Prettig wonen voor iedereen in de Groene Metropool Arnhem-Nijmegen

GMR

"We zoeken naar woonzorgcombinaties, diverse vormen van gemeenschappelijk wonen, tijdelijke huisvesting etcetera.” Foto: Shutterstock.com

Creatieve oplossingen zoeken voor het woningtekort en die koppelen aan duurzaamheid, maar bovenal werken aan wijken en buurten waar mensen met en zonder zorgvraag zo lang en prettig mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dat is waar de Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen voor staat. 

“De Groene Metropool Arnhem-Nijmegen (GMR) is twee jaar geleden opgericht en kun je zien als de opvolger van de stadsregio” vertelt Mathijs Lenis, opgavemanager bij de GMR. Er zijn achttien gemeenten bij aangesloten. De GMR wil de stem van de gemeenten laten horen. Hen helpen, ondersteunen, werk uit handen nemen. De GMR werkt samen aan vijf belangrijke en urgente maatschappelijke opgaven: de woningbouw, circulariteit, economie, mobiliteit, cultuur en toerisme. Het voornaamste doel is het realiseren van groei én het versterken van het groene karakter. Mathijs ziet verbindingen tussen deze terreinen en wil deze ook logisch verbinden met elkaar. Hij maakt zich zorgen over het woningtekort.

Mathijs Lenis, opgavemanager GMR.

“We hebben in deze regio één van de grootste woningtekorten van Nederland, met name in Nijmegen. We zullen naar nieuwbouw moeten kijken maar met name naar bestaande bouw. Welke creatieve oplossingen zijn er? En kun je die tegelijkertijd koppelen aan duurzaamheid?”

Het bureau Companen heeft onlangs de woonbehoefte in de regio in kaart gebracht. Er is grote behoefte aan nieuwe betaalbare woningen, zowel huur als koop. Uit het onderzoek van Companen blijkt dat de woningbehoefte in de regio 54.000 extra woningen tot 2040 is. “Daarom werken we samen via de Woondeal aan deze woonopgave waarbij we extra aandacht hebben voor starters, spoedzoekers, aandachtsgroepen en ouderen”, aldus Mathijs.
“We zijn koplopersregio bij het ‘Een thuis voor iedereen’-programma”, zegt Yvonne Ebbers, werkzaam als aanjager Wonen & Zorg voor de Groene Metropoolregio. “Daarbij proberen we regionaal afspraken te maken over voldoende betaalbare huisvesting voor aandachtsgroepen en een evenwichtige verdeling van de groepen over de regio, de fair share”, aldus Yvonne. “Dit vraagt ook om regionale samenwerking tussen partijen als corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, en gemeenten. We werken toe naar het opstellen van een regionale woonzorgvisie.”

Proeftuinen

De gemeenten zijn momenteel druk bezig met het maken van die woonzorgvisies op lokaal niveau. Daar krijgt de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen een prominente rol. “Dat betekent dat we werken aan wijken en buurten waar mensen met en zonder zorgvraag zo lang en prettig mogelijk zelfstandig kunnen wonen. We willen vooral leren van de praktijk. We zoeken naar woonzorgcombinaties, diverse vormen van gemeenschappelijk wonen, tijdelijke huisvesting etcetera”, zegt Yvonne. De Zorgzame Buurt in Dekkerswald is daar een voorbeeld van. Ook het netwerk Nonna, een netwerk van veertien zorgorganisaties in de regio Nijmegen, werkt aan zes proeftuinen rondom wonen en zorg.

Straatverbinders

Yvonne: “We willen voorbeelden laten zien en met elkaar bespreken hoe we wat nodig is kunnen realiseren. Denk aan onderwerpen als zorgzame gemeenschappen, community building, oplossingen binnen bestaande buurten, doorstroming bevorderen, domotica, bewustwording.” Binnen de Groene Metropoolregio zijn mooie voorbeelden te vinden. “In de gemeente Oud-Zevenaar zijn er straatverbinders die voor binding tussen buurtbewoners zorgen. In Duiven wordt een Blijf Wijk ontwikkeld, dus inclusieve woon-zorgomgevingen zodat mensen in de wijk kunnen blijven wonen als zij ouder en/of hulpbehoevend worden”, vertelt Yvonne.

Yvonne Ebbers
Yvonne Ebbers, aanjager Wonen & Zorg voor GMR.

