De geschiedenis achter de voorzorgcirkels

oudere mensen samen

Vijf jaar geleden werd ik gevraagd door de ouderenorganisatie KBO in Oost Brabant om een project voor ouderen op te zetten, gericht op de thema’s Wonen en Zorg. De achtergrond van deze vraag lag en ligt in de vergrijzingsproblematiek in Nederland. De KBO wilde weten hoe haar leden aankeken tegen beide genoemde thema's. Alvorens in te gaan op het project zelf, wil ik de vergrijzingsproblematiek kort benoemen:

- verzorgingshuizen zijn verdwenen

- de subsidierelatie met de verzorgingshuizen is beëindigd

- de verblijfsduur in een verpleeghuis werd door de jaren heen steeds korter: je komt pas in de allerlaatste fase van je leven in het verpleeghuis.

Terwijl deze processen zich in een periode van 30 jaar voltrokken, zijn onze landelijke politici vergeten nieuwe structuren te ontwikkelen, die het mogelijk maken tot het einde van je leven thuis te blijven wonen).

- de baby boom generatie van vlak voor en direct na de Tweede Wereld Oorlog, stroomt momenteel in grote aantallen de grijze zone binnen

- er is een oplopend tekort aan mantelzorgers

- er is een groot tekort aan zorgpersoneel

- vlak voordat corona uitbrak, stonden en 22.000 mensen op de wachtlijst van verpleeghuizen

- mede als gevolg van de baby boom generatie wordt de zorg in Nederland onbetaalbaar

Dit is in een notendop de problematiek van de vergrijzing in Nederland. Pas zeer recent begint het een klein beetje door te dringen hoe omvangrijk dit probleem is, zeker gezien het feit dat de vergrijzing pas piekt in 2040 en de problemen nu al zo talrijk zijn.

Ik organiseerde in de periode van 3 jaar, die vooraf gingen aan de uitbraak van corona, 20 bijeenkomsten met ouderen in een regio van 90.000 inwoners. De bedoeling van deze bijeenkomsten was tweeledig:

  • ouderen  bewust  maken van bovengenoemde problematiek
  • ouderen  laten aangeven hoe zij aankijken tegen Wonen en Zorg in, globaal genomen, de laatste 10 jaar van hun leven, wetende dat de kans zeer groot is dat ze die fase thuis zullen doorbrengen.

In het eerste deel van elke bijeenkomst werd uitgebreid de problematiek van de vergrijzing toegelicht.

Om informatie te krijgen over Wonen en Zorg, had ik voor het tweede deel van de bijeenkomst  6 casussen beschreven met oplopende zorgafhankelijkheid, van een 70 jarige tot een 90 jarige. Voor elke casus kregen de ouderen  10 minuten de tijd om hun reactie op papier te zetten.

2000 ouderen kwamen af op de bijeenkomsten en dit leverde in totaal ongeveer 9000 reacties op. Ouderen gaven duidelijk aan dat ze zo lang mogelijk thuis wilden blijven wonen in de wijk of het dorp waar ze nu wonen en wel het liefst in geclusterde, kleinschalige woonvormen. Ze rekenen daarbij op steun uit de directe omgeving op individuele basis: 1 op 1.

Verder bleek de behoefte om elkaar regelmatig te ontmoeten in een daarvoor geschikte ruimte  groot te zijn. Domotica en robotica echter kwamen nauwelijks voor in de reacties van de ouderen op de casussen. In mijn boek Vergrijzing en Ouderenzorg (2019) worden de resultaten uitgebreid beschreven.

Gedurende het project kregen de informele organisaties( o.a. ouderenverenigingen, zorgcoöperaties, dorps- en wijkraden) en de professionele organisaties(woningcorporaties, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties) steeds meer belangstelling voor het project en de resultaten die het opleverde. Uiteindelijk vonden alle genoemde organisaties elkaar en besloten om samen verder te werken aan datgene wat de ouderen hadden aangegeven m.b.t Wonen en Zorg.

Daarover een volgende keer meer.

