Prettig wonen voor iedereen in de Groene Metropool Arnhem-Nijmegen

GMR

"We zoeken naar woonzorgcombinaties, diverse vormen van gemeenschappelijk wonen, tijdelijke huisvesting etcetera.” Foto: Shutterstock.com

Creatieve oplossingen zoeken voor het woningtekort en die koppelen aan duurzaamheid, maar bovenal werken aan wijken en buurten waar mensen met en zonder zorgvraag zo lang en prettig mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dat is waar de Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen voor staat. 

“De Groene Metropool Arnhem-Nijmegen (GMR) is twee jaar geleden opgericht en kun je zien als de opvolger van de stadsregio” vertelt Mathijs Lenis, opgavemanager bij de GMR. Er zijn achttien gemeenten bij aangesloten. De GMR wil de stem van de gemeenten laten horen. Hen helpen, ondersteunen, werk uit handen nemen. De GMR werkt samen aan vijf belangrijke en urgente maatschappelijke opgaven: de woningbouw, circulariteit, economie, mobiliteit, cultuur en toerisme. Het voornaamste doel is het realiseren van groei én het versterken van het groene karakter. Mathijs ziet verbindingen tussen deze terreinen en wil deze ook logisch verbinden met elkaar. Hij maakt zich zorgen over het woningtekort.

Mathijs Lenis, opgavemanager GMR.

“We hebben in deze regio één van de grootste woningtekorten van Nederland, met name in Nijmegen. We zullen naar nieuwbouw moeten kijken maar met name naar bestaande bouw. Welke creatieve oplossingen zijn er? En kun je die tegelijkertijd koppelen aan duurzaamheid?”

Het bureau Companen heeft onlangs de woonbehoefte in de regio in kaart gebracht. Er is grote behoefte aan nieuwe betaalbare woningen, zowel huur als koop. Uit het onderzoek van Companen blijkt dat de woningbehoefte in de regio 54.000 extra woningen tot 2040 is. “Daarom werken we samen via de Woondeal aan deze woonopgave waarbij we extra aandacht hebben voor starters, spoedzoekers, aandachtsgroepen en ouderen”, aldus Mathijs.
“We zijn koplopersregio bij het ‘Een thuis voor iedereen’-programma”, zegt Yvonne Ebbers, werkzaam als aanjager Wonen & Zorg voor de Groene Metropoolregio. “Daarbij proberen we regionaal afspraken te maken over voldoende betaalbare huisvesting voor aandachtsgroepen en een evenwichtige verdeling van de groepen over de regio, de fair share”, aldus Yvonne. “Dit vraagt ook om regionale samenwerking tussen partijen als corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, en gemeenten. We werken toe naar het opstellen van een regionale woonzorgvisie.”

Proeftuinen

De gemeenten zijn momenteel druk bezig met het maken van die woonzorgvisies op lokaal niveau. Daar krijgt de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen een prominente rol. “Dat betekent dat we werken aan wijken en buurten waar mensen met en zonder zorgvraag zo lang en prettig mogelijk zelfstandig kunnen wonen. We willen vooral leren van de praktijk. We zoeken naar woonzorgcombinaties, diverse vormen van gemeenschappelijk wonen, tijdelijke huisvesting etcetera”, zegt Yvonne. De Zorgzame Buurt in Dekkerswald is daar een voorbeeld van. Ook het netwerk Nonna, een netwerk van veertien zorgorganisaties in de regio Nijmegen, werkt aan zes proeftuinen rondom wonen en zorg.

Straatverbinders

Yvonne: “We willen voorbeelden laten zien en met elkaar bespreken hoe we wat nodig is kunnen realiseren. Denk aan onderwerpen als zorgzame gemeenschappen, community building, oplossingen binnen bestaande buurten, doorstroming bevorderen, domotica, bewustwording.” Binnen de Groene Metropoolregio zijn mooie voorbeelden te vinden. “In de gemeente Oud-Zevenaar zijn er straatverbinders die voor binding tussen buurtbewoners zorgen. In Duiven wordt een Blijf Wijk ontwikkeld, dus inclusieve woon-zorgomgevingen zodat mensen in de wijk kunnen blijven wonen als zij ouder en/of hulpbehoevend worden”, vertelt Yvonne.

Yvonne Ebbers
Yvonne Ebbers, aanjager Wonen & Zorg voor GMR.

