Symposium Van Nimby naar Wimby; (Be)Grip in de buurt

mensen

Terugblik

Ben je aanwezig geweest bij het symposium van Nimby naar Wimby? Vergeet dat niet de evaluatie in te vullen! Nog niet gedaan? Invullen kan nog via: https://nl.surveymonkey.com/r/nimbywimby 

Bekijk onderstaande de terugblik van het evenementen. Per onderdeel in het programma vind je de presentaties, indien deze gedeeld mogen worden. 

Lees het artikel over het symposium hier >>

Over het event

Hoe kan de samenleving toegankelijk zijn en blijven voor mensen met een hulpvraag? In de wijk, al dan niet zelfstandig, in een geclusterde woonvorm, beschutte setting of op een zorgterrein. Het gaat erom dat mensen prettig kunnen wonen op een eigen plek. Vanuit een vertrouwd thuis kunnen zij (weer) participeren in de samenleving. Dat vraagt om voldoende, passende woningen, maar ook om het creëren van een geschikte leefomgeving. Een omgeving waar mensen zich veilig en welkom voelen, waar in sociaal en fysiek opzicht geen drempels zijn.  Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat is er voor nodig? Wie heeft welke rol? Zijn er aansprekende voorbeelden?

ZorgSaamWonen, Companen, Valente en Pameijer/+Vijf organiseren op donderdagmiddag 27 januari 2022 een landelijke digitale bijeenkomst over dit thema: Van Nimby (Not in My Backyard) naar Wimby (Welcome in My Backyard) ; (Be)Grip in de buurt. Met als doel te inspireren, motiveren, stimuleren en de juiste verbindingen te leggen.

Lees hier alvast een
uitgebreide toelichting op het programma

Je kunt je hier aanmelden voor het symposium

We vragen een bijdrage in de onkosten van 35 euro per persoon

Het programma is nog in ontwikkeling. Neem alvast een kijkje.

Programma/presentaties


12.45    Inloop met de mogelijkheid om één op één te netwerken; maak kennis met vakgenoten!

13.00    Welkom door dagvoorzitter en interactie met de deelnemers

13.10    Keynote Geborgenheid bieden in een drempelloze samenleving; hoe dan?
Spreker: Rick Kwekkeboom lector Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam 

13.45    Workshop ronde 1 - keuze uit onderstaande workshops. (zie uitgebreide beschrijving alle workshops)

Langer en Weer Thuis: welk ‘Woon- en zorglandschap’ past daarbij? - Companen

Minder instroom in opvang en beschermd wonen en een snellere uitstroom. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is voldoende aanbod aan woningen en woonvormen tussen regulier wonen en beschermd wonen in. Roosje van Leer adviseur bij Companen schetst hoe je dat realiseert in een gemeente.

Presentatie

Brochure regionale huisvestingsopgave

Samen wonen op het Talentenplein – gemeente Zwolle

Glenda Huisjes beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle vertelt over Community 4.2 een gemengd wonen project waarbij studenten samenwonen met jongeren met een psychische kwetsbaarheid die de volgende stap naar zelfstandigheid maken vanuit beschermd wonen, jeugdzorg of maatschappelijke opvang.

Bekijk de video

Samenwerking in de wijk – Rochdale

Kwetsbare huurders hebben meer dan een dak boven het hoofd nodig. Daarom werkt corporatie Rochdale intensief samen met organisaties uit het sociaal domein, zorg, onderwijs, werk en veiligheid vanuit de visie op wooncirkels. Henrike Klok en Daniel Kipp verzorgen de presentatie.

