Positieve gezondheid: omslag in denken en doen

rrt

De zes dimensies van de Positieve Gezondheid zijn elk goed te vertalen naar een vitale en gebalanceerde leefomgeving. Hierdoor worden mensen gezonder, leven ze langer en wordt de kwaliteit van leven beter, aldus Mieke Reynen.

Positieve Gezondheid is een concept van Machteld Huber, zelf huisarts geweest. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Mieke Reynen is als senior adviseur verbonden aan het Insititute for Positive Health en ondersteunt organisaties bij het vertalen van het gedachtengoed in de praktijk. “Het komt erop neer dat je kijkt naar wat wél kan. Je richt je op gezondheid van mensen in plaats van op de zorg. Je bent geen diabeet, maar een mens met diabetes.”

Andere koers zorgstelsel
Deze omslag in het denken betekent wat Reynen betreft dat het huidige zorgstelsel een koerswijziging nodig heeft. “In het huidige beloningssysteem zitten de verkeerde prikkels. We betalen voor zorg en ziekte, terwijl we zouden moeten investeren in gezondheid. Het Preventieakkoord draagt daar al aan bij. Inzetten op gezondheid vraagt om een integrale aanpak en goede samenwerking en er zullen met verschillende partijen afspraken gemaakt moeten worden om te komen tot een andere werkwijze en bekostiging. Het Kavelmodel biedt hiertoe perspectieven. Het kavelmodel is een duurzaam model waarmee het mogelijk wordt in een bepaald gebied (kavel) samen met de betrokken partijen, gezondheid anders te organiseren, anders te financieren en anders te monitoren.

De ultieme ambitie is om een zogenaamde Blue Zone te worden. Op vijf plekken op de wereld, te weten Sardinië (Italië), Okinawa (Japan), Loma Linda (Costa Rica), Nicoya (Costa Rica) en Ikaria (Griekenland), leven de mensen significant langer dan ergens anders. Dat is te danken aan een aantal factoren, waaronder gezond eten en veel bewegen. “Daarnaast hebben de mensen die daar wonen vaak een goede reden om uit bed te komen, bijvoorbeeld om hun moestuin te onderhouden. Bovendien hebben ze een uitgebreid sociaal netwerk, ze zijn onderdeel van een gemeenschap.”

Ontmoetingsplekken en bewegen
De fysieke leefomgeving speelt een belangrijke rol binnen de Positieve Gezondheid. Deze brede kijk op gezondheid kent zes dimensies die elk goed te vertalen zijn naar een vitale, gebalanceerde leefomgeving. Omdat de overheid momenteel sterk inzet op een gezonde leefomgeving, is nu het moment om de brede kijk van Positieve Gezondheid daarin mee te nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ingezet kan worden op ontmoetingsplekken en om groene en beweegvriendelijke locaties te realiseren.

“Uiteraard speelt geld een rol”, antwoordt Reynen op de vraag waarom deze werkwijze niet al lang is doorgevoerd. Je kunt er immers niet echt op tegen zijn. “Dat klopt. Het is een kwestie van bewustzijn. Tot nu toe heeft men er gewoon niet bij stilgestaan en was gezondheid iets dat bij de zorg thuishoorde. We werken veelal vanuit ons oude patroon. Het is belangrijk om burgers te betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Te vaak wordt nog iets ontwikkeld vóór bewoners, in plaats van mét. Die zeggenschap voor burgers neemt uiteraard ook een stukje eigen verantwoordelijkheid met zich mee. Als men aangeeft graag een gezamenlijke moestuin te willen, dan zal die ook onderhouden moeten worden.” In buurten waar dit al gebeurt, Reynen noemt onder meer Roermond en Roerdalen in Limburg, is het verschil te merken. “Men wordt veel actiever. De impact in wat we achterstandswijken noemen is enorm. Men voelt zich weer gezien en gehoord, krijgt het gevoel dat ze ertoe doen. En dat is belangrijk voor de zingeving in het leven, iets wat ook in de Blue Zones het verschil maakt.”

Of en hoe de werkwijze van Positieve Gezondheid in deze wijze daadwerkelijk (meetbaar) effect heeft op de gezondheid van mensen, wordt nog onderzocht. “Het is nog te vroeg om daar al iets over te zeggen. We weten inmiddels dat in een ziekenhuis in een groene omgeving de ligtijd van patiënten korter is. Die wetenschap passen we onder andere toe. Maar uiteindelijk is de kwaliteit van leven het belangrijkste, niet per se het feit dat je een jaar langer leeft.”

