erer

De inschrijving is gesloten. Bekijk hier de inzendingen>>

Buurtroutes - plekken voor ontmoeting 

Hoe kan de fysieke omgeving ontmoeting stimuleren? Hoe verbind je het fysieke en het sociale domein? Onder de titel Buurtroutes gaan we op zoek naar nieuwe ideeën. Hoe creëer je in een buurt routes als plekken voor ontmoeting? Of heb je een pop up idee, wat elke keer in een ander gebied tijdelijk de ontmoeting kan stimuleren? Hoe kunnen fysieke ingrepen bijdragen aan verbinding tussen buurtgenoten, tussen jong en oud, met of zonder zorgvraag? Wie heeft een goed idee of heeft al een bestaand project en heeft een idee om dit door te ontwikkelen? 

 

De prijsvraag is een initiatief van ZorgSaamWonen, met ondersteuning van het ministerie van VWS/Eén tegen Eenzaamheid, Woonzorg Nederland en de gemeente Rotterdam.

 

Criteria
Bij de beoordeling let de jury op de volgende criteria: 
-    Inspirerend idee ook voor andere buurten; het idee biedt nieuwe inzichten, zet aan tot nadenken en/of actie in buurten. Het geeft energie en mensen kunnen het idee voor zich zien in hun eigen omgeving. Het idee is in deze vorm niet eerder toegepast. 
-    Effectief idee; het idee draagt bij aan het stimuleren van ontmoeting in de eigen woonomgeving.  
-    Haalbaar idee: het idee kan binnen een jaar op een locatie gerealiseerd worden en het idee is voldoende uitgewerkt om met fondsen in gesprek te gaan.  

 

De prijs
ZorgSaamWonen stelt voor beide winnaars (zowel jury als publieksprijs) een prijs beschikbaar. De prijs wordt uitgekeerd in de vorm van: 
-    ZorgSaamWonen Award 2022.
-    Financiële en praktische ondersteuning, zodat het idee ook gerealiseerd wordt op een concrete locatie (in samenwerking met experts en het Oranje Fonds).
-    Interview in het digitaal magazine van ZorgSaamWonen en aandacht tijdens ZorgSaamWonen congres 2023. 
-    De twee winnaars mogen hun idee promoten via het platform van ZorgSaamWonen via een artikel of filmpje. 

 

De Awards
Van 27 juni tot en met 12 september 2022 kunnen initiatieven worden aangemeld voor de ZorgSaamWonen Award 2022. De ZorgSaamWonen Award 2022 is een ideeënprijsvraag en kent één winnaar van de publieksprijs, en één winnaar van de juryprijs. 

 

Wie kan meedoen? 
Iedereen die een goed inspirerend idee heeft voor een buurtroute kan meedoen.

 

Meer informatie over de awards

Bekijk het wedstrijdreglement

Inschrijven

 

Vragen?

Heb je vragen over de award? Neem dan contact op met de klantenservice via 038 460 63 84 of mail naar info@zorgsaamwonen.nl

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.