Samen kom je verder – met vereende krachten komen tot een welkome buurt – Blauwhoed en iCAREnext

Kijk mee in het proces waar de kracht van projectontwikkelaar Blauwhoed gecombineerd wordt met de kracht van een coalitie van architecten, stedenbouwkundigen en zorg (iCAREnext). Samen ontwikkelen we een sociaal stevige en stabiele buurt waar mensen welkom zijn vertellen Tineke Groenewegen (Blauwhoed) Lous Hagg-Kleingeld (Groosman) en Ruud van der Kind (+Vijf/Pameijer)

Presentatie

14.30    Workshop ronde 2 - keuze uit onderstaande workshops (zie uitgebreide beschrijving workshops)

De toekomst in met 'Community next' - Valente

Jan Alblas directeur +Vijf/Pameijer, Marja van Leeuwen directeur/bestuurder RIBW Fonteynenburg en Angela Bison en Diede Oerlemans van RIBW Brabant gaan in op ‘community next’, een herontwerp van het werkveld. Het Kiemuur ontwikkeld door RIBW Brabant, laat zien wat de meerwaarde is en hoe Community Next bijdraagt aan de zorg voor de cliënt, middenin de wijk.

Presentatie

Presentatie Kiemuur

Community building in woon(zorg)complexen – Philadelphia

Wonen in een buurt leidt niet vanzelfsprekend tot inclusie. Ieder mens - kwetsbaar of niet - wil van betekenis zijn en iets voor een ander betekenen. Irma Vroegop en Afra Groen (Philadelphia) vertellen over community building in woon(zorg)complexen, waaronder de Eendracht in Amsterdam.

Presentatie
Inspiratieboek

Workshop Buurtcirkel voor ouderen – Aafje en +Vijf

Aan de Buurtcirkel van zorgorganisatie Aafje in Ridderkerk doen ongeveer 12 ouderen met een hulpvraag mee. Vanaf ontmoetingsplein Reyerheem van Aafje vertellen Franny de Wit buurtcirkelcoach bij Aafje, Richard de Wit projectmedewerker +Vijf, Magda van Putten en Bets Radziminsky en deelnemers hun ervaringen.

 

15.15    Proeverij praktische kennis & tools (zie uitgebreide beschrijving proeverij)

(On)Gewoon Goed Wonen - Caro van Dijk Oostwest

In het onderzoek (On)Gewoon Goed Wonen ontwerpen we beter herstel in de wijk voor en vooral samen mét GGz cliënten. In de Waterwijk in Lelystad wordt een toekomstscenario ontworpen én getest, volgens de principes van ‘Users as Designers'. Caro van Dijk architect en partner bij Oostwest licht toe.

Expertteam Weer Thuis - Matthijs van Gent RVO

Het Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, regio’s, corporaties en zorgaanbieders bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg. Matthijs van Gent coördinator van het EWT vertelt over mogelijkheden en aanpak.

Spanningen in de buurt – Margrit van der Meulen Movisie

Hoe zorg je als ambtenaar of sociaal professional dat spanningen in een buurt niet escaleren? Margit van der Meulen en Joline Verloove van Movisie werken samen aan het project ‘Spanningen in de buurt’.

Doorontwikkeling BW en MO - Jan van Deursen en Valentine Reijers Companen
Doorontwikkeling BW en MO vraagt stevige inzet van gemeenten. Jan van Deursen van Valentine Reijers vertellen over hoe Companen gemeenten een helpende hand kan bieden bij het vormgeven van deze 'doordecentralisering'

Presentatie
 

Gemengd wonen - Aly Gruppen Hogeschool Utrecht en Nico Ooms Tussenvoorziening

In gemengde woonprojecten wonen reguliere huurders of studenten bewust samen met ex-dak- en thuislozen, jongeren met een licht verstandelijke beperking of met mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Aly Gruppen van Hogeschool Utrecht vertelt over de do’s and don’ts bij deze projecten. Nico Ooms van de Tussenvoorziening gaat in op de leergang Gemengd wonen.

15.45    Keynote Iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe, iedereen moet mee kunnen doen
Spreker: Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa de vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein. 

16.15    Ronde tafel Inclusie in perspectief olv dagvoorzitter met Mike Reuser MIND, Henrike Klok Rochdale, Esmee Wiegman Valente, Erik Dannenberg Divosa, Philip Smits Blauwhoed, Martin Den Hartog AxionContinu

17.00    Afsluiting en napraten in de netwerktool; deel je ervaring met vakgenoten