10 trends voor woningmarkt en leefomgeving voor 2024

Companen

Benut het momentum en doe radicaal concessies

De brede volkshuisvesting staat in het midden van de maatschappelijke belangstelling. Nu is het tijd om door te pakken. 2024 is het momentum om van bestuursakkoorden en deals nu echt de stap te zetten naar uitvoering. Dat lukt alleen als organisaties uit de schuttersputjes komen en bereid zijn concessies te doen voor het gezamenlijke belang. Dat geldt niet alleen voor de overheid, corporaties, bouwers en adviseurs, maar voor iedereen. Ook voor inwoners. Bram Klouwen van Companen zette de 10 trends op een rijtje.

1. We leren omgaan met onzekerheid 
Voorspellingen over de toekomst kennen hun oorsprong, dikwijls onterecht, in het verleden. Om grote maatschappelijke opgaven rond volkshuisvesting en zorg het hoofd te kunnen bieden, is een sprong in het diepe noodzakelijk. Een kwestie van gewoon doen. 

2. Van one-liners naar een gebalanceerd verhaal
Een nieuw kabinet gaat de confrontatie met de weerbarstige praktijk aan. Simpele one-liners kleurden het verkiezingsjaar 2023. ‘Migratie veroorzaakt woningnood, voorrang voor urgenten vermindert de leefbaarheid in wijken en lange procedures vertragen de woningbouw’. Een gebalanceerd verhaal doet recht aan de werkelijkheid, maar betekent ook teleurstelling. De problemen blijken complexer te zijn.

3. Actieve rijkssturing volkshuisvesting
Via de Wet versterking regie volkshuisvesting geeft het Rijk richting aan de volkshuisvesting. Deze eenduidigheid biedt voor iedereen heldere kaders. Dat komt de uitvoering ten goede. Het is funest als provincies en gemeenten hierin een uitnodiging zien om beleid te stapelen. 

4. Lokaal verschuift het accent naar realisatie
In gebiedsgerichte uitvoeringsagenda’s krijgen brede welvaart, wonen met zorg en de zachte landing van doelgroepen in de samenleving een plek. Echt aanpakken van deze thema’s lukt alleen gebiedsgericht. Zeker in wijken waar problemen zich concentreren: er wonen verhoudingsgewijs veel ouderen, mensen met een lage sociaal-economische status, mensen met een zorgvraag, of statushouders. Die wijken krijgen zo ongevraagd veel op hun bord. 

5. Meer bewustwording, welzijn en preventie, en efficiency voor toekomstgerichte zorg
Het eerlijke verhaal is dat zelfstandig wonen met een zorg- of ondersteuningsvraag niet voor iedereen op elke plek lukt. Ook niet met de slimste urgentieregeling. Personeelstekorten en druk op mantelzorg groeien. Dit vraagt bewustwording bij mensen, inzet op welzijn en preventie, en efficiency door inzet van zorginnovaties. 

6. Revival van het verzorgingshuis, maar dan anders
Het verzorgingshuis is weer populair. En woonzorgzones zijn terug van weggeweest. Ook al verlangen we naar de taal van 1990, we zien daarbij beelden voor ons van moderne woonvormen waar mensen hun autonomie behouden en zorg beschikbaar is. Voor dergelijke nieuwe concepten ontstaat ruimte.

7. Domeinoverstijgende uitdagingen bepalen tempo aanpak woningtekort
De aanpak van het woningtekort kan niet zonder inzet op andere domeinen. Uitdagingen liggen in de complexiteit en beperkte beïnvloedingsmogelijkheden. Denk aan stikstof, energienetcongestie, water-en-bodem-sturend en binnenkort ook aan een drinkwatertekort of onbereikbare steden. In potentie helpt de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) bij het doorzien van de complexe samenhang tussen verschillende domeinen. AI versnelt integraal plannen en programmeren. Bovendien stimuleert AI het loslaten van sectorale, vaak onderling conflicterende en dus verlammende, ambities. 

8. Substantieel en structureel geld voor betaalbaar wonen
Volgens de beleidstheorie zijn een koopprijs van ruim € 400.000 (NHG-grens) en een huurprijs van € 1.100 betaalbaar. De praktijk is dat de meeste mensen, en zeker starters op de woningmarkt, dit niet kunnen betalen. Bij de formatie moet ruimte komen voor substantiële en structurele rijksbijdragen voor echt betaalbaar wonen, net als vóór 1990.

9. Na vliegschaamte groeit ruimteschaamte
Gezinnen worden kleiner. We wonen vaker alleen. Maar niet in kleinere huizen. Dat helpt niet voor betaalbaar wonen. Ruimte kost immers geld. Ook omdat ruimte schaars is. Kleiner wonen wordt daardoor steeds meer de norm. 