Ook interessant / voor u geselecteerd

Vergrijzing in beeld in drie Europese landen
10 augustus 2022

Nederlanders worden ouder en ouder, en dat heeft grote gevolgen. Om de pensioenen betaalbaar te houden, wordt…

Lees Verder »
Hofmakers doen een boekje open
8 augustus 2022

Begin deze zomer is het tweede Knarrenhof boek verschenen. Een vrolijk vormgegeven uitgave die de ins en outs…

Lees Verder »
Ontmoeten in de buurt
4 augustus 2022

De ZorgSaamwonen Award gaat dit jaar over ontmoeten in de openbare ruimte en heeft als titel: Buurtroutes…

Lees Verder »
Verminder eenzaamheid, begin bij jouw buurt!
2 augustus 2022

LSA bewoners werkte de afgelopen jaren aan het project Betrokken Buurten. Samen met zes bewonersinitiatieven is…

Lees Verder »
Langer Thuis Akkoord: filmpjes van inspirerende projecten
29 juli 2022

Vanuit het Langer Thuis Akkoord is de gemeente Rotterdam gestart met het maken van filmpjes van succesvolle en…

Lees Verder »
Ontspullen, doorstromen en daarna comfortabel wonen
28 juli 2022

Ons persoonlijk lid Wim Kromwijk heeft een nieuwe blog voor ons geschreven. Ditmaal gaat hij in op het begrip '…

Lees Verder »
Frisse zorggebouwen
25 juli 2022

Wim Verheul, installatie- en duurzaamheidadviseur bij bbn adviseurs, ontwikkelde de methode ‘Frisse…

Lees Verder »
Inspiratietool leefomgeving senioren
12 juli 2022

De woonomgeving van ouderen krijgt steeds meer aandacht. Ook in het nieuwe programma Wonen, Ondersteuning en…

Lees Verder »
Jury ZorgSaamwonen Award 2022 bekend
7 juli 2022

Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg is dit jaar de voorzitter van de jury voor de…

Lees Verder »
Wenkend perspectief - wonen, welzijn en zorg in 2040
6 juli 2022

De Taskforce Wonen en Zorg agendeert de woonzorgopgave voor ouderen en roept partners op om met elkaar aan de…

Lees Verder »
Minister Helder lanceert Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)
4 juli 2022

Minister Helder (VWS) lanceerde op maandag 4 juli het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO…

Lees Verder »
Inschrijving ZorgSaamWonen Award 2022 geopend!
27 juni 2022
De inschrijving van de prijsvraag ‘Buurtroutes’ – plekken voor ontmoeting is geopend. We zijn op zoek naar ideeën…
Lees Verder »
De ontwikkeling van voorzorgcirkels op hoofdlijnen
20 juni 2022

Henk Geene verzorgt op het ZorgSaamWonen Congres op 8 september een sessie over voorzorgcirkels. In een reeks…

Lees Verder »
Vitale Woongemeenschappen vragen permanent onderhoud
20 juni 2022

Vitale woongemeenschappen zijn van groot belang. Professor Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek…

Lees Verder »
De woningopgave draait niet alleen om aantallen
14 juni 2022

Met de nadruk op bouwen, bouwen, bouwen lopen we het risico de mens uit het oog te verliezen . De focus ligt…

Lees Verder »
Lunchlezing 12 oktober: naar verantwoorde rebellie
9 juni 2022

Het platform ZorgSaamWonen organiseert in oktober de derde lunchlezing van 2022. In dit artikel lichten we voor…

Lees Verder »
Bewonersparticipatie: verken je buurt
8 juni 2022

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onlangs een artikel verschenen over de…

Lees Verder »
Langs drie wegen ontwikkelen we voorzorgcirkels
7 juni 2022

Henk Geene verzorgt op het ZorgSaamWonen Congres op 8 september een sessie over voorzorgcirkels. In een reeks…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Michiel Wijnen
2 juni 2022

In een nieuwe editie van Geef me de Vijf, is het de beurt aan Michiel Wijnen van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed…

Lees Verder »
Resultaten onderzoek ouderenhuisvesting bekend
1 juni 2022

Woonbehoefte ouderen in Gemeente Zwolle onderzocht: ouderen willen langer zelfstandig blijven wonen, ook als…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.