HEVO | Experts in Huisvesting en Vastgoed

Advies en bouwmanagement in huisvesting en vastgoed
Telefoon
Email

Profiel


 

HEVO is een advies- en projectmanagementbureau. We zijn onder andere actief op het terrein van wonen en zorg. De zorg verplaatst zich steeds meer van instelling naar thuis. De wijze waarop mensen hun leven organiseren is in transitie. Dat vraagt om nieuwe woonarrangementen en een andere wijze waarop voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg worden vormgegeven. HEVO is primair actief voor mensen op leeftijd en mensen met een beperking. Wij creëren prettige leefomgevingen voor kwetsbare doelgroepen van zelfstandig wonen, ondersteunende functies, tot wonen met zorg, van betaalbaar tot middelhuur.

HEVO helpt zorgorganisaties, woningcorporaties en beleggers om de transities te vertalen en grip te krijgen op bestaande en nieuwe huisvesting, in de veranderende omgeving. Met extra aandacht voor duurzaamheid en het financieringsvraagstuk willen we geschikte huisvesting realiseren voor ouderen en kwetsbare groepen. We geven op strategisch niveau inhoud aan objectoverstijgende huisvestingsplannen en -exploitaties. Bovenal nemen we verantwoordelijkheid, geven garanties en doen wat we beloven;  met als ultieme vorm  Risicodragend Projectmanagement