Het Nonna-netwerk: de ouderenzorg van de toekomst in Nijmegen

Nonna

Wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst daadwerkelijk nodig? Hoe kunnen zorgorganisaties meer 'community gericht' gaan werken? Dat is de ingrijpende verandering die het V&V netwerk Nonna, onlangs lid geworden van ZorgsaamWonen, wil realiseren. 

(door Yvonne Witter)

Veertien zorgorganisaties in de regio Nijmegen bundelen hun krachten om optimale, mensgerichte zorg te bieden. Dit doen zij middels een ambitieus programma. Het doel is om de regio toekomstbestendig maken. Jord Neuteboom, transitie adviseur en Inge van de Sande, coördinator ‘Goed wonen’ zijn twee van de aanjagers die vanuit het Nonna-netwerk de innovaties stimuleren. "Gezien de huidige maatschappelijke opgaven is het belangrijk om als zorgorganisaties naar buiten gericht te werken. Wat is er in de wijk nodig? Wat kunnen we als zorgorganisaties doen om mensen zo prettig mogelijk te laten wonen?’ Ze benadrukken dat het gaat om verder te kijken dan de grenzen van de eigen organisaties. "En we willen van praten naar doen, door actieleren centraal te stellen in al onze projecten", zegt Jord. 

Drie hoofdthema's

Er zijn drie hoofdthema’s: goed wonen in de wijk, fijn werken en slim samenwerken. Ieder thema heeft verschillende projecten. Zo zijn er bij het thema ‘Goed wonen’ zes proeftuinen ondergebracht. Die zorgen ervoor dat er in wijken gemeenschapszorg (‘community care’) ontstaat en dat nieuwe woon-zorgconcepten in de praktijk worden uitgeprobeerd, met meer mogelijkheden voor mensen om in de wijk te blijven wonen. Nonna wil van instituties naar nieuwe woonzorgconcepten komen. Zo is er een burgerinitiatief voor jonge mensen met dementie. En er komen vier nieuwbouwprojecten. 

"Medewerkers moeten ruimte ervaren voor passie, creativiteit en professionaliteit." Jord Neuteboom, adviseur transitie

Iedere proeftuin heeft een eigen projectleider. "We werken veelal met mensen die afkomstig zijn uit de aangesloten organisaties. En met partners als Club Goud en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Inge: "We bouwen voort op wat er al is. Zo ook bij de woonprojecten. We kijken naar waar kunnen we op aansluiten? Welke talenten zijn er al in de wijk? We hoeven niet bij alles vanaf nul te beginnen. Het is vaak ook een kwestie van gewoon gaan doen."

Bij het thema ‘fijn werken’ gaat het erom het medisch model meer los te laten en te focussen op een betekenisvol leven, op het welbevinden van mensen. Jord: "Daarbij moet je ook denken aan het optimaliseren van het samenspel tussen informele en formele zorg. En aan het inzetten van digitale zorg. Ook focussen we op het werkplezier van de medewerkers. Medewerkers moeten ruimte ervaren voor passie, creativiteit en professionaliteit." 

Bij het slim samenwerken komen onderdelen aan bod zoals centraal wachtlijstbeheer en de ontwikkeling van een netwerkorganisatie. Hoe kunnen we collectieve voorzieningen samen efficiënter inzetten? Hoe kunnen we samen leren en communiceren? Bij alle thema’s is er speciale aandacht voor kwetsbare groepen met lage SES en voor preventie.

"Ook corporaties, de gemeente en andere samenwerkingspartners doen mee. Het is een gezamenlijke opgave die je alleen met elkaar kunt bewerkstelligen." Inge van de Sande, coördinator 'Goed wonen'

Bereidheid tot samenwerken

Het zorgkantoor VGZ financiert dit meerjarige innovatieprogramma en iedere zorgorganisatie draagt ook bij door de deelname en inzet van vele medewerkers. "De bereidheid tot samenwerken is groot", zegt Jord. 
"De energie spat er bij iedereen vanaf. Dat is heel stimulerend. Ook corporaties, de gemeente en andere samenwerkingspartners doen mee. Het is een gezamenlijke opgave die je alleen met elkaar kunt bewerkstelligen", aldus Inge. Jord: "Zo bouwen we aan een netwerkorganisatie en leren we van elkaar." 