"Het is belangrijk voorbeelden met elkaar te delen en te leren van elkaar, zodat goede voorbeelden als een hefboom kunnen werken voor de opschaling naar de rest van de regio. We organiseren daartoe diverse kennisdeelsessies, onder andere op 25 mei en 26 juni. We vinden het fijn dat ZorgSaamWonen daar een bijdrage aan levert en ons inspiratie biedt.”

Home | Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Groene groeiregio - Groene Metropoolregio

 

 

 

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Goud voor mekaar: eerste woongemeenschap in zicht!
29 februari 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis…

Lees Verder »
Goed oud worden vraagt ook iets van de omgeving
28 februari 2024

Goed oud worden? Wat is het eigenlijk? En hoe doe je dat? In aanloop naar het Blue Zone festival komen een…

Lees Verder »
Proeftuin d'Oude Raai: buurtgerichte aanpak helpt ouderen langer zelfstandig te worden
27 februari 2024

In Proeftuin d’Oude Raai; in Amsterdam-Zuid werken bewonersorganisaties, formele, en informele zorgorganisaties…

Lees Verder »
The place to be
23 februari 2024

Een handreiking voor het activeren van gemeenschappen om zelfstandig wonende senioren te ondersteunen.

Lees Verder »
Wat is er nog over van het comfort van de verzorgingshuizen van weleer?
20 februari 2024

Tamelijk geruisloos is de afgelopen jaren de verzorgingshuiscapaciteit in Nederland verdwenen. De zorg is…

Lees Verder »
Woonvormen senioren Zuid-Holland (SRW), subsidie
19 februari 2024

Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
'Ruimte voor mensen, dat is wat ons typeert'
12 februari 2024

Met INBO sluit een partner aan bij het platform ZorgSaamWonen die het werkveld mede vormgeeft. Want wie kent…

Lees Verder »
Wonen met Meer, een zorg minder
7 februari 2024

Er ontstaat een enorm gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Dat dacht Bart Bijlsma in 2014 meteen toen…

Lees Verder »
Goud voor Griffioen
31 januari 2024

Op een donderdagmiddag in januari zijn we bij Griffioen, de ontmoetingsplek in Nijmegen Oud-West waar iedereen…

Lees Verder »
Samenwerken aan ondersteuning Community-Care
26 januari 2024

Bouwen en zorgen zijn twee verschillende vakken. Vroeger leverde dat ook twee gescheiden werelden op. In de…

Lees Verder »
Woonwijk Kloostervelden: Een thuis voor iedereen!
24 januari 2024

Projectleider Hilke Huysinga, ambassadeur van Kloostervelden blikt in deze column terug op hoe voor…

Lees Verder »
Zorgzame straten: burenhulp nader bekeken
15 januari 2024

Hoe ontstaat en organiseer je een zorgzame straat? Movisie zocht het uit in Rotterdam en Rijswijk, bij in…

Lees Verder »
Hoe zorg ík voor een zorgzame buurt?
4 januari 2024

Ik woon in de lelijkste wijk van ons stadje. Echt waar. Een bloemkoolwijk uit de jaren tachtig. Helemaal aan de…

Lees Verder »
Stadsveteraan 020, voedingsbodem voor een vitale leefgemeenschap
22 december 2023

Op 30 november was het eindelijk zover. We gaan naar de Stadsveteraan 020! Nadat de excursie begin november was…

Lees Verder »
Op weg naar een concrete en strategisch haalbare transformatiekalender
21 december 2023

Wordt 2024 het jaar van de oplossingen voor nieuwbouw?  

De opgave is inmiddels bekend: er is tot 2040…

Lees Verder »
Griffioen, de ontmoetingsplek van Nijmegen Oud-West
18 december 2023

De ZorgSaamWonen Award 2023 staat in de kast te pronken in het eetcafé van Griffioen. Begin oktober ontving…

Lees Verder »
Amandelpark in Zeist verbindt kwetsbare mensen met natuur én samenleving
15 december 2023

In Zeist ontwikkelt HevoFame in samenwerking met zorggroep Charim een nieuw, toekomstgericht woonconcept voor…

Lees Verder »
VPT staat ook voor Veilig Pakket Thuis
14 december 2023

Langer thuis wonen kan met de nodige zorg en (digitale) hulpmiddelen vaak best, mits je je ‘thuis’ en veilig…

Lees Verder »
Ouderen als oplossing
11 december 2023

In het boek ‘Ouderen als oplossing’, het jaarboek 2023 van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, onderzoeken…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.