"Het is belangrijk voorbeelden met elkaar te delen en te leren van elkaar, zodat goede voorbeelden als een hefboom kunnen werken voor de opschaling naar de rest van de regio. We organiseren daartoe diverse kennisdeelsessies, onder andere op 25 mei en 26 juni. We vinden het fijn dat ZorgSaamWonen daar een bijdrage aan levert en ons inspiratie biedt.”

Home | Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Groene groeiregio - Groene Metropoolregio

 

 

 

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Woningsplitsing door woningcorporaties in de praktijk
19 september 2023

Het splitsen van woningen draagt bij aan het oplossen van het woningtekort. In de nieuwe publicatie van…

Lees Verder »
Uitnodigende plekken voor ontmoeting
12 september 2023

Op 4 oktober aanstaande is het seminar ‘Ik zie je buiten!’. Het belooft om meerdere redenen een bijzonder…

Lees Verder »
BuurSaam IJsselstein: steunpunt in de wijk
11 september 2023

Als het nummer “Utrecht, mijn stad” uit de muziekinstallatie klinkt, barst het gezang echt los. De dertig…

Lees Verder »
Vernieuwend zorgconcept biedt verzorgingshuis weer toekomst
28 augustus 2023

Hoe verbouw je een verzorgingshuis, zodat het voldoet aan de wensen en eisen die tegenwoordig en in de toekomst…

Lees Verder »
Kennisagenda Woongemeenschap 50-plus
17 augustus 2023

De Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) zag een lacune tussen de kennis die…

Lees Verder »
De NS nam de verkeerde afslag: de “ieder voor zich maatschappij”
7 augustus 2023

Gastblogger Henk Geene schreef eerder op de site van ZorgSaamWonen over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende…

Lees Verder »
Woongemeenschappen over de grens
3 augustus 2023

ZorgSaamWonen bezoekt regelmatig woongemeenschappen in Nederland en maakt daar vervolgens een mooie…

Lees Verder »
Ideaal wonen in een duurzame meergeneratie woongemeenschap
2 augustus 2023

Eind 2021 sprak ZorgSaamWonen met Elma Borcheld-Nillesen over haar plannen om in de Woongaard in het Zeeuwse…

Lees Verder »
Samen komen we er wel
28 juli 2023

Over mensen, bouwstenen, samenwerken en volhoudbaarheid
 

Lees Verder »
Wozoco De Zes Molens draait door
25 juli 2023

Hoe is het nu met Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we…

Lees Verder »
Ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten
19 juli 2023

Er zijn in het land talloze voorbeelden van sociaal werk, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere…

Lees Verder »
De Maarle: wonen voor gevorderden in Cuijk
12 juli 2023

Het vergroten van hun levensgeluk en samen ouder worden. Dat is wat Ria en Olga wilden toen ze elkaar in 2018…

Lees Verder »
Partnerinterview Bloemen Architecten
11 juli 2023

ZorgSaamWonen is op bezoek geweest bij onze nieuwe partner Bloemen Architecten in Alphen aan den Rijn. Vanuit…

Lees Verder »
Voortgangsrapportage Wonen en Ouderen
28 juni 2023

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft 27 juni 2023 een…

Lees Verder »
Partnerinterview Pellikaan
27 juni 2023

Wij reizen op een zonnige dag in juni af naar Tilburg voor een kennismaking met Jack Hazen, commercieel…

Lees Verder »
7 bouwstenen van gemengd wonen
23 juni 2023

Op 8 juni 2023 organiseerde Portaal een conferentie over Gemengd Wonen, waar de geleerde lessen werden gedeeld…

Lees Verder »
De omgevingsvergunning voor de bouw van Eyckstaete is definitief
21 juni 2023

Op de Amsterdamse IJburg wordt een uniek wooncomplex voor senioren en/of mensen met een zorgbehoefte…

Lees Verder »
Nieuw magazine Van Wijnen over heden en toekomst van zorgvastgoed
20 juni 2023

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven'. Dat is waar Van Wijnen, partner van ZorgSaamWonen, voor staat.…

Lees Verder »
De Raad van Ouderen komt met advies 'Zorgen om de ouderenzorg'
16 juni 2023

De Raad van Ouderen heeft opnieuw een advies uitgebracht. Met dit advies geeft de Raad een vervolg op haar…

Lees Verder »
Nieuwe mindset: van wooninitiatief naar woongemeenschap
14 juni 2023

Op donderdag 25 mei organiseerde de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een wandelsafari in Lent. Daarbij…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.