Stimuleren van intergenerationeel wonen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een stimuleringsregeling in het leven geroepen om de cohesie en sociale interactie in woonvoorzieningen waar overwegend ouderen wonen, te vergroten. Cohesie en sociale interactie dragen bij aan het langer vitaal thuis wonen. Door te stimuleren dat jongeren  - als goede buur - hieraan een actieve bijdrage leveren, verwacht de overheid dat ouderen zonder en met een beperkt netwerk minder snel een beroep doen op formele ondersteuning en zorg. 

Op 17 juli 2023 is de stimuleringsregeling van start gegaan. De regeling moet ertoe leiden dat bestaande woonvoorzieningen waar overwegend ouderen wonen, intergenerationeel worden ingericht. Een aanvraag tot subsidieverlening voor kalenderjaar 2024 kan worden ingediend vanaf 2 januari tot en met 31 mei. Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 geldt een indieningstermijn van 18 november voorafgaand aan het betreffende jaar tot en met 30 april van het betreffende jaar. Zie de website van DUS-I voor meer informatie over de regeling en het aanvragen: www.dus-i.nl/subsidies/intergenerationeel-wonen 

Inspireren en informeren

Naast financiële ondersteuning wil het ministerie ook organisaties inspireren en informeren. Dat doen ze door goede voorbeelden van intergenerationeel wonen te bundelen en toegankelijk te maken. ZorgSaamWonen is de plek waar deze voorbeelden samenkomen. Elk voorbeeld is beschreven aan de hand van facts over het project en een interview met betrokkenen. In de Inspiratiegids Intergenerationeel Wonen zijn de voorbeelden gebundeld.

Heb jij een interessant intergenerationeel wonen project?

Wij horen er graag meer over! Stuur een mail naar Yvonne Witter of Sabine Verkroost via yvonnewitter@acquire.nl of sverkroost@acquire.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

zsw - vws

De voorbeelden

Humanitas Deventer

Bergmanstrook

Het Ouden Huis

De Zorggroep Limburg

EOKS

Gerlachus

Sterrebos Oss

Augustanahof