Het Nonna-netwerk: de ouderenzorg van de toekomst in Nijmegen

Wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst daadwerkelijk nodig? Hoe kunnen zorgorganisaties meer 'community gericht' gaan werken? Dat is de ingrijpende verandering die het V&V netwerk Nonna, onlangs lid geworden van ZorgsaamWonen, wil realiseren. 

(door Yvonne Witter)

Veertien zorgorganisaties in de regio Nijmegen bundelen hun krachten om optimale, mensgerichte zorg te bieden. Dit doen zij middels een ambitieus programma. Het doel is om de regio toekomstbestendig maken. Jord Neuteboom, transitie adviseur en Inge van de Sande, coördinator ‘Goed wonen’ zijn twee van de aanjagers die vanuit het Nonna-netwerk de innovaties stimuleren. "Gezien de huidige maatschappelijke opgaven is het belangrijk om als zorgorganisaties naar buiten gericht te werken. Wat is er in de wijk nodig? Wat kunnen we als zorgorganisaties doen om mensen zo prettig mogelijk te laten wonen?’ Ze benadrukken dat het gaat om verder te kijken dan de grenzen van de eigen organisaties. "En we willen van praten naar doen, door actieleren centraal te stellen in al onze projecten", zegt Jord. 

Drie hoofdthema's

Er zijn drie hoofdthema’s: goed wonen in de wijk, fijn werken en slim samenwerken. Ieder thema heeft verschillende projecten. Zo zijn er bij het thema ‘Goed wonen’ zes proeftuinen ondergebracht. Die zorgen ervoor dat er in wijken gemeenschapszorg (‘community care’) ontstaat en dat nieuwe woon-zorgconcepten in de praktijk worden uitgeprobeerd, met meer mogelijkheden voor mensen om in de wijk te blijven wonen. Nonna wil van instituties naar nieuwe woonzorgconcepten komen. Zo is er een burgerinitiatief voor jonge mensen met dementie. En er komen vier nieuwbouwprojecten. 

"Medewerkers moeten ruimte ervaren voor passie, creativiteit en professionaliteit." Jord Neuteboom, adviseur transitie

Iedere proeftuin heeft een eigen projectleider. "We werken veelal met mensen die afkomstig zijn uit de aangesloten organisaties. En met partners als Club Goud en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Inge: "We bouwen voort op wat er al is. Zo ook bij de woonprojecten. We kijken naar waar kunnen we op aansluiten? Welke talenten zijn er al in de wijk? We hoeven niet bij alles vanaf nul te beginnen. Het is vaak ook een kwestie van gewoon gaan doen."

Bij het thema ‘fijn werken’ gaat het erom het medisch model meer los te laten en te focussen op een betekenisvol leven, op het welbevinden van mensen. Jord: "Daarbij moet je ook denken aan het optimaliseren van het samenspel tussen informele en formele zorg. En aan het inzetten van digitale zorg. Ook focussen we op het werkplezier van de medewerkers. Medewerkers moeten ruimte ervaren voor passie, creativiteit en professionaliteit." 

Bij het slim samenwerken komen onderdelen aan bod zoals centraal wachtlijstbeheer en de ontwikkeling van een netwerkorganisatie. Hoe kunnen we collectieve voorzieningen samen efficiënter inzetten? Hoe kunnen we samen leren en communiceren? Bij alle thema’s is er speciale aandacht voor kwetsbare groepen met lage SES en voor preventie.

"Ook corporaties, de gemeente en andere samenwerkingspartners doen mee. Het is een gezamenlijke opgave die je alleen met elkaar kunt bewerkstelligen." Inge van de Sande, coördinator 'Goed wonen'

Bereidheid tot samenwerken

Het zorgkantoor VGZ financiert dit meerjarige innovatieprogramma en iedere zorgorganisatie draagt ook bij door de deelname en inzet van vele medewerkers. "De bereidheid tot samenwerken is groot", zegt Jord. 
"De energie spat er bij iedereen vanaf. Dat is heel stimulerend. Ook corporaties, de gemeente en andere samenwerkingspartners doen mee. Het is een gezamenlijke opgave die je alleen met elkaar kunt bewerkstelligen", aldus Inge. Jord: "Zo bouwen we aan een netwerkorganisatie en leren we van elkaar." 

