Het leven staat centraal, niet de zorg

Marco van Alderwegen en Frank Kodden

Bestuurders Marco van Alderwegen van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Frank Kodden (zwart pak) van Driezorg. Foto: Paul van der Wal Fotografie

Goed oud worden (in de regio) is een uitdaging waar jeugdliefdes Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht graag samen de schouders onder zetten. "Samen werken we toe naar een 'herwaardering' van de zorgzame samenleving."

Ze waren al twintig jaar elkaars jeugdliefde, Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Twee ouderenzorgorganisaties die zorg, welzijn en behandeling bieden vanuit zestien locaties in de regio Zwolle. Vanaf januari 2023 hebben zij officieel de handen ineengeslagen. Samen gaan deze zorginstellingen verder om van de regio Zwolle dé regio te maken om goed oud(er) te worden. Zij maken daarbij de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘op eigen wijze leven met ondersteuning van’. Een ontwikkeling die past bij de maatschappelijke noodzaak om de ouderenzorg toekomstbestendiger in te richten. Want het aantal ouderen groeit flink, maar het aantal zorgmedewerkers om ouderen te ondersteunen groeit niet in dezelfde mate mee. Het moet en kan anders.

Per 1 januari zijn de organisaties ook als nieuwe partner aangesloten bij ZorgSaamWonen. Tijd voor een kennismaking met Frank Kodden en Marco van Alderwegen, bestuurders van Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 

Frank: "We staan voor een flinke transformatie van de ouderenzorg. Of beter gezegd, we zijn er al mee begonnen. Als één van de partners van een sterke regio met elf ouderenzorgorganisaties die zien dat goed oud(er) worden in de regio een gezamenlijke uitdaging is; een samenlevingsvraagstuk. Van zorgorganisaties, ouderen zelf en hun naasten én alle andere inwoners. Samen werken we toe naar een ‘herwaardering’ van de zorgzame samenleving. De focus als zorgorganisatie ligt niet op regels, gewoontes en protocollen. We kijken vooral naar zorgverlening dichtbij de mensen. Wie zorg nodig heeft moet binnen zijn eigen mogelijkheden een waardig leven kunnen leiden, met zorg die daarbij past."

"We willen juist de unieke mens blijven zien en bijdragen aan een betekenisvol leven, ook in die kwetsbare fase." Frank Kodden, bestuurder Driezorg.

De gezamenlijke pijlers zijn in 2020 beklonken in een regiovisie. Klinkt veelbelovend en vraagt ook wel wat van de betrokken organisaties. Om te beginnen de bereidheid om de ingewikkeldheid van toekomstbestendige ouderenzorg aan te pakken. Marco: "We zijn als ouderenzorgorganisaties in de regio gewend om in systemen te werken. Van bestuurders tot aan onze zorgverleners. Het systeem dicteert waar iemand met een bepaalde kwetsbaarheid mag wonen of tijdelijk verblijven en welke zorg daarbij verleend moet worden. Dit systeem is niet houdbaar om eerder genoemde redenen. Dit vraagt om een beweging waarbij organisaties het belang van goed oud(er) worden in de regio boven het eigen organisatiebelang stellen. Vertrouwen, een stevig innerlijk kompas en rugdekking in alle lagen van een organisatie zijn dan van groot belang. Het is een proces van dialoog en lef."

Onder het motto ‘Zorg is niet het enige antwoord’ hebben de elf organisaties medio 2022 samen een koers uitgezet langs drie lijnen die de komende tijd worden uitgewerkt.

  1. Inspelen op de eigen kracht, talenten en wensen van mensen 
  2. Het binden en blijven boeien van zorgprofessionals
  3. Samen leren en ontwikkelen. 

Een ander aandachtspunt is het hercontracteren met de samenleving. Frank: "Als iemand kwetsbaar en zorgbehoevend is, kijkt de omgeving naar de zorgverlener voor de oplossing. Dat is geen houdbare situatie voor zorgorganisaties. En ook niet in het belang van de ouderen. Zij mogen niet hun identiteit verliezen als ze bij ons komen wonen of tijdelijk verblijven. We willen juist de unieke mens blijven zien en bijdragen aan een betekenisvol leven, ook in die kwetsbare fase. De relatie met naasten en de sociale omgeving is daarbij van grote waarde. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen."

"Zorgmedewerkers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De passie waarmee zij elke dag zorg verlenen en de voldoening die dit oplevert vormt de drijfveer om voor dit werk te kiezen." Marco van Alderwegen, bestuurder Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht.

Lef

Het woord ‘lef’ valt een aantal keren. Lef van bestuurders om het belang van de regio voor het belang van de eigen organisatie te stellen. Maar ook lef in de organisaties zelf bij de mensen die zorg verlenen. Driezorg en de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zijn aangesloten bij de beweging ‘Radicale Vernieuwing Zorg’. Deze beweging maakt zich hard voor ‘radicale’ vernieuwing van de huidige zorg, die begint bij de wortel en uitgroeit tot zorg waarin iedereen tot bloei komt. Uniek aan de beweging is dat alle betrokkenen in en rond de deelnemende organisaties samenwerken aan dit perspectief. Mensen die zorg nodig hebben, naasten, cliëntenraden, medewerkers, leidinggevenden, ondersteunende diensten, (para) medici en bestuurders en toezichthouders, hand in hand met zorgkantoren, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, ministerie van VWS en LOC Waardevolle zorg.

