de regio gewend om in systemen te werken. Van bestuurders tot aan onze zorgverleners. Het systeem dicteert waar iemand met een bepaalde kwetsbaarheid mag wonen of tijdelijk verblijven en welke zorg daarbij verleend moet worden. Dit systeem is niet houdbaar om eerder genoemde redenen. Dit vraagt om een beweging waarbij organisaties het belang van goed oud(er) worden in de regio boven het eigen organisatiebelang stellen. Vertrouwen, een stevig innerlijk kompas en rugdekking in alle lagen van een organisatie zijn dan van groot belang. Het is een proces van dialoog en lef."

Onder het motto ‘Zorg is niet het enige antwoord’ hebben de elf organisaties medio 2022 samen een koers uitgezet langs drie lijnen die de komende tijd worden uitgewerkt.

  1. Inspelen op de eigen kracht, talenten en wensen van mensen 
  2. Het binden en blijven boeien van zorgprofessionals
  3. Samen leren en ontwikkelen. 

Een ander aandachtspunt is het hercontracteren met de samenleving. Frank: "Als iemand kwetsbaar en zorgbehoevend is, kijkt de omgeving naar de zorgverlener voor de oplossing. Dat is geen houdbare situatie voor zorgorganisaties. En ook niet in het belang van de ouderen. Zij mogen niet hun identiteit verliezen als ze bij ons komen wonen of tijdelijk verblijven. We willen juist de unieke mens blijven zien en bijdragen aan een betekenisvol leven, ook in die kwetsbare fase. De relatie met naasten en de sociale omgeving is daarbij van grote waarde. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen."

"Zorgmedewerkers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De passie waarmee zij elke dag zorg verlenen en de voldoening die dit oplevert vormt de drijfveer om voor dit werk te kiezen." Marco van Alderwegen, bestuurder Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht.

Lef

Het woord ‘lef’ valt een aantal keren. Lef van bestuurders om het belang van de regio voor het belang van de eigen organisatie te stellen. Maar ook lef in de organisaties zelf bij de mensen die zorg verlenen. Driezorg en de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zijn aangesloten bij de beweging ‘Radicale Vernieuwing Zorg’. Deze beweging maakt zich hard voor ‘radicale’ vernieuwing van de huidige zorg, die begint bij de wortel en uitgroeit tot zorg waarin iedereen tot bloei komt. Uniek aan de beweging is dat alle betrokkenen in en rond de deelnemende organisaties samenwerken aan dit perspectief. Mensen die zorg nodig hebben, naasten, cliëntenraden, medewerkers, leidinggevenden, ondersteunende diensten, (para) medici en bestuurders en toezichthouders, hand in hand met zorgkantoren, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, ministerie van VWS en LOC Waardevolle zorg.

Marco: "We stimuleren onze zorgverleners en medewerkers om zelf keuzes te maken vanuit het belang van de ouderen én in samenspraak met de ouderen. Het leven van de bewoner staat centraal in ons denken en doen. Als bestuurders zijn wij er om rugdekking te geven wanneer het schuurt met protocollen en regels. Zorgmedewerkers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De passie waarmee zij elke dag zorg verlenen en de voldoening die dit oplevert vormt de drijfveer om voor dit werk te kiezen."

Kwaliteitsvisie

Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gaan in 2023 de fusie verder vormgeven. Komend jaar gaat de aandacht uit naar integratie van organisatieonderdelen en processen. Op het gebied van kwaliteit wordt de gezamenlijke nieuwe kwaliteitsvisie en de vertaling ervan naar een gezamenlijk kwaliteitssysteem uitgewerkt. Frank: "Wij zijn er voor ouderen en kijken met elkaar naar wat er in de toekomst nodig is. Om succesvol te zijn in onze ambitie moeten we samen met samenwerkingspartners in de regio, gemeenten, vrijwilligers, (toekomstig) cliënten en naasten in beweging komen. We hebben elkaar nodig."

Partnerschap

Nog een laatste vraag aan de twee bestuurders, namelijk wat ZorgSaamWonen voor hen kan betekenen. Frank: "We verwachten kennis en inspiratie te kunnen halen én brengen, maar ook ervaringen te kunnen uitwisselen. Samen verantwoordelijkheid nemen in transformationeel leiderschap en zoeken naar oplossingen over wonen, welzijn en zorgdomeinen heen."
 

