Profiel


 

KBO-Brabant heeft wonen, zorg en welzijn tot zijn speerpunt gemaakt. In het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant is het sociaal-economisch manifest Samen doen – Samen oplossen van KBO-Brabant en negen andere maatschappelijke partners nadrukkelijk opgenomen. Rekening houdend met de gevolgen van de vergrijzing voor de Brabantse woningmarkt en afnemende professionele zorgcapaciteit, wil de provincie de uitdagingen rondom wonen samen met deze manifestpartners oppakken. KBO-Brabant beschouwt de expertise en het netwerk van ZorgSaamWonen daarbij van grote waarde.