Leo
Bisschops
Leo Bisschops
Functie
Voorzitter
Organisatie
KBO-Brabant

Profiel


Leo Bisschops (1943) is sinds 30 november 2017 voorzitter van KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen van de Koepel Gepensioneerden, waarvan de ledenverenigingen samen circa 300.000 senioren vertegenwoordigen. Bisschops is lange tijd plv. directeur jeugdbeleid geweest bij het ministerie van VWS en acht jaar wethouder sociale zaken en welzijn in de gemeente Best.