Ook interessant / voor u geselecteerd

‘We moeten nu voldoende betaalbare woningen realiseren met zorg nabij’
26 mei 2023

Hans Adriani was jarenlang het gezicht van de Taskforce Wonen en Zorg. Sinds 1 mei 2023 is er een opvolger van…

Lees Verder »
Beperkte bereikbaarheid in beeld gebracht
22 mei 2023

Onder meer door een afname van het aantal openbaar vervoer-verbindingen ervaren mensen problemen om werk en…

Lees Verder »
Bundel 'Zorgzame buurten' trotseert het systeem
17 mei 2023

De bundel ‘Zorgzame buurten’, met daarin vijftien inspirerende initiatieven die het systeem trotseren en…

Lees Verder »
Ik zie je buiten!
17 mei 2023

Afgelopen maandag was het zover. De filmopnames bij Het 8ste Werk in Kampen zijn gemaakt. Dit prachtige concept…

Lees Verder »
Community building: geen doel of middel, maar werkwoord
16 mei 2023

Mensen willen samen wonen, samen zijn en samen dingen doen. Die context vereist ruimte, tijd en blijvende (…

Lees Verder »
Digimagazine ZorgSaamWonen #1 2023
15 mei 2023

Preventieve gezondheid is essentieel om de opgaves waar we voor staan in de ouderenzorg behapbaar te maken en…

Lees Verder »
Fit en vitaal blijven met oefengids en andere praktische tools
12 mei 2023

Speciaal voor zorgprofessionals die anderen helpen meer te bewegen ontwikkelde Kenniscentrum Sport &…

Lees Verder »
Kom van de bank af en ga op beweegvisite
9 mei 2023

Met een symposium ‘Beweegkansen in de leefomgeving van ouderen’ is de Nationale Beweegweek voor Ouderen in gang…

Lees Verder »
Aanjaagteam zet inspirerende voorbeelden in het licht
5 mei 2023

Het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen is op 1 mei van start gegaan. Dit initiatief maakt nieuwe…

Lees Verder »
LATT: waar kinderen en ouders buren worden
2 mei 2023

De ouders van de verstandelijk en meervoudig beperkte Simon hebben een eigen woonconcept uitgewerkt, LATT (…

Lees Verder »
'Gemeenschappelijk Wonen Dag' verder uitbouwen
1 mei 2023

Meer bekendheid rondom de open dag Gemeenschappelijk Wonen leidt tot meer maatschappelijk draagvlak om nieuwe…

Lees Verder »
Zorgzame woongemeenschappen cruciaal in transitie naar welzijnsmodel
24 april 2023

Een door NLZVE en NVTZ gezamenlijk opgestelde whitepaper verkent de manier waarop het samenspel tussen formele…

Lees Verder »
Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn deel 2
21 april 2023

Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus…

Lees Verder »
'VPT in de wijk' gaat over meer dan zorg alleen
19 april 2023

Langdurige zorg in de eigen woning geleverd krijgen. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk.…

Lees Verder »
Het Nonna-netwerk: de ouderenzorg van de toekomst in Nijmegen
14 april 2023

Wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst daadwerkelijk nodig? Hoe kunnen zorgorganisaties meer '…

Lees Verder »
Collectieve woonvormen inspireren de ‘woongemeenschap light’
11 april 2023

Sommige mensen hebben vooroordelen jegens collectief wonen. Zij associëren dit samenwonen met het hebben van…

Lees Verder »
Cohousing Arnhem: naast elkaar, voor elkaar, met elkaar
4 april 2023

De totstandkoming ervan was een groot avontuur, maar Wim van Gelderen, één van de twee initiatiefnemers, ziet…

Lees Verder »
Austerlitz Zorgt; 'je moet het gewoon gaan doen'
4 april 2023

Het boek ‘Austerlitz doet het zelf. Hoe een dorp zijn zorg regelde’ maakt duidelijk hoe met een flinke portie…

Lees Verder »
Zorgverbeteraars, aanpakkers, loslaters en samenwerkers van Thebe bouwen verder
3 april 2023

"We leveren goede zorg aan kwetsbare mensen, zowel op onze woonzorglocaties als bij de mensen thuis. Als we dat…

Lees Verder »
Een jaar lang wonen in Aaron
29 maart 2023

Woon-zorgcomplex Aaron in Lent was het antwoord van wooncorporatie Talis op meerdere zorg/woonvragen die…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.