ZorgSaamWonen Award 2021

prijsvraag zsw

Eenzaamheid en wonen | Ruimte voor ontmoeting

De aanpak van eenzaamheid staat volop in de belangstelling. Helaas is nog onderbelicht dat ook de gebouwde omgeving kan bijdragen aan het voorkómen of verminderen van eenzaamheid in wijken, buurten en dorpen. Daarom staat de eerste ZorgSaamWonen Award dit jaar in het teken van eenzaamheid en wonen. Met als motto: ruimte voor ontmoeting. We zoeken voorbeelden in de gebouwde omgeving, fysieke ingrepen die helpen eenzaamheid tegen te gaan, zoals aantrekkelijke wandelroutes, brede galerijen, strategisch geplaatste bankjes, ontmoetingsruimten, etc. Het doel van de prijsvraag is het bieden van erkenning aan inspirerende voorbeelden, het werken aan meer bewustzijn en het activeren van partijen om ook vanuit het fysieke domein eenzaamheid tegen te gaan.

Meer informatie over de awards

De Award

Van 15 juni t/m 15 september 2021 kunnen projecten worden aangemeld voor de ZorgSaamWonen Award 2021. Aanmelding staat open voor individuele burgers, groepen burgers, vrijwilligersorganisaties, architecten, ontwikkelaars, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en andere non-profit-en for-profit-organisaties en overheden. De ZorgSaamWonen Award 2021 kent één winnaar van de publieksprijs, en één winnaar van de vakjuryprijs. Schrijf je eigen organisatie is of draag een partij voor! Wie moet er volgens jou winnen? 

De Criteria

Voor de Award zijn we op zoek naar:

 • Projecten die gerealiseerd zijn. Een bankje dat neergezet is op een mooi punt in de wijk. Een verbrede galerij die uitnodigt tot een praatje. Een ruimte in het woongebouw die ingericht is als gezamenlijke klusruimte. Er moet dus echt iets te zien of te ervaren zijn.
 • Projecten in de reguliere woningvoorraad of reguliere woonomgeving. Het gaat ons dus niet om aanpassingen in een zorggebouw, zorgomgeving of vormen van groepswonen. We zoeken voorbeelden in gewone buurten en woongebouwen. Het woongebouw mag wel specifiek gericht zijn op ouderen maar dat hoeft niet. Wat kun je doen in een gewone wijk? Daar is het ons om te doen.
 • Projecten waar ‘fysieke ingrepen’ een expliciete, betekenisvolle en aantoonbare bijdrage leveren aan het voorkómen of tegengaan van eenzaamheid. Er is veel aandacht voor sociale ingrepen zoals een vriendschapscursus, ontmoetingsochtend, wandelclub of buddy's, maar met deze Award richten we ons op het ontwerp of de aanpassing van de fysieke omgeving. Wat kun je doen in de vormgeving van het woongebouw en de buurt? Welke fysieke elementen kun je toevoegen?
 • Projecten waar ouderen minimaal één van de doelgroepen zijn. Het project hoeft niet specifiek gericht te zijn op ouderen maar ouderen moeten wel één van de groepen zijn waar het project voor bedoeld is. Een trapveldje voor de jeugd valt bijvoorbeeld buiten de scope van de Award.

Bij de beoordeling let de jury op de volgende criteria:

 • Inspirerend project; het project biedt nieuwe inzichten, zet aan tot nadenken en/of actie en/of is ontwikkeld samen met de doelgroep.
 • Effectief project; het project draagt bij aan het voorkómen of tegengaan van eenzaamheid, biedt ruimte voor ontmoeting. Hierover moet minimaal enige bewijslast beschikbaar zijn. Dit kan ook door storytelling.
 • Haalbaar project: het project is kostenefficiënt onderbouwd en voor enige tijd geborgd. Daarmee heeft het potentie ook door andere organisaties of individuen uitgevoerd te worden.

De prijs

ZorgSaamWonen stelt voor beide winnaars een prijs beschikbaar. De prijs wordt uitgekeerd in de vorm van:

 • ZorgSaamWonen Award.

 • Een video van het project (voor eigen marketing doeleinden).

 • Een interview in het digitaal magazine van ZorgSaamWonen.

 • Een rondetafelgesprek met experts die advies geven over het project.

 • De winnaars mogen hun project presenteren tijdens het ZorgSaamWonen Congres.

Alle ingediende projecten komen in het online dossier op ZorgSaamWonen en mogelijk ook bij aangesloten partners te staan. In een breed verspreid digitaal magazine besteden we aandacht aan de inzendingen. De winnaars presenteren zich tijdens het jaarcongres van ZorgSaamWonen.

Zo werkt het!

 • Je vult het formulier op deze pagina in en ontvangt een bevestigingsmail.
 • Indien wij nog gegevens missen nemen wij contact met je op.

 • Draag je een partij voor? Vul dan de juiste contactgegevens van die partij in en de gegevens die je hebt. Wij nemen rechtstreeks contact op met de voorgedragen partij om de inschrijving compleet te maken. 

 • Je hoort eind september of je tot de genomineerden behoort.

De doelgroep

De doelgroep van de prijsvraag zijn individuele burgers, groepen burgers, zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, architecten, ontwikkelaars, woningcorporaties, non-profit-organisaties, for-profit-organisaties en overheden.

Meedoen aan de award? Vul dan het formulier in!

Bekijk het wedstrijdreglement

Vragen?

Heb je vragen over de award? Neem dan contact op met de klantenservice via 038 460 63 84 of mail naar info@zorgsaamwonen.nl

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Meer informatie over de awards