De waarde van sport en bewegen

We lezen er regelmatig over. Het belang van sporten en bewegen voor onze gezondheid en welbevinden. Maar wist je ook dat sport en bewegen bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en zorgt voor sociale cohesie in de samenleving?

Beweeg je mee?

Blue Zone Festival

Op het Blue Zone Festival dat wij op 20 juni organiseren, samen met Acquire en Beyond Now, verzorgt Ilja van Holsteijn, manager Waarde van Sport & Bewegen bij Kenniscentrum Sport & Bewegen, een workshop over de

Geloof in je eigen verhaal

Niet lullen maar poetsen dat was het devies in het Rotterdamse gezin waar Esther Goedvolk opgroeide. Na haar studie Russisch besloot ze om te gaan werken. Eerst bij een woningcoöperatie en later in de media. Bij de AVRO en de NTR.

Zelfdestructie van de verpleeghuiszorg

In Nederland hebben we veel burgerinitiatieven die zich bezig houden met ouderenzorg. Deze initiatieven opereren niet binnen de drie financiële zorgstelsels, zijnde Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO), Zorgverzekeringswet(ZW) en Wet Langdurige

Voortgang programma WOZO: 'urgentie groeit'

In de brief over de voortgang van het programma schrijft ze dat de urgentie om actie te ondernemen op het gebied van de ouderenzorg, groot is en dat deze in de toekomst nog groter wordt vanwege het groeiende aantal ouderen en de daarbij achterblij

Woonzorg Flevoland ziet belang van de community

ZorgSaamWonen is op bezoek geweest bij deze nieuwe partner van ons platform. Woonzorg Flevoland is een zorgorganisatie met locaties in Lelystad en Almere van waaruit een breed pakket aan thuiszorg, zorg en welzijn wordt geboden.

Het leven staat centraal, niet de zorg

Ze waren al twintig jaar elkaars jeugdliefde, Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Twee ouderenzorgorganisaties die zorg, welzijn en behandeling bieden vanuit zestien locaties in de regio Zwolle.