Van vliegwiel van 150 kansen naar mooiste wijk in Bergen op Zoom

er

Gageldonk-West in Bergen op Zoom is hard op weg om van een sterk verouderde wijk weer een aantrekkelijke woonwijk te worden. De werkzaamheden daarvoor zijn gestart in 2014. Naast het vervangen en renoveren van de verouderde woningen zijn inmiddels ook de riolering, het groen en de openbare ruimten grotendeels vernieuwd. Maar de ambities van de gemeente Bergen op Zoom en woningcorporatie Stadlander gaan verder dan alleen het vernieuwen van de woningvoorraad en verbeteren van de leefomgeving.

Een sociaal en economisch sterke wijk
Het doel is om van Gageldonk-West een vitale wijk te maken. Vol diversiteit, met een sterke sociale structuur en met een duurzame wijkeconomie. Een wijk waar de bewoners trots op zijn, fijn kunnen wonen en zich thuis voelen. Om dat te bereiken worden alle kansen op sociaal-maatschappelijk, cultureel, economisch, ecologisch en ruimtelijk terrein benut. Een groot deel van die kansen wordt benoemd in ‘Een vliegwiel van 150 kansen’. Deze naam gaf het projectteam aan de aanbieding voor het project Vijverberg-Noord, het eerste project in Gageldonk-West dat in 2014 van start ging. ‘Een vliegwiel van 150 kansen’ is een andere kijk op wijkvernieuwing. Er zou worden gebouwd en gerenoveerd. Maar op zichzelf creëert dat nog geen vitale wijk. Daarvoor moet je de wijkbewoners betrekken, verbinden en meenemen in alle ontwikkelingen. Zonder iemand uit te sluiten. Daarover gaat het in ‘Een vliegwiel van 150 kansen’. Hoe dat er in de praktijk uitziet, vroegen we aan Arjen de Vries. Hij is sociaal projectleider bij Lithos bouw & ontwikkeling en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.

De sleutel naar het versterken van de wijk
Arjen de Vries: “In 2014 werd de eerste fase van de wijkvernieuwing Gageldonk West aanbesteed. Daarbij werd vooral gezocht naar een partner die naast de renovatie en nieuwbouw kon bijdragen aan het versterken van de wijkeconomie Gageldonk West. Wij kwamen toen met een aanpak die wij “een vliegwiel van 150 kansen” noemden. Van die 150 was er maar één die zei ‘wij bouwen woningen’. De andere 149 kansen gingen over het ondersteunen van de mensen en de wijk. Op allerlei manieren. Het ging over wijkbewoners aan werk helpen. Over jongeren opleiden. Over het stimuleren van particuliere eigenaren om ook hun woning op te knappen. We wilden een luisterend oor zijn voor wat er gebeurt in de wijk. We dachten aan doorverwijzen, maar ook aan samenwerken en partnerships aangaan. We beschreven kansen om met de bewoners, waarvan een groot deel allochtoon is, in contact te komen. En om jong en oud bij de wijkvernieuwing te betrekken, dachten we aan allerlei soorten activiteiten in de wijk. Want in onze visie ging het niet primair om de woningen, maar om de mensen die erin wonen. Om hun ideeën, hun dromen, hun werk, hun dagelijks leven. Om wat zij nodig hebben en willen. Als je daar het juiste antwoord op geeft, versterk je de wijk. Niet alleen de wijkeconomie, maar ook de sociale cohesie, het geluksgevoel en de betrokkenheid van de mensen bij hun wijk. Op basis van dat “vliegwiel van 150 kansen” wonnen wij toen die tender.”

