Binnen dit thema lees je alles over groen en hoe dit ten goede kan komen aan de gezondheid. Het draagt bij aan vitaal ouder worden en sluit dan ook goed aan bij dit hoofdthema. Buitenlucht is goed voor ons allemaal en groen houdt ons gezond en fit. 

Idverde neemt terreinonderhoud De Zijlen over

onderhoud de zijlen

De huidige hovenier van De Zijlen, een instelling met meerdere locaties in de provincie Groningen, gaat halverwege 2022 met pensioen. Door een aanbesteding is De Zijlen daarom op zoek gegaan naar een partij die voor hen het terreinonderhoud op alle locaties kan uitvoeren én hen kan voorzien van advies. De Zijlen vindt het belangrijk dat goede communicatie, participatie met cliënten en duurzaamheid voorop staan.

Bedrijfsnieuws van onze partner idverde

Vier partijen hebben zich ingeschreven op de aanbesteding en een plan van aanpak voorgelegd. idverde Realisatie, vestiging Heerenveen, is als winnaar uit de bus gekomen en mag het terreinonderhoud gaan uitvoeren. Op 1 maart is het jaarcontract ondertekend en is er een start gemaakt met de realisatie van het terreinonderhoud op 20 locaties van De Zijlen.

De Zijlen biedt voor cliënten met een verstandelijke beperking een fijne plek, waar ze begeleid kunnen werken, wonen en/of naar de dagbesteding kunnen gaan. Maar ook bieden ze gezinsondersteuning, kinder- en jeugdopvang en ambulante begeleiding, zodat jong en oud er terecht kan. “Iedereen, met of zonder beperking, is van betekenis en verdient een plek in de samenleving. Ieder op zijn eigen manier, gericht op een goed leven.” (bron: www.dezijlen.nl)

Terreinonderhoud
De locaties worden voorzien van groenonderhoud en gladheidsbestrijding. Dit in het kader van duurzaamheid, biodiversiteit, veiligheid en participatie met de cliënten. ‘’Samen met onze productmanager Zorg breng ik de wensen en behoeftes van de individuele locatie in kaart. Op deze manier inventariseren we de participatie mogelijkheden, welk onderhoud er nodig is, hoe we het groen kunnen optimaliseren en bespreken we de duurzaamheidkansen,’’ aldus Stefan Leeuwinga, projectleider bij idverde Realisatie Heerenveen en steunpunt Groningen. Ook de wensen en behoeftes van de locatiemanager ten aanzien van de locatie worden in de scan meegenomen.

Lees meer op www.idverde.nl 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Symposium NCZ: Groen, geluk en gastvrijheid in langdurige zorg

rerer

Op 17 mei organiseert NCZ het symposium Groen, geluk en gastvrijheid in langdurige zorg. ZorgSaamWonen partner idverde is hoofdsponsor van dit symposium. Lees het gehele bericht hieronder voor meer informatie over het symposium.

INSPIRATIE – INFORMATIE – MOTIVATIE

Ten aanzien van Groen, Geluk en Gastvrijheid in de breedste zin van het woord, in de langdurige zorg. Niet alles van waarde is meetbaar. Met name daar, waar het om gaat en dat, wat ertoe doet, vaak niet. Maar wat we niet kunnen meten, mag niet worden vergeten!

Ons zorgstelsel staat bol van de systemen, protocollen, wetten, voorschriften en regels. Deze moeten cliënten, mantelzorgers/verwanten, cliëntenraden, zorgverleners en alle andere belanghebbenden bij de zorg, dienen. Maar vaak lijkt het wel andersom te zijn en knelt het! Zorgverleners, mantelzorgers en cliëntenraden willen juist gráág bijdragen aan het geluk en welzijn van mensen.

Cliëntenraden kunnen (moeten) aansturen op het geluk en het welzijn van cliënten/bewoners en zij kunnen hier daadwerkelijke invloed op uitoefenen.

Op 1 juni 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) van kracht gegaan. Deze wet geeft met name cliëntenraden in de langdurige zorg Instemmingsrecht op alle zaken die voor cliënten/bewoners van belang zijn en die effect hebben op hun levens. Ook wordt in de wet Inspraak voor cliënten/verwanten geregeld.

Maar hoe maak je het verschil? Wat zijn die onderwerpen die van belang zijn en effect hebben op de kwaliteit van levens? Daar gaat dit symposium over. U bent op 17 mei (10.00 t/m 16.00 uur) van harte welkom op Parc Broekhuizen: Broekhuizerlaan 2, 3956 NS Leersum. Idverde is hoofdsponsor van dit symposium. 

Groen in de zorg

Ook wij zijn aanwezig om meer te vertellen over de grote impuls die een groene omgeving heeft op de kwaliteit van zorg.

Cliëntenraden in de langdurige zorg (in tegenstelling tot andere zorgsectoren!) hebben Instemmingsrecht op de inrichting van de voor zorgverlening bestemde ruimtes. Dit punt uit de Wmcz 2018 wordt in de memorie van toelichting heel breed geïnterpreteerd.

Je zou kunnen stellen dat de tuin een verlengstuk is van de behandelruimte en dat dus ook de inrichting van de tuin onder het Instemmingsrecht valt. Peter Engering neemt u mee in de mogelijkheden die een cliëntenraad heeft om deel uit te gaan maken aan de besluitvorming en vormgeving van de buitenruimtes.

Over NCZ

Cliëntenraden in de zorg zijn gelijkwaardige gesprekspartners met betrekking tot cliëntenbelangen, voor alle voor de zorg relevante belanghebbenden.
Door de krachten te bundelen oefent NCZ invloed uit op overheid, politiek, inspectie en zorgverzekeraars.

NCZ is een laagdrempelige en professionele netwerkorganisatie, waar cliëntenraden hun kennis verdiepen en verbreden en waar uitwisseling met andere cliëntenraden plaatsvindt. Cliëntenraden en netwerkpartners kunnen op snelle en eenvoudige wijze kennis, ervaring en wetenschap halen en brengen in het netwerk om zo de medezeggenschap in de zorg te versterken.

Meld u nu aan voor het symposium!

Op de website van NCZ vindt u het volledige programma en kunt u zich inschrijven voor deze inspirerende bijeenkomst. U bent op 17 mei (10.00 t/m 16.00 uur) van harte welkom op Parc Broekhuizen: Broekhuizerlaan 2, 3956 NS Leersum. Deelname kost €150,00

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Pluk de dag in Hugo’s tuin. Waaranders?

Dick Koster, werkzaam bij Cittanova, is vader van een dochter met een beperking. ‘Ik werd gek van al die busjes die dagelijks heen en weer rijden van instelling naar dagbesteding. Waarom zijn er geen activiteiten binnen de wijk?

Eco-tuinen bij Woonzorg Nederland

Bij het realiseren van woonzorggebouwen voor ouderen is de tuin meestal het sluitstuk. De keuze valt vaak op onderhoudsarm groen om naar te kijken. Woonzorg Nederland wil dat veranderen.

Wonen en zorg in het groen

Groen is bevorderlijk voor de algehele gezondheid. Ook voor ouderen heeft wonen in een groene omgeving vele voordelen. Wim Kromwijk vertelt in dit blog meer over diverse initiatieven van wonen in het groen.