Overige projecten en publicaties Stichting Thuis Voelen


 

Magazine

Evelien Kelfkens van de Leyden Academy on Vitality and Ageing  deed onderzoek naar Zorg voor de buurtvisites met steun van stichting Hofje Codde en van Beresteyn. De  bevindingen van dit onderzoek zijn gebundeld in het magazine ‘Thuis voelen in de buurt.’ Er staan praktische handvatten in voor iedereen die zich bezighoudt met een leeftijdsvriendelijke buurt. Het helpt een vertaalslag te maken van visie naar praktijk.

Lees het magazine Thuis voelen in de buurt

 


 

Project: Cliënten Vertegenwoordigen

Samen met het LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden) heeft Publicarea een Participatie Versterkingstraject ontwikkeld om cliëntenraden in de ouderenzorg te versterken en alert te maken op het belang van betrokkenheid van naasten. Het samenspel met de locatie en het management staat hierin centraal. Hoe kunnen locatie en cliëntenraad samen optrekken en erop toezien dat de natuurlijke condities worden gecreëerd om het welbevinden/thuis voelen van cliënten binnen de instelling te vergroten en betrokkenheid van naasten mogelijk te maken.

clienten vertegenwoordigen

De ervaringen met het project Houd de Naaste Vast liggen aan de basis van deze pilot waarin op basis van een drietal groepsgesprekken de Waarde-volle zorg/thuis voelen agenda wordt opgesteld.

Het project heeft gelopen tot oktober 2018.

De eindrapportage vindt u hier.

Clienten Vertegenwoordigen is onderdeel van het programma Waardigheid en Trots.
Informatie: hettiwillemse@publicarea.nl

Clientenraden kunnen nog altijd verzoek doen voor een traject clienten vertegenwoordigen te laten uitvoeren voor hun  locatie/instellingen. Mail naar info@stichtingthuisvoelen.nl


 

Zelf aan de slag met thuis voelen en naastenbeleid

Houd de Naaste Vast en Thuis Voelen agenda 
De betrokkenheid van naasten stimuleren

Zorgschouwen
ter verbetering van het woon- en leefklimaat in zorglocaties

Inspiratietips zorgschouw

Train de Trainer
in Houd de Naaste Vast en Thuis Voelen agenda, een opleiding voor medewerkers

Clienten Vertegenwoordigen 
Het samenspel tussen de zorgorganisatie en cliëntenraad op naastenbeleid en thuis voelen. 

De vier fasen van Thuis Voelen


 

Publicaties

Door op een van de boekjes te klikken kunt het u in PDF formaat downloaden.

De volgende boeken zijn geschreven door Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg

Thuis Zijn. Staan voor waardige zorg. Bestuurders aan het woord en verpleeghuizen in beeld.
Geschreven in opdracht van Vereniging Het Zonnehuis.

 

Thuis Wezen. Gesprekken over waardige zorg.
Het boekje ‘Thuis Wezen’ is helaas uitverkocht, het kan daardoor niet meer worden besteld.

 

Thuis Voelen. Gids voor naasten en verpleeghuis als bondgenoten in waardige zorg. Lessen voor de praktijk. De gids werd als goed voorbeeld genoemd in de brief van staatssecretaris Bussemaker over de relatie tussen formeel en informele zorg en was één van de vijf genomineerden voor de Agis Zorgverbeteraarsprijs 2009.

 

 

Buurtkompas

buurtkompas

 

 

Het THe-blad ter ere van 200 Zorgvisites

theblad

 

En zij leefden nog goed en tevreden.
Hoe de bureaucratie bijdraagt aan een goede ouderenzorg. 2013.
Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg

cover brochure en zij leefden nog goed en tevreden