Marco: "We stimuleren onze zorgverleners en medewerkers om zelf keuzes te maken vanuit het belang van de ouderen én in samenspraak met de ouderen. Het leven van de bewoner staat centraal in ons denken en doen. Als bestuurders zijn wij er om rugdekking te geven wanneer het schuurt met protocollen en regels. Zorgmedewerkers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De passie waarmee zij elke dag zorg verlenen en de voldoening die dit oplevert vormt de drijfveer om voor dit werk te kiezen."

Kwaliteitsvisie

Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gaan in 2023 de fusie verder vormgeven. Komend jaar gaat de aandacht uit naar integratie van organisatieonderdelen en processen. Op het gebied van kwaliteit wordt de gezamenlijke nieuwe kwaliteitsvisie en de vertaling ervan naar een gezamenlijk kwaliteitssysteem uitgewerkt. Frank: "Wij zijn er voor ouderen en kijken met elkaar naar wat er in de toekomst nodig is. Om succesvol te zijn in onze ambitie moeten we samen met samenwerkingspartners in de regio, gemeenten, vrijwilligers, (toekomstig) cliënten en naasten in beweging komen. We hebben elkaar nodig."

Partnerschap

Nog een laatste vraag aan de twee bestuurders, namelijk wat ZorgSaamWonen voor hen kan betekenen. Frank: "We verwachten kennis en inspiratie te kunnen halen én brengen, maar ook ervaringen te kunnen uitwisselen. Samen verantwoordelijkheid nemen in transformationeel leiderschap en zoeken naar oplossingen over wonen, welzijn en zorgdomeinen heen."
 

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Eerste bevindingen nieuw zorgconcept VanThuisUit
20 september 2023

Ouderenorganisatie TanteLouise en CZ zorgkantoor openden 1 juni 2022 het nieuwe zorgconcept VanThuisUit. Een…

Lees Verder »
Op naar één wijkwinkel
5 september 2023

Martin Bleijenburg, partner bij adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving Companen, heeft al in heel wat…

Lees Verder »
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn – publicatie 3
4 september 2023

Dit jaar staat voor AAG volledig in het teken van dit thema: scheiden van wonen en zorg, (verpleeg)zorg thuis (…

Lees Verder »
Jury ZorgSaamWonen Award aan het woord: Joost Smit
8 augustus 2023

De komende weken maken wij een rondje langs de juryleden van de ZorgSaamWonen Award 2023. De ZorgSaamWonen…

Lees Verder »
Wozoco De Zes Molens draait door
25 juli 2023

Hoe is het nu met Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we…

Lees Verder »
Zelfdestructie van de verpleeghuiszorg
24 juli 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende…

Lees Verder »
Ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten
19 juli 2023

Er zijn in het land talloze voorbeelden van sociaal werk, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere…

Lees Verder »
Vergrijzing en ouderenzorg: stip op de horizon
10 juli 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende…

Lees Verder »
Alledaagse attentheid volop aanwezig, ook in de superdiverse stad
5 juli 2023

Ludo Glimmerveen is programmaleider ‘Alledaagse attentheid in de superdiverse stad’…

Lees Verder »
Buurthuis op Wielen: vervolg van de reis na de ZorgSaamWonen juryprijs
5 juli 2023

Stichting de Tijdmachine won vorig jaar de juryprijs met hun initiatief DumDum, een Ford Transit uit 1978. Met…

Lees Verder »
Voortgang programma WOZO: 'urgentie groeit'
4 juli 2023

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, heeft op 3 juli 2023 de Tweede kamer geïnformeerd over de…

Lees Verder »
Hoe meer ouderen hoe beter
3 juli 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels…

Lees Verder »
Partnerinterview Pellikaan
27 juni 2023

Wij reizen op een zonnige dag in juni af naar Tilburg voor een kennismaking met Jack Hazen, commercieel…

Lees Verder »
Column: Laten we welzijn
27 juni 2023

Blijmakers, aandachtgevers, welzijnscoaches, buurtverbinders…..steeds vaker kom je deze functies tegen in de…

Lees Verder »
7 bouwstenen van gemengd wonen
23 juni 2023

Op 8 juni 2023 organiseerde Portaal een conferentie over Gemengd Wonen, waar de geleerde lessen werden gedeeld…

Lees Verder »
De omgevingsvergunning voor de bouw van Eyckstaete is definitief
21 juni 2023

Op de Amsterdamse IJburg wordt een uniek wooncomplex voor senioren en/of mensen met een zorgbehoefte…

Lees Verder »
Nieuw magazine Van Wijnen over heden en toekomst van zorgvastgoed
20 juni 2023

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven'. Dat is waar Van Wijnen, partner van ZorgSaamWonen, voor staat.…

Lees Verder »
Nieuwe mindset: van wooninitiatief naar woongemeenschap
14 juni 2023

Op donderdag 25 mei organiseerde de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een wandelsafari in Lent. Daarbij…

Lees Verder »
Denk mee voor een Gezonde Buurt
12 juni 2023

Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) hebben de…

Lees Verder »
Kleinschalig groepswonen in nieuwe Amsterdamse woonwijk
9 juni 2023

Het Spaarnhout is een kleinschalige woonzorgvoorziening en maakt deel uit van het duurzame woningproject ‘Life…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.