Biind Bites – Ruimte voor ontmoeting

Biind Bites

Johan Diepens van Mobycon  vertelt iets over de geschiedenis van de inrichting van onze leefomgeving, met speciale aandacht voor de voetganger. Mobycon heeft de ambitie om de wereld een stukje minder afhankelijk van de auto te maken. Dat betekent dat er ruimte moet komen voor andere modaliteiten én voor ontmoeting. Dat vraagt iets van de kwaliteit van de ruimte. Tegelijkertijd zien we dat de wereld nog steeds in de ban van de wielen is, wat leidt tot een verkeerskundige discussie. Er wordt gesproken over de veiligheid voor de passant, maar veel minder over de verblijfskwailiteit van de openbare ruimte. De woonerven van de jaren '60 hebben plaatsgemaakt voor klimaatadaptieve openbare ruimte met wadi's. Eromheen is echter nog steeds sprake van een autocultuur. Vanaf de jaren '90 werd de publieke ruimte steeds minder toegankelijk, met name voor mensen die ouder werden. Hoe zorgen we ervoor dat deze trend omgekeerd wordt?

De tweede spreker is Ympkje Albeda, van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Ze is van oorsprong stadssocioloog en schreef haar proefschrift over gemeenschapsdynamieken in superdiverse wijken. De interactie tussen mens en ruimte heeft haar speciale interesse. Dat sluit aan bij het advies van de RVS, Ruimte maken voor ontmoeting, waar ze tijdens het webinar meer over zal vertellen. De manier van inrichten heeft invloed op de relaties en bindingen die mensen met elkaar aangaan.

Het webinar Toekomstbestendige Leefomgeving vindt plaats op 11 mei om 12:30. Deelnemen is gratis.