Nonna (V&V Netwerk)

Profiel


 

De toekomst van ouder worden creëren we nu. Met een beetje geluk worden we allemaal ouder. Maar hoe ziet dat er in de toekomst uit? Zorgorganisatie(s), samenleving, jij en wij staan voor dezelfde uitdaging. Nu! Hoe gaan wij om met de steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen? Hoe ondersteunen we met minder mensen en middelen steeds meer mensen? We staan voor een baanbrekende reorganisatie van de ouderenzorg, waarin iedereen partij is.

In Netwerk Nonna bundelen wij, 14 ouderzorgorganisaties in de regio Nijmegen, onze krachten. Met lef, een gevoel van urgentie en een groot hart voor ieder mens. We verbinden, inspireren en experimenteren door samen te doen en te ontdekken. In het besef dat duurzame oplossingen vooral buiten de muren van de traditionele verpleeghuizen liggen. We kijken in proeftuinen en projecten samen met (zorg)partners en andere betrokkenen voorbij de grenzen van bestaande organisaties, systemen en gewoonten.

Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg zijn leidend in alles wat we doen. We benutten de diversiteit in onze organisaties voor een beter en efficiënter aanbod. In gezamenlijkheid en verbinding met andere (zorg)netwerken in de regio. Wat werkt behouden we. Wat minder goed werkt, durven we los te laten. Zo creëren we samen onze toekomst.

Nonna. Voor nu en later.