Gezond en Actief Leven Akkoord fundament onder preventiebeleid

Foto: Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com

Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor een gezondere samenleving. Dat is het doel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), dat op 3 februari is ondertekend.

In het GALA hebben staatssecretaris Van Ooijen, minister Helder en minister Kuipers samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGD GHOR Nederland afspraken gemaakt om slim samen te werken aan meer gezondheid, preventie en een sterke sociale basis.

In het akkoord is afgesproken hoe we in 2040 een gezonde generatie bereiken met weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een sociaal en fysiek gezonde leefomgeving. Voor deze kabinetsperiode stijgt het totale bedrag voor lokale preventieactiviteiten, gezondheidsbevordering, sociale basis en sport en bewegen naar circa € 300 miljoen per jaar. Daarvan is € 195 miljoen structureel. Bovendien is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesproken dat er voor gemeenten jaarlijks maximaal € 150 miljoen structureel beschikbaar wordt gesteld voor concrete plannen om de IZA-doelen te verwezenlijken. Regionale samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Voorkomen is beter dan genezen

Voor het welzijn van een oudere is het soms beter om te investeren in het tegengaan van eenzaamheid dan in nog een extra hulpverlener. Mensen die gezonder willen leven, kunnen extra goed geholpen zijn met een buurtsportcoach die hen wegwijs maakt bij lokale sportverenigingen. Als je wilt voorkomen dat oudere mensen vallen, is het goed om hen te betrekken bij beweegprogramma’s. Tegelijkertijd kan het ook helpen als de gemeente meedenkt over een toegankelijke wandelroute of een extra parkbankje waarop mensen even kunnen uitrusten. En een goed sociaal netwerk in een wijk rond het tegengaan van eenzaamheid, kun je ook inzetten om wandelclubjes te organiseren voor het tegengaan van diabetes. Door mantelzorgers te ondersteunen – bijvoorbeeld met het tijdelijk overnemen van zorg – kunnen zij de zorg voor hun naasten beter volhouden en wordt de professionele zorg minder belast. Deze voorbeelden laten zien hoe belangrijk gemeenten en het sociaal domein zijn om meer gezondheid voor alle Nederlanders slim en concreet dichterbij te brengen in hun wijk, gemeente of regio.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “Samen kunnen gemeenten, verzekeraars en GGD’en zorgen voor meer verbinding tussen het sociaal domein en de medische domeinen, zodat mensen die het nodig hebben gezamenlijk slimmer en beter geholpen kunnen worden. Meer gezondheid zorgt in de eerste plaats natuurlijk voor een prettiger leven. Maar het vermindert ook het aantal zieke mensen en de druk op de zorg in Nederland.”

'Kansrijke Start' en valpreventie

Het hoofddoel van de afspraken is het bevorderen en behouden van de fysieke en mentale gezondheid van mensen vanaf het prille begin. Om de gezonde generatie in 2040 te realiseren ligt de focus bij de jeugd op meer sporten, gezonde voeding en veel bewegen. Het verminderen van gezondheidsachterstanden, vraagt daarbij extra aandacht. Zeker bij de eerste duizend dagen van kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Goede begeleiding en ondersteuning via het programma 'Kansrijke Start' kunnen hier een verschil maken. Hiervoor is de komende periode zo’n € 20 miljoen per jaar beschikbaar. Met betrekking tot volwassen en ouderen, wordt onder andere gekeken naar het creëren van een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, een gezonde leefstijl en het versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid. Ook wordt er werk gemaakt van valpreventie en (het behoud van) de vitaliteit van het toenemend aantal ouderen. Voor valpreventie is per jaar structureel circa € 50 miljoen beschikbaar.

Gezondheid op alle beleidsterreinen 

Inzet van de GALA-afspraken is dat activiteiten elkaar zoveel mogelijk versterken. Bijvoorbeeld meer gezamenlijk bewegen in het kader van valpreventie kan tegelijkertijd een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van eenzaamheid en natuurlijk ook aan het bereiken van een gezond gewicht. Om beweging en sociaal contact in een wijk te bevorderen is een veilige en gezonde leefomgeving van groot belang. Ook dat is onderdeel van de GALA-afspraken op basis van het uitgangspunt dat gezondheid op alle beleidsterreinen belangrijk is.