Bewoners informeren en ondersteunen
“Maar dan komt natuurlijk de volgende stap. Je moet dat gaan waarmaken. Daarvoor zijn we concrete stappen gaan zetten. Al vrij snel hebben we scholen zoals  El Feth en Anton van Duinkerken in de wijk betrokken bij onze activiteiten. En we zijn gastlessen gaan geven op basisschool De Grebbe. Uit eerder gehouden interviews wisten we namelijk dat we een deel van de allochtone ouders in de wijk heel goed via hun kinderen konden informeren. Veel kinderen lezen namelijk de brieven voor hun ouders. Door aan de kinderen uit te leggen en te laten zien wat er gaat gebeuren in de wijk, kunnen zij allerlei informatie weer beter uitleggen aan hun ouders. Daarnaast zijn we ook zelf de bewoners actief gaan informeren. Onder andere over wonen in een woning met nul-op-de-meter. Dat was voor de bewoners zo nieuw dat veel van hen niet wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. In overleg met woningcorporatie Stadlander zijn we de bewoners alles gaan uitleggen over nul-op-de-meterwoningen en hoe je daarmee omgaat. Anders gaan mensen denken dat het toch niet uitmaakt hoeveel energie ze verbruiken want het is toch nul op de meter. En dan komen ze voor vervelende verrassingen te staan als ineens blijkt dat ze toch energiekosten moeten bijbetalen. Op vergelijkbare wijze hebben we de bewoners ook meegenomen in andere veranderingen in de wijk. Bijvoorbeeld rond de renovatie van straten en riolering. Die werden verbreed en vernieuwd. Maar daarvoor moesten ook voortuinen deels verdwijnen. We hebben het hele communicatieproces daarover gedaan met die bewoners. Door middel van een subsidietraject hebben we ze allemaal een nieuwe voortuin kunnen geven en hebben we deze voor 95% waterdoorlatend kunnen maken. Zo werken we aan het beter vasthouden van regenwater om elders in de wijk problemen te voorkomen. Al die uitleg en communicatie was belangrijk. Want je wilt dat mensen met plezier wonen.”

Iedereen erbij betrekken en perspectief bieden
“Verder zijn we voor de kinderen, jeugd en oudere wijkbewoners evenementen rond allerlei thema’s gaan organiseren. Bijvoorbeeld rond groenvoorziening, een schone wijk en veiligheid op straat. Samen met kinderen uit de wijk zijn er ook nieuwe speelvoorzieningen ontworpen en gerealiseerd waarbij sport en spel centraal staat. Daarnaast hebben we ons gericht op werk voor de wijkbewoners. Maar wel werk in verbinding met hun eigen wijk. Op de bouw creëerden we leerwerkplekken voor jongeren. Op banenmarkten hebben we werkzoekenden uit de wijk aan werk geholpen. En in samenwerking met ISD Brabantse Wal, de Intergemeentelijke Sociale Dienst, hebben we het voor statushouders mogelijk gemaakt om op de bouw werkervaring op doen. Intussen is er ook een hele groep vrijwilligers uit de wijk die meehelpt met activiteiten zoals een gezamenlijke kerstviering, een burendag, het opknappen van de omgeving, de viering van een hoogste punt en andere activiteiten. Alles wat we doen, doen we samen. We grijpen elke kans aan om te activeren, te verbinden en te ontmoeten, om erbij te horen en mee te doen.”

Wijkvernieuwing is meer dan bouwen en renoveren
De wijkvernieuwing in Gageldonk-West gaat veel verder dan het neerzetten van nieuwbouw en renoveren van bestaande woningen. Er wordt heel veel georganiseerd met het doel om de economische en maatschappelijke positie van de wijkbewoners en daarmee de wijk te versterken. We werken daarvoor met veel partijen samen. Met de Gemeente, Stadlander, ISD Brabantse Wal en welzijnsorganisatie WijZijn. Voor sport en spel met Youthgoals en de F!TFabriek. En natuurlijk met de bewoners en ondernemers in de wijk. We zien dat sinds de start van de wijkvernieuwing door die samenwerking het ondernemerschap, de vitaliteit, de werkgelegenheid, de veiligheid, de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk enorm zijn verbeterd. Het uitgangspunt is: eerst de mensen, dan de stenen. Wat dat oplevert komt in Gageldonk-West heel mooi tot uitdrukking in een uitspraak van een bewoner aan de rand van de wijk: “Vroeger fietste ik om de wijk heen naar mijn werk, nu fiets ik weer graag door Gageldonk heen.’’

