Bundel 'Zorgzame buurten' trotseert het systeem

De initiatieven kwamen tot stand vanuit verschillende domeinen (burgers, welzijn, zorg en wonen), maar de werkzame elementen komen overeen: het gaat om het samen leven in de buurt met een heterogene populatie.

Driezorg / Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Profiel


 

Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht bieden met 1900 medewerkers zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare ouderen in de regio Zwolle. Dit doen zij vanuit zestien locaties. Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht geloven dat de mens in iedere levensfase waardevol is en willen dit blijvend actief ondersteunen.

Dit doen zij door echt contact van mens tot mens te bevorderen, vanuit passie en met liefde en in verbinding met elkaar. In dat contact met de bewoner of cliënt, zijn of haar naaste(n), de vrijwilligers, de collega’s, de organisatie en andere belanghebbenden komt kwaliteit tot stand.

Door te vragen naar de mening van bewoners, intern of extern, wat zij ervaren en belangrijk vinden, blijven Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht leren en kunnen zij hun dienstverlening verbeteren. Met als doel dat alle betrokkenen ervaren dat Driezorg en de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht organisaties zijn 'waar je er als mens toe doet en 'waar oud worden op eigen wijze' leidende principes zijn.

Home - Driezorg

Thuiszorg, zorg- verpleeghuiszorg - Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (zgijv.nl)

 

Digimagazine ZorgSaamWonen #1 2023

Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg. Het is een gevleugelde uitspraak van één van onze partners en een noodzakelijke insteek om de opgaves waar we voor staan in de ouderenzorg behapbaar te maken.

Kom van de bank af en ga op beweegvisite

De Nationale Beweegweek voor Ouderen is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, dat als geen ander weet dat sporten het antwoord is op veel gezondheidsklachten en dat het tevens een medicijn is tegen eenzaamheid.

'Gemeenschappelijk Wonen Dag' verder uitbouwen

Woongemeenschappen die zijn aangesloten bij de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (voorheen LVCW) en de Landelijke Vereniging Gemeeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) zetten sinds 2009 jaarlijks hun deuren open om meer zichtbaarheid te geven aa

Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn deel 2

ZorgSaamWonen-partner AAG besteedt dit jaar uitgebreid aandacht aan het thema 'scheiden van wonen en zorg'. In een vijfluik wordt de bron van het systeem onderzocht: overheidsbeleid en de effecten op de ontwikkelingen in de zorgvraag.