Beperkte bereikbaarheid in beeld gebracht

Dit blijkt uit het KiM-onderzoek ‘Beperkt bereikbaar: een kwalitatieve studie naar bereikbaarheidsarmoede’. Voor dit onderzoek zijn in totaal dertig mensen geïnterviewd die zelf aangeven bereikbaarheidsproblemen te hebben.

Zoek en vind met Atlas Beweegvriendelijke omgeving

De atlas geeft inzicht in hoe op verschillende plekken in Nederland wordt gewerkt aan een beweegvriendelijke omgeving. Van een beleefpad in de provincie Groningen tot rolstoelvriendelijke wandelroutes in Zeeland.

Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn

ZorgSaamWonen-partner AAG besteedt dit jaar uitgebreid aandacht aan het thema 'scheiden van wonen en zorg'. In een vijfluik wordt de bron van het systeem onderzocht: overheidsbeleid en de effecten op de ontwikkelingen in de zorgvraag.

Alleenwonende ouderen zijn zeer kwetsbaar

Henk Geene schreef eerder over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende tijd weer regelmatig publiceren over vergrijzing en ouderenzorg. De artikelen zijn verwant aan zijn laatste boek: “Voorzorgcirkels als antwoord op vergrijzing”.

Dementievriendelijke route Oost wint LoopAward

Op 13 oktober heeft Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving én juryvoorzitter van de LoopAward Wouter Veldhuis, de winnaars van de LoopAward bekendgemaakt. Walking4School is winnaar in de categorie ‘maatschappelijke initiatieven’.

Inspiratietool leefomgeving senioren

De woonomgeving van ouderen krijgt steeds meer aandacht. Ook in het nieuwe programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen van minister Helder is het verbeteren van de woonomgeving van ouderen één van de aandachtspunten.

Nationaal Voetgangerscongres 2022

Het Nationaal Voetgangerscongres is het enige vakevenement waar lopen in alle facetten centraal staat. Het Nationaal Voetgangerscongres stelt zich ten doel vakprofessionals met elkaar te verbinden.