 Henk Geene

Ook interessant / voor u geselecteerd

Groene Hof Gouda: een mooi initiatief waarvan er meer mogen volgen
5 december 2022

Zelfstandig wonen met een eigen voordeur, maar tegelijkertijd een beetje omzien naar elkaar, het kan in de…

Lees Verder »
Toolkit voor de wensen en behoeften van ouderen
30 november 2022

Hoe kunnen ouderen op een fijne manier oud worden in hun eigen omgeving? Daarvoor is het belangrijk om goed te…

Lees Verder »
Voor altijd mijn liefje
28 november 2022

Over mantelzorg, maar vooral over liefde en geduld bij het zorgen voor mensen met dementie

Lees Verder »
De oplossing van de problemen die vergrijzing met zich meebrengt ligt in het voortraject
22 november 2022

Henk Geene schreef eerder over de voorzorgcirkels. Hij zal de komende tijd weer regelmatig publiceren over…

Lees Verder »
Samen Buurten: een dag vol inspiratie om de netwerkbeweging 2023 in gang te zetten
21 november 2022

Hoe creëer je en behoud je fijne buurten om in te wonen, te werken en te leven? Deze vraag stond op maandag 14…

Lees Verder »
Een huiskamer voor Akkrum en Nes
16 november 2022

Een onverwacht maar welkom uitvloeisel van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018 (LF2018), dat is de…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Bernard Smits
10 november 2022

Voor deze editie van de rubriek Geef me de Vijf is gesproken met Bernard Smits, bestuurder van de WBVG,…

Lees Verder »
Podcastserie 'Mijn leven daar en hier' toont veerkracht oudere migranten
7 november 2022

Ons leven is samengesteld uit vele verschillende en deels overlappende verhalen. Verhalen van vallen en opstaan…

Lees Verder »
Moeizaam naar het pensioen of liever een sociale senior?
4 november 2022

Er zijn zoveel mensen die moeizaam het pensioen halen. Tegelijkertijd is er zoveel steun nodig in het sociale…

Lees Verder »
Buurtwonen: een kleinschalige woonvoorziening in de wijk
3 november 2022

In 10 jaar moeten er 1000 locaties van Buurtwonen komen. Dat is het streven van Buurtzorg en Hestia Living.…

Lees Verder »
Lees nu het digitale magazine Samen Buurten!
3 november 2022

Het digitale magazine rondom het Verbindingsfestival Samen Buurten is verschenen. In dit magazine lees je onder…

Lees Verder »
Tips voor het maken van een goed lichtplan
28 oktober 2022

Een prettige fysieke omgeving verhoogt de kwaliteit van leven, want een mens met dementie is afhankelijk van…

Lees Verder »
NLZVE lanceert Wegwijzer Toekomstbestendige Financiering
26 oktober 2022

Voor veel bewonersinitiatieven is financiering constant een uitdaging. In de startfase is vaak nog relatief…

Lees Verder »
Buurtvisite in Utrecht Overvecht
24 oktober 2022

In 2011 hebben Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg, bekend als de dames THe ,een zorgvisite afgelegd…

Lees Verder »
Positieve gezondheid voor het eerst vertaald in gebouw
18 oktober 2022

Als de ideeën van Machteld Huber over Positieve Gezondheid in steen worden gevat, hoe zou dat er dan uitzien?…

Lees Verder »
Dementievriendelijke route Oost wint LoopAward
17 oktober 2022

Op 13 oktober heeft Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving én juryvoorzitter van de LoopAward Wouter…

Lees Verder »
ZSW lunchlezing: Verantwoorde Rebellie versnelt collectieve woonvormen
13 oktober 2022

Zoek de randen op en pionier. Blijf dromen en vooral, samen dromen. Benut alle speelruimtes binnen de reguliere…

Lees Verder »
ZorgSaamWonen lanceert magazine Buurtroutes - plekken voor ontmoeting
13 oktober 2022

Het tweede magazine van dit jaar is uit. Met het thema Buurtroutes - plekken voor ontmoeting gaan we in op hoe…

Lees Verder »
Met magazine zet Lang zult u wonen stap verder dan bewustwording
12 oktober 2022

Het magazine  Lang zult u wonen magazine  is onderdeel van de bewustwordingscampagne Lang zult u wonen in…

Lees Verder »
ZSW-Experts en partners: ‘Community Building is mensenwerk'
10 oktober 2022

Zelfs al ontwikkel je de meest gewenste collectieve woonvorm samen met een waaier aan sociale ontmoetingsopties…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.