Kamerbrief over Gezond en Actief Leven Akkoord | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

GALA -Gezond en Actief Leven Akkoord | Rapport | Rijksoverheid.nl

Minder administratieve lasten 

Het aanvragen en verantwoorden van deze middelen wordt met het GALA flink vereenvoudigd. In plaats van vijftien verschillende regelingen is er voor gemeenten nu één brede specifieke uitkering. Hier kunnen gemeenten zowel geld aanvragen en verantwoorden voor plannen die onder het GALA vallen als onder het Hoofdlijnen Sportakkoord II.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat vinden wij ook bij ZorgSaamWonen. Daarom hebben wij een dossier gevuld met artikelen over preventie en gezondheid. Bekijk ook onderstaande artikelen over succesvolle voorbeelden op dit terrein.

Positieve gezondheid: omslag in denken en doen | ZorgSaamWonen

In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven | ZorgSaamWonen

Ook interessant / voor u geselecteerd

Vitale wijken voor senioren: slimme combinaties van wonen, welzijn en zorg
22 juli 2024

Bij het langer thuis wonen van senioren is een goede, geschikte woning van belang.…

Lees Verder »
Moet je horen! 5 podcastseries over wonen, welzijn en zorg voor ouderen
22 juli 2024

Deze podcastseries moet je gehoord hebben als je straks uitgerust en wel terugkomt…

Lees Verder »
ZorgSaamWonen digimagazine #2 2024: Blue Zone, het is hier!
8 juli 2024

Drie keer per jaar lanceren we met ZorgSaamWonen een digitaal magazine. Het eerste digimagazine van dit jaar,…

Lees Verder »
Bouwopgave zorggeschikt wonen voor senioren is investeren in gemeenschappen
1 juli 2024

Het ontbreekt aan toekomstbestendige woon(zorg)vormen voor senioren. Deze vullen het gat tussen zelfstandig…

Lees Verder »
Een vitale samenleving begint in de wijk
6 juni 2024

Donderdag 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival Plaats in Zwolle met voorafgaand, op 19 juni, het…

Lees Verder »
De waarde van sport en bewegen
30 mei 2024

Donderdag 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival Plaats in Zwolle met voorafgaand, op 19 juni, het…

Lees Verder »
Beweeg je mee?
27 mei 2024

Deze week, maandag 27 t/m vrijdag 31 mei 2024, organiseert het Ouderenfonds met OldStars de Nationale…

Lees Verder »
Blue Zone Festival Award, dien je project in!
16 mei 2024

Op 19 & 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival plaats: hét festival voor de gezonde leefomgeving…

Lees Verder »
Geloof in je eigen verhaal
3 mei 2024

Donderdag 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival Plaats in Zwolle met voorafgaand, op 19 juni, het…

Lees Verder »
Landelijke SROI Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning gestart
10 april 2024

Verschillende reviews en kennissyntheses hebben laten zien dat het actief beoefenen van kunst en cultuur…

Lees Verder »
Black holes en blue zones
2 april 2024

“Blue zones bestaan overal, niet alleen op de vijf bekende plekken op de wereld”, aldus professor Rudi…

Lees Verder »
SCP: Investeren in vitale ouderen
12 maart 2024

Een verklaringsmodel van veranderingen in hulpbronnen en participatie op welbevinden in de vergrijzende…

Lees Verder »
Zeven oplossingen rondom Betekenisvol ouder worden
19 december 2023

Twintig jonge academici, masterstudenten, hbo’ers, recent afgestudeerden en PhD’ers met diverse (studie)…

Lees Verder »
Eerste bevindingen nieuw zorgconcept VanThuisUit
20 september 2023

Ouderenorganisatie TanteLouise en CZ zorgkantoor openden 1 juni 2022 het nieuwe zorgconcept VanThuisUit. Een…

Lees Verder »
Wozoco De Zes Molens draait door
25 juli 2023

Hoe is het nu met Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we…

Lees Verder »
Zelfdestructie van de verpleeghuiszorg
24 juli 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende…

Lees Verder »
Voortgang programma WOZO: 'urgentie groeit'
4 juli 2023

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, heeft op 3 juli 2023 de Tweede kamer geïnformeerd over de…

Lees Verder »
Hoe meer ouderen hoe beter
3 juli 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels…

Lees Verder »
Eigenaarschap van plekken als basis voor preventie
7 juni 2023

Preventie en gezondheid is het thema van ons eerste digimagazine van 2023.  De kracht van ZorgSaamWonen-partner…

Lees Verder »
Woonzorg Flevoland ziet belang van de community
1 juni 2023

Buiten Excel-bestanden om nadenken over en werken aan zogenaamde drempelloze zorgproducten. Dat is wat Woonzorg…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.