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
30 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Stoere huisjes in community-wijk
5 december 2022

Veel inspraak bij een woningbouwproject hebben toekomstige bewoners meestal niet, maar in Roermond deden ze dat…

Lees Verder »
Groene Hof Gouda: een mooi initiatief waarvan er meer mogen volgen
5 december 2022

Zelfstandig wonen met een eigen voordeur, maar tegelijkertijd een beetje omzien naar elkaar, het kan in de…

Lees Verder »
Alleen met nieuwe stenen heb je nog geen leeftijdsvriendelijke wijk
2 december 2022

Hetti Willemse en Ad van Elzakker leggen buurtvisies af. Voor deze derde buurtvisite reist het duo naar West…

Lees Verder »
Partner aan het woord - Fiveth
30 november 2022

Fiveth is partner van ZorgSaamWonen. In dit artikel maak je kennis met Fiveth, wat zij doen en waarom ze bij…

Lees Verder »
Toolkit voor de wensen en behoeften van ouderen
30 november 2022

Hoe kunnen ouderen op een fijne manier oud worden in hun eigen omgeving? Daarvoor is het belangrijk om goed te…

Lees Verder »
Voor altijd mijn liefje
28 november 2022

Over mantelzorg, maar vooral over liefde en geduld bij het zorgen voor mensen met dementie

Lees Verder »
Nieuwbouwproject Casa Vita: “Subsidies ‘key’ voor realisatie ontmoetingsruimten”
25 november 2022

Een gezonde woon- en leefgemeenschap, dat is het uitgangspunt van nieuwbouwproject Casa Vita in Pijnacker. Met…

Lees Verder »
Projectleider Nieuwe Diensten en Concepten
25 november 2022

Amstelring heeft een vacature beschikbaar voor een projectleider nieuwe diensten en concepten. Het gaat om een…

Lees Verder »
Onbeperkt meedoen
23 november 2022

Gemeenschapszin, ontmoeting en verbinding zijn de smaakmakers van de inclusieve wijk. Hoe voegen we die toe aan…

Lees Verder »
Kabinet neemt regie op passende woonruimte voor ouderen
23 november 2022

Door woningbouw te versnellen, ouderen beter te informeren en ontzorgen in hun verhuizing en de leefomgeving te…

Lees Verder »
Samen Buurten: een dag vol inspiratie om de netwerkbeweging 2023 in gang te zetten
21 november 2022

Hoe creëer je en behoud je fijne buurten om in te wonen, te werken en te leven? Deze vraag stond op maandag 14…

Lees Verder »
Zorgzame buurten; model voor de zorg van de toekomst
18 november 2022

Liesbeth De Donder is professor Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Samen met haar team…

Lees Verder »
Een huiskamer voor Akkrum en Nes
16 november 2022

Een onverwacht maar welkom uitvloeisel van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad in 2018 (LF2018), dat is de…

Lees Verder »
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg gaat door
15 november 2022

Is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) ook in 2023 aan te vragen? Lees het antwoord op deze vraag,…

Lees Verder »
'Een lonkend perspectief zo sterk als een vuurtoren' - 12 verhalen over gemeenschapsgericht leiderschap
11 november 2022

Wat gebeurt er in een organisatie die meer ruimte wil maken voor communities in buurten en wijken?

Hoe…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Bernard Smits
10 november 2022

Voor deze editie van de rubriek Geef me de Vijf is gesproken met Bernard Smits, bestuurder van de WBVG,…

Lees Verder »
Maak zorg onderdeel van vastgoedontwikkelingen
9 november 2022

De zorgvraag gaat omhoog. Nederland vergrijst en groeit. Dit vraagt om meer geld en ruimte voor de zorg.…

Lees Verder »
Podcastserie 'Mijn leven daar en hier' toont veerkracht oudere migranten
7 november 2022

Ons leven is samengesteld uit vele verschillende en deels overlappende verhalen. Verhalen van vallen en opstaan…

Lees Verder »
Stijgende aandacht voor inclusiviteit
7 november 2022

Is het toeval dat de gemeente Hardenberg lange tijd de meest toegankelijke gemeente van Nederland is en…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.