Inbedding binnen de eigen V&V-organisatie is van belang om de innovaties en geleerde lessen niet te laten verwaaien. Daarom komen er ook lerende netwerken en leergroepen op thema’s die uit de proeftuinen naar voren komen. Met het programma wil het Nonna-netwerk een bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg voor de ouder wordende mens in de regio Nijmegen. Het is nu vooral met plezier werken, innoveren, uitproberen en leren geblazen. In gezamenlijkheid en in verbinding met andere (zorg)netwerken in de regio. 

Voor meer info, kijk op: Netwerk Nonna - regio Nijmegen

Ook interessant / voor u geselecteerd

Eerste bevindingen nieuw zorgconcept VanThuisUit
20 september 2023

Ouderenorganisatie TanteLouise en CZ zorgkantoor openden 1 juni 2022 het nieuwe zorgconcept VanThuisUit. Een…

Lees Verder »
Woningsplitsing door woningcorporaties in de praktijk
19 september 2023

Het splitsen van woningen draagt bij aan het oplossen van het woningtekort. In de nieuwe publicatie van…

Lees Verder »
Op naar één wijkwinkel
5 september 2023

Martin Bleijenburg, partner bij adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving Companen, heeft al in heel wat…

Lees Verder »
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn – publicatie 3
4 september 2023

Dit jaar staat voor AAG volledig in het teken van dit thema: scheiden van wonen en zorg, (verpleeg)zorg thuis (…

Lees Verder »
Vernieuwend zorgconcept biedt verzorgingshuis weer toekomst
28 augustus 2023

Hoe verbouw je een verzorgingshuis, zodat het voldoet aan de wensen en eisen die tegenwoordig en in de toekomst…

Lees Verder »
Kennisagenda Woongemeenschap 50-plus
17 augustus 2023

De Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) zag een lacune tussen de kennis die…

Lees Verder »
Woongemeenschappen over de grens
3 augustus 2023

ZorgSaamWonen bezoekt regelmatig woongemeenschappen in Nederland en maakt daar vervolgens een mooie…

Lees Verder »
Ideaal wonen in een duurzame meergeneratie woongemeenschap
2 augustus 2023

Eind 2021 sprak ZorgSaamWonen met Elma Borcheld-Nillesen over haar plannen om in de Woongaard in het Zeeuwse…

Lees Verder »
Samen komen we er wel
28 juli 2023

Over mensen, bouwstenen, samenwerken en volhoudbaarheid
 

Lees Verder »
Wozoco De Zes Molens draait door
25 juli 2023

Hoe is het nu met Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we…

Lees Verder »
Zelfdestructie van de verpleeghuiszorg
24 juli 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende…

Lees Verder »
Ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten
19 juli 2023

Er zijn in het land talloze voorbeelden van sociaal werk, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere…

Lees Verder »
De Maarle: wonen voor gevorderden in Cuijk
12 juli 2023

Het vergroten van hun levensgeluk en samen ouder worden. Dat is wat Ria en Olga wilden toen ze elkaar in 2018…

Lees Verder »
Partnerinterview Bloemen Architecten
11 juli 2023

ZorgSaamWonen is op bezoek geweest bij onze nieuwe partner Bloemen Architecten in Alphen aan den Rijn. Vanuit…

Lees Verder »
Vergrijzing en ouderenzorg: stip op de horizon
10 juli 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende…

Lees Verder »
Voortgang programma WOZO: 'urgentie groeit'
4 juli 2023

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, heeft op 3 juli 2023 de Tweede kamer geïnformeerd over de…

Lees Verder »
Voortgangsrapportage Wonen en Ouderen
28 juni 2023

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft 27 juni 2023 een…

Lees Verder »
Partnerinterview Pellikaan
27 juni 2023

Wij reizen op een zonnige dag in juni af naar Tilburg voor een kennismaking met Jack Hazen, commercieel…

Lees Verder »
7 bouwstenen van gemengd wonen
23 juni 2023

Op 8 juni 2023 organiseerde Portaal een conferentie over Gemengd Wonen, waar de geleerde lessen werden gedeeld…

Lees Verder »
De omgevingsvergunning voor de bouw van Eyckstaete is definitief
21 juni 2023

Op de Amsterdamse IJburg wordt een uniek wooncomplex voor senioren en/of mensen met een zorgbehoefte…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.