10. Corporaties het duizenddingendoekje van de volkshuisvesting
De samenleving, en ook corporaties zelf, dichten corporaties een belangrijke rol toe bij de hiervoor genoemde trends. Jaren was het adagium: terug naar de kerntaak sociale huur. Nu niet meer. De samenleving verwacht van corporaties ook inzet op bijvoorbeeld middenhuur, leefbaarheid en ondersteuning in wijken. Door gestegen rentes en de vele opgaven zijn er onvoldoende financiële middelen. Dus is substantieel en structureel geld noodzakelijk.
 

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

Kamerbrief over voortgang programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)
8 januari 2024

Vorig jaar heeft het ministerie van VWS het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gestart…

Lees Verder »
Toekomstbestendig wonen in Gelderland-Zuid
2 januari 2024

Leren van het verleden, samen bouwen en zorgen voor morgen

Rabobank, partner van ZorgSaamWonen,…

Lees Verder »
Visie op woon- en zorgbehoeften in Sittard-Geleen
23 november 2023

“Als je bouwt voor een bepaalde doelgroep, bouw het dan ook gelijk ‘zorggeschikt’”…

Lees Verder »
Staedion zet vol in op passende woningen voor ouderen
21 november 2023

Met de Haagse woningcorporatie Staedion verwelkomt ZorgSaamWonen een nieuwe partner en grote speler in het…

Lees Verder »
"Hier ben je nooit alleen"
2 november 2023

Bewoners van Iraanse woongroep wonen eindelijk samen

Het was een lang gekoesterde wens van Shahnaz…

Lees Verder »
Co-creatie in de Noordzijde
31 oktober 2023

We zijn eind augustus in Emmeloord geweest voor een bezoek aan het kersverse complex Noordzijde van…

Lees Verder »
Interieurs met een grote dosis huiselijkheid
12 oktober 2023

Het onlangs verbouwde 'Wij zijn Zuiderschans'; in 's-Hertogenbosch blijft de aandacht trekken. Naast het…

Lees Verder »
Toegankelijkheid loont
2 oktober 2023

Maandag 2 oktober gaat de Week van de Toegankelijkheid 2023 officieel van start. Ook dit jaar zit de Week weer…

Lees Verder »
Zelf aan de slag om de buurt te verbeteren
26 september 2023

Evelien Kelfkens van de Leyden Academy on Vitality and Ageing deed onderzoek naar Zorg voor de buurtvisites met…

Lees Verder »
Nominaties ZorgSaamWonen Award 2023 bekend!
25 september 2023

De stemmen zijn geteld en het juryberaad is geweest. De zes genomineerden voor de ZorgSaamWonen Award 2023 zijn…

Lees Verder »
Stimuleringsregeling voor Zorggeschikte Woningen (SZGW)
19 september 2023

In Nederland is er een groeiende behoefte aan woningen die geschikt zijn voor mensen met een zorgbehoefte, maar…

Lees Verder »
‘Geworteld wonen’ in Rijswijk, geslaagd duurzaam CPO-project
18 september 2023

Ja, het was soms slikken en ja, het duurde ruim vijf jaar van idee tot oplevering, maar nu groeit en bloeit er…

Lees Verder »
Inspiratieboek Community Building
12 september 2023

Twee jaar geleden schreven we er al over: het Inspiratieboek Community Building van Philadelphia. In 2018…

Lees Verder »
Zorgsector verder in het nauw door hoge inflatie
31 augustus 2023

Zorginstellingen krijgen de komende jaren steeds meer problemen om het budget voor hun vastgoedportefeuille…

Lees Verder »
Een gevoel van thuis én efficiënt werken met zorgmeubilair van Thereca
29 augustus 2023

Het creëren van een warm thuis voor bewoners in de zorg is waar projectinrichter Thereca met jarenlange…

Lees Verder »
Handreiking voor regionale samenwerking bij de huisvesting van aandachtsgroepen
29 augustus 2023

Eén van de programma’s van de Nationale Woon-en Bouwagenda is: Een thuis voor iedereen, dat als doel heeft de…

Lees Verder »
Samen een community vormen
22 augustus 2023

In wooncomplex ‘Wij zijn Zuiderschans’ in Den Bosch wonen ouderen met dementie en zelfstandig wonende ouderen.…

Lees Verder »
Vertrouwen en samenwerking zijn het belangrijkste resultaat
22 augustus 2023

In de eerste editie van het magazine conceptueel circulair bouwen, een digitaal magazine vol met artikelen…

Lees Verder »
Duurzame gemeenschapsvorming in Alkmaar
21 augustus 2023

Zichtbaarder kan Lotte niet zijn: haar werkplek bevindt zich in een glazen kas in de binnentuin van het…

Lees Verder »
Kennisagenda Woongemeenschap 50-plus
17 augustus 2023

De Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) zag een lacune tussen de kennis die…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.