Irene
Wiezer
Irene Wiezer
Functie
Senior Beleidsadviseur Zorg
Organisatie
Gemeente Rotterdam

Profiel


Vanuit het brede uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder en Wijzer werkt de gemeente Rotterdam aan een ambitieus programma om vitale woongemeenschappen voor ouderen te creëren juist ook in bestaande woonwijken. Vitaal en ertoe doen zijn belangrijke thema’s. Rotterdam begint aan de preventieve kant, aan bewustwording; hoe wil ik oud worden en hoe kunnen we dit samen doen? Irene Wiezer: “We steken in op vitaal oud worden, met als uitgangspunt: probeer zorg zolang mogelijk te voorkomen. Woonconcepten moeten dan ook niet direct over zorg gaan, maar over samen oud worden.”

Startpunt in de Rotterdamse aanpak is de wijk. Irene: “We proberen eerst goed in beeld te krijgen hoeveel woningen extra nodig zijn om vergrijzing op te vangen. Met aansluitend de vraag wat er op gebiedsniveau nodig is: welke woonomgevingen zijn geschikt.” De financiering is hierbij een van de opgaven. Bundelen van geldstromen is de weg die Rotterdam bewandelt.