Inbedding binnen de eigen V&V-organisatie is van belang om de innovaties en geleerde lessen niet te laten verwaaien. Daarom komen er ook lerende netwerken en leergroepen op thema’s die uit de proeftuinen naar voren komen. Met het programma wil het Nonna-netwerk een bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg voor de ouder wordende mens in de regio Nijmegen. Het is nu vooral met plezier werken, innoveren, uitproberen en leren geblazen. In gezamenlijkheid en in verbinding met andere (zorg)netwerken in de regio. 

Voor meer info, kijk op: Netwerk Nonna - regio Nijmegen

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Van solo naar samen. Collectief wonen, iets voor jou?
22 april 2024

De provincie Gelderland heeft een werkboek gemaakt voor mensen die interesse hebben in collectief wonen. In dit…

Lees Verder »
GemeenschappelijkWonenDag 2024 in de Week van het Wederkerig Wonen
19 april 2024

Woongemeenschappen die zijn aangesloten bij de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen en…

Lees Verder »
Samenwerken over de grens van je domein
16 april 2024

Over ongeveer een jaar wordt aan de Vlierestraat in Nijmegen een appartementengebouw opgeleverd met 36 woningen…

Lees Verder »
Actieprogramma 'We Doen Het Samen'
15 april 2024

Een coalitie van organisaties die lokale gemeenschappen in allerlei vormen vertegenwoordigen heeft een…

Lees Verder »
Burenhulp en/of mantelzorg in woongemeenschappen
12 april 2024

Een boodschap doen, soep langsbrengen of iemand naar de huisarts brengen. Dat is wat…

Lees Verder »
Gemeente Den Haag biedt ruimte aan innovatieve woonvormen
11 april 2024

De gemeente Den Haag gaat de komende jaren nieuwe innovatieve woonconcepten in Den…

Lees Verder »
Duurzaam samen oud worden
4 april 2024

Een middagje in Olst brengt ons, excursiedeelnemers, een hele mooie mix tussen omzien naar elkaar, samen ouder…

Lees Verder »
Zo Willen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen Wonen
29 maart 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis en ervaring delen met elkaar…

Lees Verder »
Wooncoöperatie De Bonte Hulst vaart wel bij expertise
28 maart 2024

Wooncoöperaties zijn dé duurzame woonvormen voor de toekomst, zegt Thelma Boas. Zij is aangesloten bij de…

Lees Verder »
ZorgSaamWonen Partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht, expert in maatschappelijk vastgoed
26 maart 2024

De community van ZorgSaamWonen is weer een stukje groter geworden. Nieuwe partner DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht…

Lees Verder »
Publicatie 'Luister naar de Stem van Ouderen'
25 maart 2024

In Nederland zijn er acht ouderennetwerken, waarin al meer dan 10 jaar actieve ouderen in een brede diversiteit…

Lees Verder »
Kloostervelden: van instellingsterrein naar inclusieve woonwijk
19 maart 2024

De ‘Woondroom Kloostervelden’, een inclusieve woonwijk in het Brabantse Sterksel, is…

Lees Verder »
Burgerinitiatieven op het platteland
18 maart 2024

Onlangs verscheen het vernieuwde digitale magazine van Stedebouw & Architectuur. In deze editie zijn…

Lees Verder »
Top 10 kerken en kloosters
15 maart 2024

Onlangs verscheen het vernieuwde digitale magazine van Stedebouw & Architectuur. In deze editie zijn…

Lees Verder »
De kracht van verbeelding bij herbestemming zorgvastgoed
14 maart 2024

"Iedereen kan een huis bouwen", aldus Noël Josemans. Hij bouwde zelf zijn eigen huis; geheel van afval. “Gewoon…

Lees Verder »
Samen onder één dak
14 maart 2024

Vorige maand ben ik begonnen als de kwartiermaker bij Stichting Thuis in Welzijn. Je weet wel: de organisatie…

Lees Verder »
Haast maken met nieuwe woonvormen voor ouderen
11 maart 2024

Met het toegewijde team ‘senioren en zorg’ richt AM zich op het ontwikkelen van…

Lees Verder »
Duurzaam groeien doe je in kleine stapjes
6 maart 2024

Deze blog is geschreven door Moustafa Turky, commercieel directeur bij Comelit…

Lees Verder »
Verdieping met de Toekomst is Grijs
5 maart 2024

Heb jij ook naar het debat gekeken over De Toekomst is Grijs? Na een podcast-serie over de effecten van de…

Lees Verder »
GeWoon Thuis in Blericks seniorencomplex Ruysdonck
4 maart 2024

Dat moet anders, dacht woningcorporatie Woonwenz bij het zien van zoveel…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.